Přeskočit navigaci

Souhrn smluv SLA pro služby Azure

Poslední aktualizace: Březen 2018

Azure Active Directory

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služeb Azure Active Directory Basic a Premium. Služby jsou považovány za dostupné v následujících situacích:

 • Uživatelé se mohou přihlásit ke službě, přihlásit se na panelu přístupu, mohou přistupovat ke službě na panelu přístupu a mohou resetovat hesla.
 • Správci IT mohou vytvářet, číst, psát a odstraňovat položky v adresáři nebo zajišťovat či rušit zajištění uživatelů pro aplikace v adresáři.

Pro bezplatnou vrstvu služby Azure Active Directory není poskytována žádná smlouva SLA.

Stáhnout smlouvu SLA pro službu Active Directory

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Active Directory B2C

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Azure Active Directory B2C. Služba je považována za dostupnou pro adresář v následujících situacích:

 • Služba je schopna zpracovávat požadavky na registraci, přihlášení, úpravy profilu, obnovení hesla a vícefaktorové ověření uživatele.
 • Vývojáři jsou schopní vytvářet, číst, zapisovat a odstraňovat položky v adresáři.

Pro bezplatnou vrstvu služby Azure Active Directory B2C není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Active Directory Domain Services

Zaručujeme minimálně 99,9% úspěšnost požadavků služeb Azure Active Directory Domain Services na ověření uživatelských účtů náležejících do spravované domény danou doménou, odeslání operace bind LDAP pro položku root DSE nebo vyhledávání záznamů v DNS.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Advisor

Advisor je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Analysis Services

Zaručujeme, že nejméně 99,9 % klientských operací na serveru Azure Analysis Services bude úspěšných.

Zobrazit kompletní podrobnosti

API Management

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou instance služby správy API spuštěné ve standardní vrstvě reagovat na požadavky na provádění operací.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,95 % času budou instance služby správy API spuštěné ve vrstvě Premium nasazené ve dvou a více regionech reagovat na požadavky na provádění operací.

Na vrstvu služby API Management pro vývojáře se neposkytuje žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

App Service

Zaručujeme, že minimálně v 99,95 % času budou všechny aplikace spuštěné v rámci zákazníkova předplatného k dispozici. Pro bezplatnou nebo sdílenou vrstvu aplikací není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Application Gateway

Zaručujeme, že každá cloudová služba Application Gateway se dvěma a více středními nebo většími instancemi bude dostupná minimálně 99,95 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Application Insights

Zaručujeme, že latence dat služby Application Insights po 99,9 % času nepřekročí dvě hodiny.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Automation

Zaručujeme, že minimálně 99,9 % úloh sady Runbook se zahájí do 30 minut od naplánovaného času spuštění.

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby agenta DSC pro službu Azure Automation.

Pro bezplatnou vrstvu služby Azure Automation není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Automatizace a řízení

Dostupnost ovládání a automatizace je založena na smlouvě SLA příslušného pracovního prostoru analýzy protokolů a použitých prostředků účtu automatizace. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k analýze protokolů a smlouvě SLA k automatizaci.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Maps

Zaručujeme, že služba Azure Maps bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Databricks

We guarantee that Azure Databricks will be available 99.95% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Backup

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost funkcí zálohování a obnovení služby Azure Backup.

Zobrazit kompletní podrobnosti

BizTalk Services

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi prostředími služby BizTalk v základní, standardní a prémiové vrstvě a naší internetovou bránou. Pro vrstvu služeb BizTalk pro vývojáře neposkytujeme smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Bot Service

Garantujeme, že prémiové kanály služby Azure Bot úspěšně obdrží a zareaguje na volání REST API směrované do koncového bodu API prémiových kanálů v 99,9 procentech času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Mezipaměť

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi koncovými body mezipaměti a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Cognitive Services

Zaručujeme, že kognitivní služby běžící ve standardní vrstvě budou dostupné minimálně v 99,9 % času. Pro bezplatnou vrstvu není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Content Delivery Network

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude služba CDN reagovat na požadavky klientů a dodá požadovaný obsah bez chyb. Posoudíme a přijmeme data z jakéhokoli komerčně a přiměřeně nezávislého měřicího systému, pomocí kterého monitorujete svůj obsah. Ze seznamu standardních agentů měřicího systému si musíte zvolit sadu agentů, kteří jsou obecně dostupní a zastupují minimálně pět geograficky odlišných lokalit v hlavních světových metropolitních oblastech (s výjimkou Čínské lidové republiky).

Zobrazit kompletní podrobnosti

Cloudové služby a virtuální počítače

 • Pro cloudové služby zaručujeme, že při nasazení dvou nebo více instancí rolí v různých doménách selhání a upgradu bude mít minimálně jedna instance role připojení instance role minimálně v 99,95 % času.
 • Pro všechny virtuální počítače, které mají ve stejné skupině dostupnosti nasazeny dvě a více instancí, zaručujeme připojení virtuálního počítače minimálně k jedné instanci alespoň v 99,95 % času.
 • Pro virtuální počítače s jednou instancí, které pro všechny jednotky využívají prémiové úložiště, garantujeme minimálně 99,9% připojení virtuálního počítače.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Container Registry

Služba Azure Container Registry je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Na dostupnost základního úložiště se však vztahuje smlouva SLA k úložišti. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Databáze Azure Cosmos

Azure Cosmos DB je plně spravovaná dokumentová databázová služba NoSQL, která nabízí dotazování a zpracování transakcí přes data bez schématu, předvídatelnost, spolehlivost a rychlý vývoj. Tato služba nabízí 99,99% záruky dostupnosti, prostupnosti, nízké latence a konzistence.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Data Catalog

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost standardní verze katalogu dat pro správce katalogů dat k provádění operace přidávání nebo odebírání uživatelů.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost standardní verze katalogu dat pro uživatele katalogů dat k provádění volání rozhraní API pro službu katalogu dat k registraci, vyhledávání a odstraňování položek.

Pro bezplatnou verzi katalogu dat služeb Azure není poskytována žádná smlouva SLA

Zobrazit kompletní podrobnosti

Data Lake Analytics

Zaručujeme, že nástroj Data Lake Analytics bude dostupný nejméně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Data Lake Storage Gen1

Zaručujeme, že nástroj Data Lake Store bude dostupný nejméně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Zaručujeme, že služba pro ochranu před útokem DDoS bude k dispozici alespoň v 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DevTest Labs

Služba Azure DevTest Labs je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost vaší laboratoře je založena na smlouvě SLA příslušných virtuálních počítačů, úložiště a použitých prostředků trezoru klíčů. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači, smlouvě SLA k úložištismlouvě SLA k trezoru klíčů.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DNS

Zaručujeme, že platné požadavky DNS ve 100 % času obdrží odpověď alespoň z jednoho názvového serveru služby Azure DNS.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Event Grid

Zaručujeme, že zákazníci budou moci zveřejňovat zprávy v matici událostí po 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Event Hubs

Pro základní a standardní vrstvu centra událostí zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat nebo přijímat zprávy či provádět jiné operace na centru oznámení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

ExpressRoute

Zaručujeme minimálně 99,95% dostupnost vyhrazeného okruhu ExpressRoute.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Functions

V případě aplikací zajišťujících funkci v plánech aplikační služby zaručujeme, že výpočet přidružených funkcí bude k dispozici 99,95 % času.

Pro aplikace zajišťující funkci běžící v rámci plánů předplatného není k dispozici žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

HockeyApp

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby HockeyApp.

Zobrazit kompletní podrobnosti

HDInsight

Pro službu HDInsight zaručujeme, že jakýkoli klastr služby HDInsight, který nasadíte, bude mít za měsíční fakturační cyklus externí připojení minimálně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Přehledy a analýza

Dostupnost přehledů a analýz je založena na smlouvě SLA příslušného pracovního prostoru analýzy protokolů a použitých prostředků účtu automatizace. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k analýze protokolů a smlouvě SLA k automatizaci.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Centrum IoT

 • V případě centra IoT slibujeme, že minimálně 99,9 % času nasazení budou centra IoT schopna odesílat a přijímat zprávy od registrovaných zařízení a služba bude schopna provádět operace vytváření, čtení, aktualizace a odstraňování v centrech IoT.
 • V souvislosti se službou IoT Hub zřizování zařízení se zavazujeme, že alespoň 99,9 % času nasazení budou služby zřizování schopny přijímat žádosti o zřízení ze zařízení a registrovat je do centra IoT Hub.
 • Na bezplatnou vrstvu služby IoT Hub se neposkytuje žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Key Vault

Zaručujeme, že transakce Key Vault zpracujeme do 5 sekund minimálně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Kubernetes Service (AKS)

Jako volně dostupná služba nenabízí AKS finančně podloženou Smlouvu o úrovni služeb. Snažíme se dosáhnout minimálně 99,5% dostupnosti API serveru Kubernetes. Dostupnost uzlů agentů ve vašem klastru kryje SLA k virtuálnímu počítači. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Log Analytics

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou data protokolu indexována do šesti hodin od zařazení dat do fronty pro indexování službou analýzy protokolů sady správy operací.

Pro bezplatnou vrstvu služby analýzy protokolů sady správy operací není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Load Balancer

Zaručujeme, že koncový bod s vyváženým zatížením využívající službu Azure Standard Load Balancer a obsluhující dvě nebo více instancí funkčního virtuálního počítače bude dostupný po 99,99 % doby.

Služba Basic Load Balancer je z této smlouvy SLA vyloučena.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Logic Apps

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou všechny logické aplikace spuštěné v rámci zákazníkova předplatného k dispozici.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Machine Learning Studio

 • Pro službu Request Response Service (RRS) zaručujeme dostupnost transakcí API 99,95 %.
 • Pro službu Batch Execution Service (BES) a rozhraní API správy zaručujeme dostupnost transakcí API 99,9 %.

Pro bezplatnou vrstvu služby Machine Learning není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Spravované aplikace Azure

Služba Azure Managed Applications nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Na základní infrastrukturu a softwarové služby se vztahují příslušné smlouvy SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Managed Disks

Služba Managed Disks nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost služby Managed Disks je založena na smlouvě SLA příslušného úložiště a virtuálního počítače, k němuž je připojena. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě k virtuálnímu počítači a ve smlouvě SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Media Services

 • Pro kódování mediálních služeb zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí API služby REST.
 • Streamování bude úspěšně zpracovávat požadavky s 99,9% zárukou dostupnosti pro stávající mediální obsah, a to při zakoupení alespoň jedné jednotky streamování.
 • Pro živé kanály zaručujeme, že spuštěné kanály budou mít externí připojení minimálně v 99,9 % času.
 • Pro ochranu obsahu zaručujeme, že budeme úspěšně plnit požadavky na klíče minimálně v 99,9 % času.
 • Pro indexer budeme úspěšně obsluhovat požadavky úlohy indexeru zpracované s vyhrazenou kódovací jednotkou v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Mobile Services

Zaručujeme 99,9% dostupnost volání API služby REST pro všechny zajištěné mobilní služby Azure spuštěné ve standardní nebo prémiové vrstvě v rámci zákazníkova předplatného. Pro bezplatnou vrstvu mobilních služeb není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Monitor

Služba Azure Monitor je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Multi-Factor Authentication

Zaručujeme 99,9% dostupnost služby Azure Multi-Factor Authentication. Služba je považována za nedostupnou, když nemůže přijímat nebo zpracovávat požadavky o ověření pro poskytovatele služby Azure Multi-Factor Authentication nasazeného v rámci zákazníkova předplatného.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Database for MySQL

Zaručujeme, že minimálně po 99,99% doby bude mít zákazník k dispozici připojení mezi databází Microsoft Azure určenou pro server MySQL a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Network Watcher

Zaručujeme, že v 99,9 % času budou nástroje Network Diagnostic Tools fungovat a vrátí odpověď.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Database for PostgreSQL

Zaručujeme, že minimálně po 99,99% doby bude mít zákazník k dispozici připojení mezi databází Microsoft Azure určenou pro server PostgreSQL a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Power BI Embedded

Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Power BI Embedded pro uživatele za účelem volání rozhraní API a vkládání sestav.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Ochrana a obnovení

Dostupnost ochrany a obnovení je založena na smlouvě SLA příslušných použitých prostředků účtu služeb Backup a Site Recovery. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA ke službě Backup a smlouvě SLA ke službě Site Recovery.

Zobrazit kompletní podrobnosti

SAP HANA on Azure Large Instances

 • Pro systém SAP HANA ve službách Azure, nakonfigurovaný v páru s vysokou dostupností, zaručujeme připojení minimálně k jedné instanci alespoň v 99,99 % času.
 • Pro jakoukoli jednoduchou instanci zaručujeme, že připojení bude k dispozici po minimálně 99,9 % doby.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Scheduler

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času se všechny naplánované úlohy zahájí do 30 minut od naplánovaného času spuštění.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Search

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro požadavky dotazu indexu, pokud je instance služby Azure Search konfigurována se dvěma nebo více replikami, a pro požadavky aktualizace indexu, pokud je instance služby Azure Search konfigurována se třemi nebo více replikami. Pro bezplatnou vrstvu není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Security Center

Pro standardní vrstvu centra Azure Security Center zaručujeme 99,9% dostupnost informací monitorování zabezpečení chráněného uzlu. Pro bezplatnou vrstvu centra Azure Security Center není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Zabezpečení a dodržování předpisů

Dostupnost zabezpečení a dodržování předpisů je založena na smlouvě SLA příslušného pracovního prostoru analýzy protokolů a použitých prostředků účtu automatizace. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k analýze protokolů a smlouvě SLA k automatizaci.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Service Bus

 • Pro synchronizace sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny navázat spojení s nasazenou synchronizací.
 • Pro fronty a témata sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat nebo přijímat zprávy či provádět jiné operace na nasazené frontě nebo tématu.
 • Pro základní a standardní vrstvu centra oznámení sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat oznámení nebo provádět operace správy registrací s ohledem na centrum oznámení.
 • Pro základní a standardní vrstvu centra událostí zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat nebo přijímat zprávy či provádět jiné operace na centru oznámení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Service Fabric

Služba Service Fabric je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost vašeho klastru služeb Service Fabric je založena na smlouvě SLA příslušných virtuálních počítačů a použitých prostředků úložišť. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači a ve smlouvě SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Site Recovery

 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Site Recovery. Dostupnost se vypočítává za měsíční fakturační cyklus.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro plánované a neplánované převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti a systémem Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při vzájemném selhání mezi systémy Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure SQL Database

Základní, standardní a prémiová vrstva

Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času bude mít zákazník k dispozici spojení mezi svojí jednoduchou nebo elastickou základní, standardní nebo prémiovou databází SQL služby Microsoft Azure a naší internetovou bránou.

Webové a podnikové vrstvy (ukončeno)

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi webovou nebo podnikovou databází SQL služby Microsoft Azure a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

SQL Data Warehouse

Zaručujeme úspěšnost pro nejméně 99,9 % doby provádění operací klientů v databázi SQL Data Warehouse.

Zobrazit kompletní podrobnosti

SQL Server Stretch Database

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi svojí službou SQL Server Stretch Database a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Storage

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času (99,9 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení), a to za předpokladu, že se neúspěšné pokusy o čtení dat z primární oblasti zopakují u sekundární oblasti.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště) a GRS (geograficky redundantní úložiště).
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na zápis dat do účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště), GRS (geograficky redundantní úložiště) a RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení).

Zobrazit kompletní podrobnosti

StorSimple

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost funkcí zálohování, vrstvení v cloudu a obnovení služby Azure StorSimple.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budeme úspěšně zpracovávat požadavky na službu Azure StorSimple Data Manager.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Stream Analytics

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Stream Analytics API.
 • Zaručujeme, že v 99,9 % času budou nasazené úlohy analýzy proudu buď zpracovávat data, nebo budou k dispozici k jejich zpracování.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Time Series Insights

Garantujeme, že v nejméně 99,9 % případů úspěšně zpracujeme požadavky na API datové roviny Time Series Insights.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Traffic Manager

Zaručujeme, že dotazy DNS minimálně v 99,99 % času přijmou platnou odpověď alespoň z jednoho z našich klastrů názvu serveru služby správce provozu Azure.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Virtual Machine Scale Sets

Služba Virtual Machine Scale Sets je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Pokud však služba Virtual Machine Scale Sets zahrnuje virtuální počítače minimálně ve 2 doménách selhání, uplatní se dostupnost příslušné smlouvy SLA pro virtuální počítače. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Visual Studio Team Services

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služeb Visual Studio Team Services pro placené uživatele těchto služeb, včetně uživatelů s placenými uživatelskými rozšířeními služeb Visual Studio Team Services, pro přístup k souvisejícímu účtu služeb Visual Studio Team Services.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací sestavení pomocí placené služby sestavení v rámci služeb Visual Studio Team Services.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací testování zátěže pomocí placené služby testování zátěže v rámci služeb Visual Studio Team Services.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací sestavení a nasazení pomocí placené služby sestavení a nasazení sestavení v rámci služeb Visual Studio Team Services.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací vyhledávání kódu pomocí placené služby vyhledávání kódu v rámci služeb Visual Studio Team Services.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Centrum aplikací Visual Studio

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací sestavení pomocí služby Visual Studio App Center Build Service.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění testů pomocí služby Visual Studio App Center Test Service.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací nabízených oznámení pomocí služby Visual Studio App Center Push Notification Service.

Zobrazit kompletní podrobnosti

VPN Gateway

Zaručujeme 99,9% dostupnost pro bránu Basic pro VPN nebo bránu Basic pro ExpressRoute.

Zaručujeme 99,95% dostupnost pro bránu Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2 nebo VpnGw3 pro VPN.

Zaručujeme 99,95% dostupnost pro bránu Standard, High Performance nebo Ultra Performance Gateway pro ExpressRoute.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Information Protection

Zaručujeme, že koncoví uživatelé budou moci vytvářet a používat dokumenty IRM a e-maily v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Společnost Microsoft oznámí zákazníkovi nepříznivé podstatné změny jakékoli ze smluv SLA uvedených výše alespoň 90 dnů předem.

Dostupnost se pro všechny služby Azure vypočítává za měsíční fakturační cyklus Kliknutím sem stáhnete smlouvu SLA pro většinu služeb Microsoft Azure. Smlouvu SLA pro službu Active Directory naleznete zde.