Začínáme se službou Azure Machine Learning

Azure Machine Learning zjednodušuje a zrychluje proces tvorby prediktivního modelu a jeho zprovoznění.

1. Vytvořit předplatné Azure

Můžete se zaregistrovat a zadarmo získat měsíční zkušební předplatné Azure, které můžete později upgradovat na plné předplatné. Předplatné Azure si můžete koupit i přímo.

Vytvořit předplatné Azure

2. Nastavte pracovní prostor služby Machine Learning.

Na klasickém portálu Microsoft Azure můžete vy nebo pracovníci podpory IT v několika krocích vytvořit pracovní prostor služby ML.

  1. Přejděte na klasický portál Microsoft Azure a vlevo dole na obrazovce klikněte na Nový.
  2. Klikněte na Data Services a vyberte Machine Learning.
  3. Klikněte na Vytvořit a zadejte název pracovního prostoru, vlastníka a účet Storage.

Podrobnosti najdete v článku Vytvoření pracovního prostoru služby Azure Machine Learning.

Nastavení pracovního prostoru

3. Začněte používat ML Studio.

Machine Learning Studio je sada nástrojů na vytváření prediktivních modelů. Můžete ji spustit v moderních webových prohlížečích. Použijete pracovní prostor vytvořený v předchozím kroku.

Podívejte se, jak vytvořit první experiment s využitím prediktivní analýzy.

Přejít do svého pracovního prostoru