Aktualizace Azure

Informace o důležitých aktualizacích produktů Azure, plánech a oznámeních. Přihlaste se k odběru oznámení, abyste byli vždy v obraze.

Kanál RSS

listopad 2019

14 lis

Azure Disk Encryption na více místech a další služby nabízející klíče spravované zákazníkem

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Disk Encryption umožňuje šifrovat disky virtuálních počítačů Azure pomocí klíčů, které jsou bezpečně uložené ve službě Azure Key Vault.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Rozšíření Customer Lockboxu pro Microsoft Azure nad rámec virtuálních počítačů

VE VERZI PREVIEW

Customer Lockbox poskytuje zákazníkům možnost řídit přístup pracovníků podpory Azure k úlohám, které obsahují zákaznická data. Tato rozšířená podpora nyní zákazníkům poskytuje kontrolu nad přístupem k datům pro širší škálu nabídek Azure.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Vydání sady nástrojů Microsoft Secure Code Analysis usnadňujících vytváření zabezpečeného kódu

NYNÍ K DISPOZICI

Rozšíření Microsoft Security Code Analysis umožňuje do kanálů pro průběžnou integraci a doručování (CI/CD) doplnit nástroje pro analýzu zabezpečení, jako jsou Credential Scanner, BinSkim a další.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Threat Protection pro Azure Key Vault ve verzi Public Preview v oblastech Severní Ameriky

VE VERZI PREVIEW

Azure Key Vault je základní služba pro ochranu dat a vylepšení výkonu performance cloudových aplikací. Nabízí možnost centrální správy klíčů, tajných kódů, kryptografických klíčů a zásad v cloudu.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrana před hrozbami pro Azure Storage zahrnuje prověřování reputace malwaru

VE VERZI PREVIEW

Nově můžete zobrazovat detekovaný malware napříč účty úložiště s využitím služby Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Onboarding místních serverů do služby Security Center z Windows Admin Center

VE VERZI PREVIEW

Windows Admin Center je portál pro správu serverů Windows, které nejsou nasazené v Azure, a nabízí různé funkce správy Azure, jako je zálohování a aktualizace systému. Nedávno jsme přidali možnost onboardingu těchto serverů nacházejících se mimo Azure přímo z prostředí Windows Admin Center, aby byly chráněné službou ASC.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Automatizace pracovních postupů ve službě Logic Apps

VE VERZI PREVIEW

Dnes představujeme novou funkci služby Security Center, která umožňuje zákazníkům vytvářet konfigurace automatizace využívající Azure Logic Apps a vytvářet zásady, které je budou automaticky aktivovat na základě konkrétních zjištění služby ASC, jako jsou doporučení nebo výstrahy.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Je obecně dostupná rychlá oprava Azure Security Center pro hromadné prostředky

NYNÍ K DISPOZICI

Vzhledem k tomu, kolik úkolů uživatel obvykle dostane v rámci skóre Secure Score, může být v případě rozsáhlé infrastruktury náročné efektivně napravit všechny problémy. Pokud si chcete usnadnit nápravu chybných konfigurací zabezpečení, rychle uplatnit doporučení na velkém množství prostředků a zlepšit si skóre Secure Score, můžete použít Rychlou opravu.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Další standardy dodržování právních předpisů ve službě Azure Security Center

VE VERZI PREVIEW

Řídicí panel Dodržování právních předpisů poskytuje přehled o stavu dodržování předpisů na základě hodnocení služby Security Center. Řídicí panel udává, jak vaše prostředí dodržuje kontroly a požadavky uložené různými zákonnými standardy a oborovými srovnávacími testy, a poskytuje preskriptivní doporučení, jak těmto požadavkům vyhovět.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Kontrola ohrožení zabezpečení v imagích kontejneru v Azure Security Center

VE VERZI PREVIEW

Azure Security Center teď dokáže kontrolovat ohrožení zabezpečení v imagích kontejneru v Azure Container Registry. Kontrola imagí funguje na principu analýzy souboru image kontejneru a následné kontroly toho, jestli obsahuje nějaká známá ohrožení zabezpečení (zajišťuje společnost Qualys).

 • Security Center
 • Security
4 lis

Podpora ochrany proti hrozbám pro AKS (Azure Kubernetes Service) ve službě Security Center

VE VERZI PREVIEW

Security Center rozšiřuje podporu kontejnerového prostoru na jednu z nejrychleji rostoucích služeb v Azure – Azure Kubernetes Service.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Posouzení ohrožení zabezpečení v Azure Security Center

VE VERZI PREVIEW

Aplikace nainstalované na virtuálních počítačích můžou často obsahovat ohrožení zabezpečení, která by mohla vést k napadení virtuálního počítače. Oznamujeme, že úroveň Standard služby Security Center teď obsahuje integrované posouzení ohrožení zabezpečení, které je dostupné bez dalších poplatků.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Rozšíření pokrytí službou Azure Security Center díky platformě pro komunitu a partnery

VE VERZI PREVIEW

V zájmu podpory rychlého růstu služby Security Center na trhu a vyhovění poptávce našich zákazníků po ochraně proti hrozbám, stavu zabezpečení cloudu a nasazení a automatizaci v podnikovém měřítku poskytl náš tým řadu nových funkcí. Kromě toho začal spolupracovat s některými novými partnery, kteří jsou součástí sdružení Microsoft Intelligent Security Association.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Azure Security Center – podpora vlastních zásad

VE VERZI PREVIEW

Azure Security Center teď podporuje vlastní zásady (ve verzi Preview). Naši zákazníci projevili zájem o rozšíření aktuálního pokrytí hodnocení zabezpečení ve službě Security Center na vlastní hodnocení zabezpečení založená na zásadách, které můžou sami vytvořit ve službě Azure Policy. To je teď možné díky podpoře vlastních zásad.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Azure Security Center – pokročilá integrace s exportem doporučení a výstrah

VE VERZI PREVIEW

V zájmu podpory scénářů na podnikové úrovni ve službě Security Center je teď dostupná možnost přijímat výstrahy a doporučení služby Security Center nejen na webu Azure Portal nebo v rozhraní API, ale i na dalších místech.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Představujeme architekturu přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

NYNÍ K DISPOZICI

Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu představuje osvědčené vodítko, které urychlí váš přechod na cloud. Je to soubor nástrojů, pokynů a osvědčených postupů, které vám pomůžou vytvořit si cloudovou strategii a dosáhnout požadovaných obchodních cílů.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps Projects
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprint
 • Skupiny pro správu Azure
 • Azure Policy
 • Správa nákladů a fakturace
 • Azure Database Migration Service
 • Azure Migrate
 • Security Center
 • Azure Advisor
 • Azure Service Health
 • Security

září 2019

30 zář

Správa pravidel pomocí adaptivního řízení aplikací v Azure Security Center se zlepšila

NYNÍ K DISPOZICI

Správa pravidel pro virtuální počítače pomocí adaptivního řízení aplikací v Azure Security Center se zlepšila.

 • Security Center
 • Security
26 zář

Azure Security Center – řízení doporučení zabezpečení kontejnerů pomocí Azure Policy

NYNÍ K DISPOZICI

Cílová dostupnost: Q3 2019

Doporučení služby Azure Security Center k nápravě ohrožení zabezpečení kontejnerů jde nyní zapnout a vypnout pomocí Azure Policy.

 • Security Center
 • Security
26 zář

Azure Security Center – náprava doporučení zabezpečení jedním kliknutím je teď k dispozici

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Security Center vám nyní umožňuje napravit jedno doporučení pro více prostředků jediným kliknutím.

 • Security Center
 • Security

srpen 2019

21 srp

Přístup k virtuálním počítačům podle potřeby (JIT) pro Azure Firewall je teď obecně dostupný

NYNÍ K DISPOZICI

Zabezpečte vaše prostředí chráněná pomocí služby Azure Firewall nad rámec ochrany pomocí NSG s využitím přístupu k virtuálním počítačům podle potřeby.

 • Security Center
 • Security

Azure na konferenci Ignite

Materiály

Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

3. čtvrtletí 2019

2019 Q2

Na blogu Azure si můžete nejnovější zprávy.

Blog

Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

Poskytnout zpětnou vazbu

Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti