Vylepšení názvů měřičů

Na základě zpětné vazby od zákazníků budeme zavádět vylepšené standardizované názvy atributů měřičů Azure. S blížícím se datem vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a tohoto webu. Tyto změny vám usnadní správu prostředků Azure a vytváření konzistentní taxonomie mezi stránkami funkcí zobrazenými na webu Azure, podrobnými daty o použití staženými z portálu pro správu nebo z rozhraní API a fakturami. Tyto změny nebudou mít vliv na data o použití měřičů, ceny nebo jedinečné identifikátory (označované jako ID měřiče nebo GUID prostředku, v závislosti na vašem předplatném Azure). Může být potřeba upravit vaše sestavy, aby vyhovovaly novým zásadám vytváření názvů.

Následující tabulka obsahuje ilustrativní ukázky vylepšených názvů měřičů. Alternativní názvy atributů měřičů jsou pro referenci uvedené v závorkách.

formát názvu měřiče ID měřiče (GUID prostředku) kategorie měřiče (název služby nebo název) podkategorie měřiče (typ služby nebo typ) název měřiče (název prostředku, prostředek, prostředek služby) oblast měřiče (oblast) jednotka (jednotka měření)
Stará konvence a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Data Services SQL Database Dny databáze Standard S0 Dny
Nová konvence SQL Database Standard S0 SQL DB 1 den
Stará konvence 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Storage Geograficky redundantní Standardní V/V – tabulka / fronta (GB) GB
Nová konvence Storage Tabulky a fronty GR Storage 1 GB
Stará konvence 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Virtual Machines Virtuální počítač A1 (Windows) Výpočetní čas USA – střed Hodin
Nová konvence Virtual Machines Standard A Series Virtuální počítač A1 s Windows USA – střed 1 hodina
Stará konvence 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Sítě Odchozí přenosy dat (GB) Gov (US) GB
Nová konvence Šířka pásma Odchozí přenosy dat Vláda USA 1 GB

Stáhněte si podrobnou tabulku, která obsahuje všechny měřiče a jejich hodnoty atributů před změnou a po ni. Tento seznam se bude aktualizovat každý měsíc, dokud se změna neimplementuje v produkci. Kontrolujte proto prosím pravidelně aktualizace předcházející nasazení. Pokud potřebujete pokračovat ve vytváření sestav se starými názvy, použijte prosím mapování v tomto souboru.

Abychom vám usnadnili přechod, sestavili jsme také pokyny, které vám pomůžou aktualizovat všechny sestavy spoléhající na názvy atributů měřičů.

Pokud máte další dotazy týkající se změn pojmenování atributů měřičů, obraťte se prosím na podporu Azure.