Smlouva SLA pro Azure Container Service

Služba kontejnerů Azure je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost Služby kontejnerů Azure je založená na smlouvě SLA použitých virtuálních počítačů. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines.