Shromažďování výpisu paměti a diagnostických informací ze strany podpory Microsoft Azure

Seznamte se s tím, co se bude sdílet s podporou Microsoftu, pokud udělíte přístup ke shromažďování kompletního výpisu paměti a diagnostických informací z portálu Microsoft Azure.

Shromažďování diagnostických informací

On the new Microsoft Azure portal, the “Share diagnostic information” feature gives your consent to allow a Microsoft Support engineer to remotely collect data from your Azure VM/Cloud Service subject of the current support incident, in order to troubleshoot your issue. Examples of diagnostic data collected are common log files, system-generated event logs, registry keys, debug logs and basic network and storage disk information.

For App service related issues, HTTP Logs, detailed errors, KUDU trace, Transform Logs, FREB Logs, Winsock Logs, Event Logs, DAAS Logs and Webjob Logs are collected to help with troubleshooting.

You can revoke this access by contacting your support engineer, which will prevent further collections of diagnostic information related to this support incident. A detailed list of files that are collected can be found on the following articles: KB2518791, KB2772488, KB3137442, KB3200697 and StorSimple KB.

Shromažďování výpisu paměti

Co je kompletní výpis paměti?

Kompletní výpis paměti je největší soubor výpisu v režimu jádra. Tento soubor zahrnuje veškerou fyzickou paměť, kterou využívá systém Windows. Kompletní výpis paměti ve výchozím nastavení nezahrnuje fyzickou paměť využívanou firmwarem platformy.

Výpis se zkopírujte z výpočetního uzlu (hostitel Azure), kde se vytvoří, na jiný server pro ladění v rámci téhož datového centra. Data zákazníků jsou chráněna, protože neopustí zabezpečené hranice Azure. Další informace o způsobu uložení zákaznických dat v Azure

Soubor výpisu se vytvoří tak, že se vygeneruje stav uložení Hyper-V virtuálního počítače. Tento proces pozastaví virtuální počítač asi na 10 minut. Po uplynutí této doby bude virtuální počítač zase pokračovat. V rámci tohoto procesu se virtuální počítač nerestartuje.

Jak se vaše data zpracovávají?

Žádná z dat, která se s vašim svolením shromáždila, se odejmutím vašeho svolení neovlivní. Data se použijí pouze k účelům vyřešení vašeho problému a bez vašeho svolení se nepoužijí k marketingovým, reklamním ani jiným komerčním účelům. Data se můžou ukládat až 90 dnů a všechna data, která podpora Microsoftu shromáždí, se budou zpracovávat v souladu s našimi standardními postupy ochrany osobních údajů. Další informace o zásadách uchování dat