Archivy aktualizací

Měsíční aktualizace pro září 2019

30 zář

Vyřazení virtuálních počítačů řady G ve službě Azure HDInsight – migrujte nejpozději do 31. října 2019

NYNÍ K DISPOZICI

Azure HDInsight vyřadí virtuální počítače řady G z provozu 31. října 2019. Po tomto datu už nebude možné vytvářet nové clustery s využitím virtuálních počítačů řady G ani vertikálně navyšovat kapacitu clusterů s uzly řady G.

 • HDInsight
30 zář

Zabezpečený hybridní přístup k aplikacím za stávající infrastrukturou F5

NYNÍ K DISPOZICI

Integrace Azure AD a F5 Networks pro zabezpečení aplikací starší verze

 • Azure Active Directory
 • Security
26 zář

Konfigurace Azure AD jako důvěryhodného zprostředkovatele identity ve službě SAP Identity Authentication Service

NYNÍ K DISPOZICI

Využijte možnost propojení podnikových identit mezi službami Microsoftu, jako jsou Azure a Office 365, a cloudovou platformou SAP, které umožňuje vytvářet jedinečná prostředí napříč cloudy.

 • Azure Active Directory
 • Security
26 zář

Aktualizace služby Azure API Management – září 2019

NYNÍ K DISPOZICI

Pravidelná aktualizace služby Azure API Management byla zahájena 23. září 2019 a mimo jiných vylepšení obsahuje následující opravy chyb, změny a nové funkce. Všimněte si prosím, že aktualizace nasazujeme postupně a trvá déle než týden, než je všechny aktivní instance služby API Management obdrží.

 • API Management
25 zář

Doporučení pro Azure Cosmos DB vám pomůžou s orientací

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Cosmos DB má časté aktualizace, takže aby bylo snadnější udržet se v obraze, zavedli jsme automatická a přizpůsobená doporučení pro všechny uživatele Azure Cosmos DB.

 • Databáze Azure Cosmos
24 zář

Registrace vašich vlastních instalací SQL Serveru v Azure Virtual Machines u poskytovatele prostředků

NYNÍ K DISPOZICI

Historicky poprvé můžete registrovat své vlastní instalace SQL Serveru v Azure Virtual Machines u poskytovatele prostředků, aby se odemkly funkce, které byly k dispozici jen u našich imagí z Azure Marketplace.

 • Virtual Machines
 • SQL Server na virtuálních počítačích
23 zář

Aktualizace funkcí webu Azure Portal – září 2019

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Portal má aktualizace pro Azure Data Explorer a Azure SQL.

 • Microsoft Azure Portal
23 zář

Data Factory podporuje kopírování dat do Azure Database for PostgreSQL

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Data Factory nyní podporuje Azure Database for PostgreSQL jako jímku. Pomocí funkce Aktivita kopírování načtěte data do Azure Database for PostgreSQL z libovolného podporovaného zdroje dat.

 • Data Factory
 • Azure Database for PostgreSQL
23 zář

Podpora Azure CLI pro Azure HDInsight je teď dostupná

NYNÍ K DISPOZICI

Podpora Azure CLI pro Azure HDInsight je teď obecně dostupná. To umožňuje správcům snadno spravovat jejich clustery HDInsight pomocí jednoduchých příkazů Azure CLI.

 • HDInsight
18 zář

Azure SQL Database – funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání je teď dostupná v dalších oblastech

NYNÍ K DISPOZICI

Funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání služby Azure SQL Database je teď dostupná pro nasazení spravovaných instancí ve všech oblastech.

18 zář

Aktivita kopírování v Azure Data Factory podporuje automatické vytváření cílové tabulky

NYNÍ K DISPOZICI

Načítejte data rychleji díky nové podpoře funkce Aktivita kopírování v Azure Data Factory. Nyní když se pokoušíte kopírovat data z libovolného podporovaného zdroje do databáze SQL nebo datového skladu a zjistí se, že cílová tabulka neexistuje, Aktivita kopírování ji vytvoří automaticky.

 • Data Factory
18 zář

Azure Data Factory nyní podporuje kopírování dat do Azure Database for MySQL

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Data Factory nyní podporuje kopírování dat do Azure Database for MySQL. Pomocí funkce Aktivita kopírování načtěte data do Azure Database for MySQL z libovolných podporovaných zdrojů dat.

 • Data Factory
 • Azure Database for MySQL
18 zář

Verze Public Preview – vícejazyková identifikace a přepis Video Indexeru

VE VERZI PREVIEW

Automatická identifikace mluveného jazyka využívá technologii strojového učení k identifikaci různých jazyků použitých v mediálním prostředku.

 • Media Services
 • Video Indexer
18 zář

Verze Public Preview – detekce animovaných postav Video Indexeru

VE VERZI PREVIEW

Azure Media Services Video Indexer podporuje detekci, seskupování a rozpoznávání postav v animovaném obsahu.

 • Media Services
 • Video Indexer
18 zář

Uzamknutí výchozího přenosu dat v Azure Kubernetes Service (AKS) je teď obecně dostupné

NYNÍ K DISPOZICI

Zajistěte si další zabezpečení omezením odchozího (výchozího) přenosu dat pro uzly clusteru jenom na určitý počet portů a adres.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
18 zář

Služba Azure Lab Services nyní podporuje nové velikosti virtuálních počítačů GPU

NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Lab Services nyní podporuje dvě nové velikosti virtuálních počítačů GPU se 6 jádry.

 • Azure Lab Services
18 zář

Verze Preview upgradu pro rozšíření úloh Azure DevTest Labs je teď k dispozici

VE VERZI PREVIEW

Nedávno jsme vydali verzi Preview upgradu pro úlohy Azure DevTest Labs.

 • Azure Pipelines
 • Azure DevTest Labs
18 zář

Upozornění Azure Advisoru jsou teď ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Uživatelsky nakonfigurovaná upozornění Azure Advisoru, která jsou teď ve verzi Preview, vám umožní získat doporučené osvědčené postupy Azure, jakmile budou k dispozici.

 • Azure Advisor
18 zář

Protokolování auditu služby Azure Database for PostgreSQL je teď ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Protokolování auditu služby Azure SQL Database for PostgreSQL prostřednictvím rozšíření PGAudit je teď ve verzi Preview. Vytvářejte protokoly auditu pro události, jako je čtení, zápis, změna role a DDL, pomocí rozšíření pro audit.

 • Azure Database for PostgreSQL
18 zář

Automatické převzetí služeb při selhání pro spravované instance v Azure SQL Database je teď dostupné

NYNÍ K DISPOZICI

Skupiny automatického převzetí služeb při selhání, které jsou teď obecně dostupné, umožňují pokračovat v podnikání i po katastrofickém selhání nebo jiné neplánované události tak, umožňují vytvořit a spravovat geograficky redundantní kopii spravované instance.

 • Azure SQL Database

Materiály

Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

3. čtvrtletí 2019

2019 Q2

Na blogu Azure si můžete nejnovější zprávy.

Blog

Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

Poskytnout zpětnou vazbu

Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti