Jak aktualizovat sestavy s využitím nových názvů měřičů Azure