Smlouva SLA pro Azure Managed Applications

Poslední aktualizace: říjen 2017

Služba Managed Applications nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Na základní infrastrukturu a softwarové služby se vztahují příslušné smlouvy SLA. Podrobnosti o smlouvách SLA pro službu Azure jsou dostupné zde.