Smlouva SLA pro Web Application Firewall

Poslední aktualizace: Listopad 2019

Do smlouvy SLA pro zvolenou možnost nasazení, službu Application Gateway nebo službu Azure Front Door jsou zahrnuty záruky dostupnosti brány firewall pro webové aplikace. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA pro službu Application Gateway a smlouvě SLA pro službu Azure Front Door.