Spring over navigation

Azure-arrangementer

Se, hvad der sker i dit område

Denne hændelse er slut

【ウェブセミナー】Microsoft のビッグデータ戦略

モノのインターネットやマシーンラーニングをはじめとするデータ分析の領域におけるマイクロソフトの戦略的な取り組みについてご紹介します。またマイクロソフトのクラウド型 IoT ソリューションやクラウド型データ分析基盤を駆使した製造業における海外と国内事例についてもご紹介します。

爆発的に増加するデータをビジネスに活用することで、競合他社に対して優位性の確立や新しい収益源を創造することが可能となります。業務アプリやウェブアプリから生成されるデータ、デバイスやセンサーから生成されるデータ、スマートフォンやタブレットから生成されるデータなど、様々なデータを安全かつ柔軟に収集、加工、分析、保存できる企業向けデータプラットフォームが必要となります。 本セッションでは、マイクロソフトのビッグデータ戦略とデータプラットフォームのテクノロジを世界の最新事例を交えてご紹介いたします。

Hvor: Japan

Hvornår: Wed, 02 Sep 2015 05:00:00 GMT

Wed, 02 Sep 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og populære tjenester i 12 måneder – gratis

Start uden omkostninger

Visual Studio

Abonnenter får op til $1800 Azure-tjenester pr. år

Aktivér nu

Programstart

Tilmeld dig Microsoft for Startups, og få gratis Azure-tjenester

Få mere at vide