Aktualizace Azure

Informace o důležitých aktualizacích produktů Azure, plánech a oznámeních. Přihlaste se k odběru oznámení, abyste byli vždy v obraze.

Produkty

  červenec 2019

  15 čvc

  Azure Resource Graph is now generally available

  Azure Resource Graph, which enables exploration of your resources at scale, is now generally available for all Azure customers.

  15 čvc

  New 48vCPUs Azure Virtual Machine sizes are now available

  New 48vCPUs sizes for the Dv3, Dsv3, Ev3, Esv3, Fsv2, and Lsv2 Azure Virtual Machines (VMs) are now available so you can better match your workload requirements.

  15 čvc

  Azure Stream Analytics now offers native support for Apache Parquet format

  Stream Analytics now offers native support for Apache Parquet format when writing to Azure Blob storage.

  15 čvc

  Cognitive Services Form Recognizer prebuilt capability

  Form Recognizer learns the structure of your forms to intelligently extract text and data.

  15 čvc

  Azure Container Registry—Support for scheduling in Container Registry Tasks

  Container Registry Tasks, which supports cloud build and graph execution of containers, now supports automated scheduling.

  15 čvc

  Azure Container Registry—Self diagnostic health check support in the Azure CLI

  Easily self-diagnose the most common issues with registry connectivity using Azure Container Registry Health Check APIs.

  15 čvc

  Proximity placement groups are now in preview

  A proximity placement group is an Azure Virtual Machine logical grouping capability that you can use to decrease network latency among VMs.

  15 čvc

  Multi-protocol Data Access for Azure Data Lake Storage is now in public preview

  New functionality that will enable you to manage the same data using either Blob APIs or Data Lake Storage Gen2 APIs is now available in preview.

  15 čvc

  MongoDB to Azure Cosmos DB online and offline migrations are now available

  Migrate from on-premises or cloud implementations of MongoDB to Azure Cosmos DB with minimal downtime by using Azure Database Migration Service.

  15 čvc

  Read replica across regions for Azure Database for MariaDB

  Cross-region asynchronous replication is now in preview for Azure Database for MariaDB. Create up to five read-only replica servers for every master server to scale out and balance read-heavy workloads across replica servers and Azure regions.

  15 čvc

  Azure Cosmos DB .NET V3 SDK now generally available

  Azure Cosmos DB .NET V3 SDK incorporates performance improvements (including the new streaming API), a more intuitive, idiomatic programming model with developer-friendly APIs, and new change feed pull and push programming models.

  15 čvc

  Azure DevTest Labs—Configure your lab to use a remote desktop gateway

  Use Azure DevTest Labs to configure a remote desktop gateway for your lab to ensure secure access to the virtual machines (VMs) without having to expose the RDP port.

  15 čvc

  Azure Cosmos DB Java V3 SDK now available

  Now generally available, the Azure Cosmos DB Java V3 SDK features a new, more intuitive, idiomatic programming model with developer-friendly APIs, Reactor-based async programming model, and added support for Azure Cosmos DB direct TCP transport protocols to increase performance and availability.

  15 čvc

  Availability Zones support is now available for Azure Kubernetes Service (AKS) in preview

  Protect applications and data from datacenter failures with redundancies across Availability Zones.

  15 čvc

  Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK is now available

  Now generally available, the Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK includes usability updates to the object model for a better developer experience, as well as the ability to begin using partition keys to scale previously non-partitioned containers.

  15 čvc

  Driver extension for Cassandra in Azure Cosmos DB is now in preview

  Azure Cosmos DB now offers a preview driver extension for Azure Cosmos DB Cassandra API for Java SDK.

  11 čvc

  Ve vývoji: prokládání dotazů pro Azure Analysis Services

  Cílová dostupnost: Q4 2019

  Systémy Enterprise BI musí podporovat vysokou souběžnost uživatelů, což znamená, že během krátkého okamžiku může být odesláno hodně dotazů. S radostí oznamujeme, že pracujeme na funkci prokládání dotazů, která umožňuje konfiguraci systému zlepšující prostředí pro uživatele ve vysoce konkurenčních scénářích. Prokládání dotazů umožňuje konfiguraci zlepšující prostředí pro uživatele ve vysoce konkurenčních scénářích. Je možné spouštět souběžně několik dotazů, takže rychlé dotazy nečekají na dokončení těch pomalých. Prokládání dotazů lze nastavit s upřednostňováním krátkých dotazů, takže pokud je procesor vysoce zatížený, je krátkým dotazům přidělena větší část prostředků procesoru než dlouhoběžícím dotazům, takže se mohou dokončit dříve.

  11 čvc

  Dočasný disk Azure s operačním systémem je teď obecně dostupný

  Oznamujeme obecnou dostupnost dočasného disku s operačním systémem, který umožňuje rychlejší obnovení virtuálních počítačů z image do původního stavu i vytváření tisíců virtuálních počítačů s využitím služby Shared Image Gallery.

  11 čvc

  Azure Migrate je nyní centrem, ze kterého můžete zahájit, provádět a sledovat proces migrace

  Služba Azure Migrate je nyní vylepšená a pomáhá zjišťovat a posuzovat aplikace, infrastrukturu a data a migrovat je z vašich místních prostředí do Azure. V Azure Migrate můžete centrálně sledovat postup procesu migrace pomocí různých nástrojů od Microsoftu i nezávislých výrobců softwaru (ISV).

  10 čvc

  Analýza mínění v textu služeb Cognitive Services v3 je dostupná ve verzi Public Preview

  Nejnovější verze funkce analýzy mínění v rozhraní API pro analýzu textu (v3) nabízí výrazné zlepšení při rozpoznávání pozitivního, neutrálního a negativního mínění v textových dokumentech. Je k dispozici ve verzi Public Preview v oblastech Kanada – střed, Východní Asie a USA – střed.

  Prozkoumejte