Přeskočit navigaci

Jak aktualizovat sestavy s využitím nových názvů měřičů Azure

 • Kroky uvedené níže můžete využít k tomu, abyste z poskytnuté tabulky mapování vyfiltrovali jenom měřiče, které využíváte. Další informace o vylepšení názvů měřičů zobrazíte kliknutím sem. Poznámka: Snímky obrazovky níže byly pořízeny z předplatného přímého zákazníka. Hodnoty v jednotlivých sloupcích se mohou lišit v závislosti na vašem předplatném.

  1. Stáhněte si tady seznam standardizovaných měřičů a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Stáhněte si podrobný souhrn využití nebo si vytvořte sešit na základě výstupu některého z dostupných rozhraní API Azure a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureUsage.xls). Příklad s podrobným souborem využití najdete níž.
   • Pokud jste partner CSP, můžete si kontrolní soubor využití stáhnout z Partnerského centra. Poznámka: Jednotka měření aktuálně není uvedena v kontrolním souboru ani ceníku CSP. Od července 2017 bude jednotka měření zahrnuta v kontrolním souboru i v ceníku CSP.
   • Pokud jste přímý zákazník, stáhněte si soubor Version 2—Preview z Portálu účtů Azure.
   • Pokud jste zákazník EA, stáhněte si podrobnou sestavu využití pomocí příkazu Sestavy > Stáhnout využití na webu Enterprise Portal.
   Příklad staženého souboru csv
  3. Otevřete soubor AzureUsage.xls a odeberte všechna data, která nesouvisejí s denním využitím (např. informace o stavu zřizování nebo prohlášení). Přejmenujte list na List 1 (pokud se tak dosud nejmenuje).
  4. Před spuštěním funkce svyhledat vymažte data v souboru AzureUsage.xls pro interpretaci změn názvů měřičů.
   1. Abyste zajistili, že funkce svyhledat vrátí platné výsledky, použijte v Excelu funkci Najít a nahradit a ze souboru AzureUsage.xls odeberte uvozovky kolem ID měřiče (GUID prostředku). Potom pro usnadnění funkce svyhledat přesuňte sloupec ID měřiče (GUID prostředku) doleva tak, aby se stal sloupcem A, a soubor uložte. Data, která se mají použít pro porovnání, teď budou vypadat podobně jako na obrázku níže. (Odchylky v názvech atributů, které se v tabulce níže zobrazují jako záhlaví sloupců, budou záviset na konkrétním předplatném Azure.)
    Snímek souboru v Excelu
  5. Otevřete soubor AzureMeterMapping-en.xls a vytvořte standardní funkci svyhledat pro ID měřiče (GUID prostředku) do souboru AzureUsage.xls.
   1. V souboru AzureMeterMapping-en.xls přidejte nový sloupec napravo od sloupce A.
   2. Do buňky B2 zadejte funkci svyhledat: =SVYHLEDAT(A2,'[AzureUsage.xls]Sheet 1'!$A:$A,1,FALSE).
   3. Vyfiltrujte ve sloupci B všechny hodnoty Neuvedeno (N/A). Vyloučíte tak měřiče, které nepoužíváte. Aktualizovaný soubor bude vypadat podobně jako soubor uvedený níže. Filtrovaný výsledek
   4. V souboru AzureMeterMapping-en.xls se budou zobrazovat jenom měřiče, které jste použili a které jsou zahrnuté ve vašem souhrnu využití. Staré konvence názvů měřičů najdete ve sloupcích C až G. Nové konvence názvů měřičů najdete ve sloupcích H až L.
 • V následující části najdete pokyny, jak měřiče, které jste používali, shrnout do jedné kombinované sestavy, která obsahuje staré i nové názvy. Tyto pokyny byste měli dodržet, pokud se chcete podívat, jak budou vaše sestavy vypadat po implementaci nových názvů. Další informace o vylepšení názvů měřičů zobrazíte kliknutím sem. Poznámka: Snímky obrazovky níže byly pořízeny z předplatného přímého zákazníka. Hodnoty v jednotlivých sloupcích se mohou lišit v závislosti na vašem předplatném.

  1. Stáhněte si tady seznam standardizovaných měřičů a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Stáhněte si podrobný souhrn využití nebo si vytvořte sešit na základě výstupu některého z dostupných rozhraní API Azure a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureUsage.xls). Příklad s podrobným souborem využití najdete níž.
   • Pokud jste partner CSP, můžete si kontrolní soubor využití stáhnout z Partnerského centra. Poznámka: Jednotka měření aktuálně není uvedena v kontrolním souboru ani ceníku CSP. Od července 2017 bude jednotka měření zahrnuta v kontrolním souboru i v ceníku CSP.
   • Pokud jste přímý zákazník, stáhněte si soubor Version 2—Preview z Portálu účtů Azure.
   • Pokud jste zákazník EA, stáhněte si podrobnou sestavu využití pomocí příkazu Sestavy > Stáhnout využití na webu Enterprise Portal.
   Příklad staženého souboru csv
  3. Otevřete soubor AzureUsage.xls a odeberte všechna data, která nesouvisejí s denním využitím (např. informace o stavu zřizování nebo prohlášení).
  4. Před spuštěním funkce svyhledat vymažte data v souboru AzureUsage.xls pro interpretaci změn názvů měřičů.
   1. Abyste zajistili, že funkce svyhledat vrátí platné výsledky, použijte v Excelu funkci Najít a nahradit a ze všech buněk v souboru AzureUsage.xls odeberte uvozovky. Potom pro usnadnění funkce svyhledat přesuňte sloupec ID měřiče (GUID prostředku) doleva tak, aby se stal sloupcem A, a soubor uložte. Data, která se mají použít pro porovnání, teď budou vypadat podobně jako na obrázku níže. (Odchylky v názvech atributů, které se v tabulce níže zobrazují jako záhlaví sloupců, budou záviset na konkrétním předplatném Azure.)
  5. Otevřete nový excelový soubor a pojmenujte ho Usage Summary – New Names.xls. Uložte tento soubor místně.
  6. Zkopírujte data ze souboru AzureUsage.xls a vložte je do souboru Usage Summary – New Names.xls v následujícím pořadí (jako v příkladu níže) Zkopírování a vložení dat ze souboru AzureUsage.xls
  7. V souboru Usage Summary – Old Names.xls vytvořte ve sloupcích O až S funkci svyhledat pro načtení sloupců B až F ze souboru AzureMeterMapping-en.xls. Zahrňte i záhlaví sloupců. Ukázkový snímek najdete níže. Snímek souhrnu využití
  8. Vytvořte kontingenční tabulku ze souboru Usage Summary – New Names.xls.
   1. K vytvoření této kontingenční tabulky použijte kroky uvedené níže:
    1. Do sešitu Usage Summary – New Names.xls vložte nový list a pojmenujte ho After-Before Summary.
    2. Zvýrazněte všechny buňky v souboru Usage Summary – New Names.xls.
    3. Klikněte na kartu Vložit a potom klikněte na Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulku vytvořte na listu After-Before Summary.
    4. Do řádků vložte následující pole kontingenční tabulky.
     1. ID měřiče (GUID prostředku)
     2. Kategorie měřiče (název služby nebo název)
     3. Podkategorie měřiče (typ služby nebo typ)
     4. Název měřiče (název prostředku, prostředek, prostředek služby)
     5. Oblast měřiče (oblast)
     6. Jednotka (jednotka měření)
     7. Nová konvence – název služby, název nebo kategorie měřiče
     8. Nová konvence – typ služby, typ nebo podkategorie měřiče
     9. Nová konvence – název prostředku, prostředek, prostředek služby nebo název měřiče
     10. Nová konvence – oblast měřiče nebo oblast
     11. Nová konvence – jednotka nebo jednotka měření
    5. Mezi hodnoty přidejte pole Spotřebované množství jako součet spotřebovaného množství.
    6. Přejděte na kartu Návrh a klikněte na Rozložení sestavy. V rozevíracím seznamu klikněte na Zobrazit ve formě tabulky.
    7. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví každého sloupce a zrušte zaškrtnutí Mezisoučet <název sloupce> (např. Mezisoučet Kategorie měřiče (název služby nebo název)).
  9. Finální výstup by měl vypadat jako v příkladu níže: Snímek finálního výstupu
 • V následující části najdete pokyny, jak měřiče, které jste používali, shrnout do jedné kombinované sestavy, která obsahuje staré i nové názvy. Tyto pokyny byste měli dodržet, pokud po implementaci nových názvů ve svých sestavách dočasně potřebujete nadále používat staré názvy. Další informace o vylepšení názvů měřičů zobrazíte kliknutím sem. Poznámka: Snímky obrazovky níže byly pořízeny z předplatného přímého zákazníka. Hodnoty v jednotlivých sloupcích se mohou lišit v závislosti na vašem předplatném.

  1. Stáhněte si tady seznam standardizovaných měřičů a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Stáhněte si podrobný souhrn využití nebo si vytvořte sešit na základě výstupu některého z dostupných rozhraní API Azure a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureUsage.xls). Příklad s podrobným souborem využití najdete níž.
   • Pokud jste partner CSP, můžete si kontrolní soubor využití stáhnout z Partnerského centra. Poznámka: Jednotka měření aktuálně není uvedena v kontrolním souboru ani ceníku CSP. Od července 2017 bude jednotka měření zahrnuta v kontrolním souboru i v ceníku CSP.
   • Pokud jste přímý zákazník, stáhněte si soubor Version 2—Preview z Portálu účtů Azure.
   • Pokud jste zákazník EA, stáhněte si podrobnou sestavu využití pomocí příkazu Sestavy > Stáhnout využití na webu Enterprise Portal.
   Příklad staženého souboru csv
  3. Otevřete nový excelový soubor a pojmenujte ho Usage Summary – Old Names.xls. Uložte tento soubor místně.
  4. Před spuštěním funkce svyhledat vymažte data v souboru AzureUsage.xls pro interpretaci změn názvů měřičů.
   1. Abyste zajistili, že funkce svyhledat vrátí platné výsledky, použijte v Excelu funkci Najít a nahradit a ze všech buněk v souboru AzureUsage.xls odeberte uvozovky. Potom pro usnadnění funkce svyhledat přesuňte sloupec ID měřiče (GUID prostředku) doleva tak, aby se stal sloupcem A, a soubor uložte. Data, která se mají použít pro porovnání, teď budou vypadat podobně jako na obrázku níže. (Odchylky v názvech atributů, které se v tabulce níže zobrazují jako záhlaví sloupců, budou záviset na konkrétním předplatném Azure.)
  5. Zkopírujte data ze souboru AzureUsage.xls a vložte je do souboru Usage Summary – Old Names.xls v následujícím pořadí (jako v příkladu níže) Zkopírování a vložení dat ze souboru AzureUsage.xls
  6. V souboru Usage Summary – Old Names.xls vytvořte ve sloupcích O až S funkci svyhledat pro načtení sloupců B až F ze souboru AzureMeterMapping-en.xls. Zahrňte i záhlaví sloupců. Ukázkový snímek najdete níže. Snímek souhrnu využití
  7. Vytvořte kontingenční tabulku ze souboru Usage Summary – Old Names.xls.
   1. K vytvoření této kontingenční tabulky použijte kroky uvedené níže:
    1. Do sešitu Usage Summary – New Names.xls vložte nový list a pojmenujte ho After-Before Summary.
    2. Zvýrazněte všechny buňky v souboru Usage Summary – New Names.xls.
    3. Klikněte na kartu Vložit a potom klikněte na Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulku vytvořte na listu After-Before Summary.
    4. Do řádků vložte následující pole kontingenční tabulky.
     1. ID měřiče (GUID prostředku)
     2. Kategorie měřiče (název služby nebo název)
     3. Podkategorie měřiče (typ služby nebo typ)
     4. Název měřiče (název prostředku, prostředek, prostředek služby)
     5. Oblast měřiče (oblast)
     6. Jednotka (jednotka měření)
     7. Stará konvence – název služby, název nebo kategorie měřiče
     8. Stará konvence – typ služby, typ nebo podkategorie měřiče
     9. Stará konvence – název prostředku, prostředek, prostředek služby nebo název měřiče
     10. Stará konvence – oblast měřiče nebo oblast
     11. Stará konvence – jednotka nebo jednotka měření
    5. Mezi hodnoty přidejte pole Spotřebované množství jako součet spotřebovaného množství.
    6. Přejděte na kartu Návrh a klikněte na Rozložení sestavy. V rozevíracím seznamu klikněte na Zobrazit ve formě tabulky.
    7. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví každého sloupce a zrušte zaškrtnutí Mezisoučet <název sloupce> (např. Mezisoučet Kategorie měřiče (název služby nebo název)).
  8. Finální výstup by měl vypadat jako v příkladu níže: Snímek finálního výstupu
 • Kroky uvedené níže můžete využít k tomu, abyste z poskytnuté tabulky mapování vyfiltrovali jenom měřiče, které využíváte, a to výhradně na základě atributů názvů měřičů. Tyto kroky můžete využít dříve, než se změny názvů uplatní, pokud nemáte soubor využití s ID měřiče (GUID prostředku). Další informace o vylepšení názvů měřičů zobrazíte kliknutím sem. Poznámka: Snímky obrazovky níže byly pořízeny z předplatného přímého zákazníka. Hodnoty v jednotlivých sloupcích se mohou lišit v závislosti na vašem předplatném.

  1. Stáhněte si tady seznam standardizovaných měřičů a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Otevřete nový excelový soubor a pojmenujte ho (např. Old Names.xls). Uložte tento soubor místně. Přidejte následující záhlaví. Je nutné je přizpůsobit na základě vašeho předplatného Azure. Příklad je uvedený níže.
   Snímek souboru v Excelu
  3. Na základě záhlaví, která jste vytvořili, přidejte údaje o starých názvech ze svého souboru do souboru Old Names.xls. Ukázkový snímek najdete níže. Snímek souboru v Excelu
  4. V souboru Old Names.xls musíte ve sloupci F zřetězit data v jednotlivých řádcích. Do buňky F2 zadejte tento vzorec: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Ukázkový snímek najdete níže.
   Snímek souboru v Excelu
   1. Zkopírujte obsah ve sloupci F a vložte ho jako text. Tímto postupem odeberete vzorce a ponecháte v buňkách jenom jejich výsledky. Potom přesuňte sloupec F do sloupce A. Soubor by měl vypadat podobně jako soubor uvedený níže.
    Zkopírování a vložení dat ze souboru AzureUsage.xls
  5. V souboru AzureMeterMapping-en.xls přidejte sloupec mezi sloupce F a G. Zopakujte krok 3 a 3i zřetězením sloupců B až F. Ukázkový snímek najdete níže.
   Snímek souboru v Excelu
  6. V souboru AzureMeterMapping-en.xls přidejte nový sloupec napravo od sloupce G.
  7. Vytvořte standardní funkci svyhledat ve sloupci G souboru AzureMeterMapping-en.xls do sloupce A ze souboru Old Names.xls.
   1. Pokud chcete vytvořit standardní funkci svyhledat, do buňky H2 zadejte: =SVYHLEDAT(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE).
   2. Starší názvy se mohly v průběhu doby změnit, a proto se nezobrazí shoda. Pokud se nenajde shoda, podívejte se na svůj aktuální podrobný souhrn využití na Portálu pro správu Azure a najděte aktuální název příslušného měřiče.
  8. Vyfiltrujte sloupec H, abyste odstranili výsledky s hodnotou Neuvedeno (N/A). Po vyfiltrování se v souboru AzureMeterMapping-en.xls budou zobrazovat jenom měřiče ze souboru Old Names.xls. Pokud chcete pro měřiče uvedené v souboru Old Names.xls vidět nové názvy, přejděte v sešitu doprava a zobrazte sloupce I až M. Výsledky si můžete prohlédnout na ukázkovém snímku níže. Snímek finálního výstupu
 • Kroky uvedené níže můžete využít k tomu, abyste z poskytnuté tabulky mapování vyfiltrovali jenom měřiče, které využíváte, a to výhradně na základě atributů názvů měřičů. Tyto kroky můžete využít potom, co se změny názvů uplatní, pokud nemáte soubor využití s ID měřiče (GUID prostředku). Další informace o vylepšení názvů měřičů zobrazíte kliknutím sem. Poznámka: Snímky obrazovky níže byly pořízeny z předplatného přímého zákazníka. Hodnoty v jednotlivých sloupcích se mohou lišit v závislosti na vašem předplatném.

  1. Stáhněte si tady seznam standardizovaných měřičů a uložte tento soubor místně (např. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Otevřete nový excelový soubor a pojmenujte ho (např. New Names.xls). Uložte tento soubor místně. Přidejte následující záhlaví. Je nutné je přizpůsobit na základě vašeho předplatného Azure. Příklad je uvedený níže.
   Snímek souboru v Excelu
  3. Na základě záhlaví, která jste vytvořili, přidejte údaje o nových názvech ze svého souboru do souboru New Names.xls. Ukázkový snímek najdete níže. Snímek souboru v Excelu
  4. V souboru New Names.xls musíte ve sloupci F zřetězit data v jednotlivých řádcích. Do buňky F2 zadejte tento vzorec: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Ukázkový snímek najdete níže.
   Snímek souboru v Excelu
   1. Zkopírujte obsah ve sloupci F a vložte ho jako text. Tímto postupem odeberete vzorce a ponecháte v buňkách jenom jejich výsledky. Potom přesuňte sloupec F do sloupce A. Zkopírování a vložení dat ze souboru AzureUsage.xls
  5. V souboru AzureMeterMapping-en.xls ve sloupci L zopakujte krok 4 zřetězením sloupců G až K. Ukázkový snímek najdete níže.
   Snímek souboru v Excelu
  6. Vytvořte standardní funkci svyhledat ve sloupci G souboru AzureMeterMapping-en.xls do sloupce A ze souboru Old Names.xls.
   1. Pokud chcete vytvořit standardní funkci svyhledat, do buňky H2 zadejte: =SVYHLEDAT(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE).
   2. Starší názvy se mohly v průběhu doby změnit, a proto se nezobrazí shoda. Pokud se nenajde shoda, podívejte se na svůj aktuální podrobný souhrn využití na Portálu pro správu Azure a najděte aktuální název příslušného měřiče.
  7. Vyfiltrujte sloupec M, abyste odstranili výsledky s hodnotou Neuvedeno (N/A). Po vyfiltrování se v souboru AzureMeterMapping-en.xls budou zobrazovat jenom měřiče ze souboru New Names.xls. Pokud chcete pro měřiče uvedené v souboru New Names.xls vidět staré názvy, přejděte v sešitu doleva a zobrazte sloupce B až F. Výsledky si můžete prohlédnout na ukázkovém snímku níže. Snímek finálního výstupu
 • Pokud máte další dotazy týkající se změn názvů atributů měřičů, obraťte se prosím na podporu Azure.