Aktualizace Azure

Informace o důležitých aktualizacích produktů Azure, plánech a oznámeních. Přihlaste se k odběru oznámení, abyste byli vždy v obraze.

Produkty

  říjen 2019

  1 říj

  Azure DevOps – fakturace na základě přiřazení a další nové funkce

  V nejnovější aktualizaci Azure DevOps jsme přidali fakturaci na základě přiřazení uživatelů. Pokud při využití této funkce přidáte nebo odeberete uživatele, změní se počet licencí Basic nebo Basic + Testovací plán. To znamená, že budete platit jenom za licence, které používáte. Přidali jsme také nové nastavení, které vám umožňuje vybrat, jestli nový uživatel získá kompletní přístup Basic nebo omezený/bezplatný přístup pro účastníka. Další informace najdete v seznamu nových funkcí.

  • Azure DevOps
  • Features

  září 2019

  30 zář

  Vyřazení virtuálních počítačů řady G ve službě Azure HDInsight – migrujte nejpozději do 31. října 2019

  Azure HDInsight vyřadí virtuální počítače řady G z provozu 31. října 2019. Po tomto datu už nebude možné vytvářet nové clustery s využitím virtuálních počítačů řady G ani vertikálně navyšovat kapacitu clusterů s uzly řady G.

  • HDInsight
  • Features
  • Retirements
  • Services
  26 zář

  Aktualizace služby Azure API Management – září 2019

  Pravidelná aktualizace služby Azure API Management byla zahájena 23. září 2019 a mimo jiných vylepšení obsahuje následující opravy chyb, změny a nové funkce. Všimněte si prosím, že aktualizace nasazujeme postupně a trvá déle než týden, než je všechny aktivní instance služby API Management obdrží.

  • API Management
  • Features
  25 zář

  Doporučení pro Azure Cosmos DB vám pomůžou s orientací

  Azure Cosmos DB má časté aktualizace, takže aby bylo snadnější udržet se v obraze, zavedli jsme automatická a přizpůsobená doporučení pro všechny uživatele Azure Cosmos DB.

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  • Management
  24 zář

  Registrace vašich vlastních instalací SQL Serveru v Azure Virtual Machines u poskytovatele prostředků

  Historicky poprvé můžete registrovat své vlastní instalace SQL Serveru v Azure Virtual Machines u poskytovatele prostředků, aby se odemkly funkce, které byly k dispozici jen u našich imagí z Azure Marketplace.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Security
  23 zář

  Aktualizace funkcí webu Azure Portal – září 2019

  Azure Portal má aktualizace pro Azure Data Explorer a Azure SQL.

  • Microsoft Azure Portal
  • Features
  • Services
  23 zář

  Data Factory podporuje kopírování dat do Azure Database for PostgreSQL

  Azure Data Factory nyní podporuje Azure Database for PostgreSQL jako jímku. Pomocí funkce Aktivita kopírování načtěte data do Azure Database for PostgreSQL z libovolného podporovaného zdroje dat.

  • Data Factory
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  23 zář

  Podpora Azure CLI pro Azure HDInsight je teď dostupná

  Podpora Azure CLI pro Azure HDInsight je teď obecně dostupná. To umožňuje správcům snadno spravovat jejich clustery HDInsight pomocí jednoduchých příkazů Azure CLI.

  • HDInsight
  • Features
  18 zář

  Azure SQL Database – funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání je teď dostupná v dalších oblastech

  Funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání služby Azure SQL Database je teď dostupná pro nasazení spravovaných instancí ve všech oblastech.

  • Features
  • Services
  18 zář

  Aktivita kopírování v Azure Data Factory podporuje automatické vytváření cílové tabulky

  Načítejte data rychleji díky nové podpoře funkce Aktivita kopírování v Azure Data Factory. Nyní když se pokoušíte kopírovat data z libovolného podporovaného zdroje do databáze SQL nebo datového skladu a zjistí se, že cílová tabulka neexistuje, Aktivita kopírování ji vytvoří automaticky.

  • Data Factory
  • Features
  18 zář

  Azure Data Factory nyní podporuje kopírování dat do Azure Database for MySQL

  Azure Data Factory nyní podporuje kopírování dat do Azure Database for MySQL. Pomocí funkce Aktivita kopírování načtěte data do Azure Database for MySQL z libovolných podporovaných zdrojů dat.

  • Data Factory
  • Azure Database for MySQL
  • Features
  18 zář

  Verze Public Preview – vícejazyková identifikace a přepis Video Indexeru

  Automatická identifikace mluveného jazyka využívá technologii strojového učení k identifikaci různých jazyků použitých v mediálním prostředku.

  • Media Services
  • Video Indexer
  • Features
  • Services
  18 zář

  Verze Public Preview – detekce animovaných postav Video Indexeru

  Azure Media Services Video Indexer podporuje detekci, seskupování a rozpoznávání postav v animovaném obsahu.

  • Media Services
  • Video Indexer
  • Features
  • Services
  18 zář

  Uzamknutí výchozího přenosu dat v Azure Kubernetes Service (AKS) je teď obecně dostupné

  Zajistěte si další zabezpečení omezením odchozího (výchozího) přenosu dat pro uzly clusteru jenom na určitý počet portů a adres.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Gallery
  • Open Source
  • Security
  18 zář

  Služba Azure Lab Services nyní podporuje nové velikosti virtuálních počítačů GPU

  Služba Azure Lab Services nyní podporuje dvě nové velikosti virtuálních počítačů GPU se 6 jádry.

  • Azure Lab Services
  • Features
  18 zář

  Verze Preview upgradu pro rozšíření úloh Azure DevTest Labs je teď k dispozici

  Nedávno jsme vydali verzi Preview upgradu pro úlohy Azure DevTest Labs.

  • Azure Pipelines
  • Azure DevTest Labs
  • Features
  18 zář

  Upozornění Azure Advisoru jsou teď ve verzi Preview

  Uživatelsky nakonfigurovaná upozornění Azure Advisoru, která jsou teď ve verzi Preview, vám umožní získat doporučené osvědčené postupy Azure, jakmile budou k dispozici.

  • Azure Advisor
  • Features
  • Services
  18 zář

  Protokolování auditu služby Azure Database for PostgreSQL je teď ve verzi Preview

  Protokolování auditu služby Azure SQL Database for PostgreSQL prostřednictvím rozšíření PGAudit je teď ve verzi Preview. Vytvářejte protokoly auditu pro události, jako je čtení, zápis, změna role a DDL, pomocí rozšíření pro audit.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  18 zář

  Automatické převzetí služeb při selhání pro spravované instance v Azure SQL Database je teď dostupné

  Skupiny automatického převzetí služeb při selhání, které jsou teď obecně dostupné, umožňují pokračovat v podnikání i po katastrofickém selhání nebo jiné neplánované události tak, umožňují vytvořit a spravovat geograficky redundantní kopii spravované instance.

  • Azure SQL Database
  • Features
  17 zář

  Vylepšená synchronizace replik dotazů ve službě Azure Analysis Services je ve fázi vývoje

  Cílová dostupnost: Q3 2019

  Nové nastavení služby Azure Analysis Services, které se právě vyvíjí, vylepší výkon a konzistenci synchronizace replik dotazů v prostředích se škálováním na více instancí.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

  Materiály

  Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

  2019 Q2

  Na blogu Azure si můžete nejnovější zprávy.

  Blog

  Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

  Poskytnout zpětnou vazbu

  Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

  Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti