Přeskočit navigaci

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Cloud Germany

Poslední aktualizace: říjen 2016

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na služby Microsoft Cloud Germany Online Services a související nabídky, u kterých se zobrazuje toto upozornění nebo které na něj odkazují. Upravuje postupy ochrany osobních údajů společnosti Microsoft a důvěryhodného datového zplnomocněnce (T-Systems International GmbH – pobočka společnosti Deutsche Telekom AG) vzhledem ke službám Online Services v Německu.

Marketingové weby a další veřejné weby společnosti Microsoft související se službami Online Services v Německu se řídí prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů na webu Microsoft.com.

Mnoho služeb Online Services v Německu je určeno pro organizace. Pokud pro přístup ke službám Online Services v Německu použijete e-mailovou adresu poskytnutou organizací, se kterou jste spojeni, například zaměstnavatelem nebo školou, bude vlastník domény přidružené k vaší e-mailové adrese moci: (1) řídit a spravovat váš účet služeb Online Services v Německu a (2) přistupovat k vašim datům a zpracovávat je, a to včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů. Na používání služeb Online Services v Německu se můžou vztahovat zásady vaší organizace, pokud nějaké existují. Pokud vaše organizace spravuje používání služeb Online Services v Německu, obraťte se s dotazy ohledně ochrany osobních údajů na vašeho správce. Nezodpovídáme za postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů našich zákazníků, které se liší od postupů uvedených v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Při použití sociálních funkcí služeb Online Services v Německu můžou ostatní uživatelé ve vaší síti vidět některé vaše aktivity. Více informací o sociálních a dalších funkcích najdete v dokumentaci k příslušné službě Online Services.

Služby Online Services v Německu vám umožňují nákup, přihlášení k odběru nebo používání dalších produktů a online služeb poskytovaných společností Microsoft nebo třetími stranami s odlišnými pravidly ochrany osobních údajů; takové produkty a online služby se budou řídit příslušnými prohlášeními a zásadami ochrany osobních údajů.

Zákaznická data

Zákaznická data se použijí pouze k poskytování služeb Online Services v Německu uživateli a k účelům slučitelným s poskytováním těchto služeb. Zákaznická data můžeme použít například k poskytování individuálních prostředí, zvýšení spolehlivosti služeb, boji proti spamu a dalšímu malwaru nebo k vylepšení funkcí služeb Online Services v Německu. Zákaznická data nepoužijeme k získávání informací pro reklamní ani podobné obchodní účely. Zákaznická data označují všechna data, včetně všech textových, zvukových a obrazových souborů a videosouborů, a software, které jsou nám poskytovány vámi nebo vaším jménem a vašimi koncovými uživateli nebo jejich jménem v rámci používání služeb Online Services v Německu. Zákaznická data nejsou data správců, platební údaje ani data podpory.

Veškerý přístup k zákaznickým datům, kromě přístupu iniciovaného vámi nebo vašimi koncovými uživateli, bude řídit důvěryhodný datový zplnomocněnec. Společnost Microsoft ani její subdodavatelé nebudou mít přístup k zákaznickým datům, kromě těchto případů:

  1. Když je takový přístup společnosti Microsoft udělen důvěryhodným datovým zplnomocněncem za konkrétním účelem řešení incidentu zákaznické podpory nebo problému se službami Online Services v Německu, nebo když společnost Microsoft takový přístup vyžaduje kvůli provádění údržby nebo vylepšení služeb Online Services v Německu. V těchto ojedinělých případech udělí důvěryhodný datový zplnomocněnec takový přístup pouze po dobu nutnou k vyřešení problému. Důvěryhodný datový zplnomocněnec bude udělený přístup monitorovat a ukončí ho, jakmile dojde k vyřešení problému. nebo
  2. Když takový přístup přímo udělíte společnosti Microsoft za účelem pomoci s řešením incidentu zákaznické podpory (například sdílení plochy s pracovníkem podpory Microsoftu nebo odeslání souboru pracovníkovi podpory Microsoftu přes e-mail).

Další informace o funkcích, které umožňují kontrolu zákaznických dat, najdete v dokumentaci k příslušné službě Online Services v Německu.

Data správců

Data správců jsou údaje, které nám poskytnete během registrace, nákupu nebo správy služeb Online Services v Německu. Data správců zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, které uvedete, informace o souhrnném využití související s vaším účtem a data správy spojená s vaším účtem, jako například ovládací prvky, které vyberete. Data správců využíváme k poskytování služeb Online Services v Německu, provádění transakcí, správě účtu a odhalování a prevenci podvodů.

Společnost Microsoft vás může s využitím dat správců kontaktovat a poskytnout vám informace o vašem účtu, předplatných, fakturaci a aktualizacích služeb Online Services v Německu, včetně informací o nových funkcích, zabezpečení a dalších technických záležitostech. Také vás můžeme kontaktovat na základě dotazů třetích strany, které dostáváme v souvislosti s vaším využíváním služeb Online Services v Německu, jak je uvedeno ve vaší smlouvě. Odběr těchto nereklamních sdělení se nedá zrušit.

Na základě vašich předvoleb kontaktování vás společnost Microsoft může také kontaktovat za účelem poskytnutí informací a nabídek k dalším produktům a službám, nebo může sdílet vaše kontaktní informace s partnery společnosti Microsoft. Svoje předvolby kontaktování můžete spravovat a aktualizovat ve svém profilu účtu.

Data správců můžou zahrnovat také kontaktní informace vašich kolegů a přátel, pokud vyjádříte souhlas s jejich poskytnutím společnosti Microsoft za konkrétním účelem odeslání pozvánky k používání služeb Online Services v Německu. Tyto jednotlivce můžeme kontaktovat s využitím informací o vás, jako je vaše jméno a profilová fotografie.

Platební údaje

Zákazníky nakupující online požádáme o poskytnutí informací, které můžou zahrnovat číslo platebního nástroje (třeba platební karty), jméno a fakturační adresu, bezpečnostní kód přiřazený k platebnímu nástroji, daňové identifikační číslo organizace a další finanční údaje („Platební údaje“). Platební údaje využíváme k provedení transakcí a také k odhalování a prevenci podvodů. Pokud zadáte platební údaje, zatímco jste přihlášeni, uložíme je pro zjednodušení budoucích transakcí.

Údaje o platebním nástroji přidruženém k vašemu účtu Microsoft můžete aktualizovat nebo odebrat po přihlášení k webu https://commerce.microsoft.com. Pokud chcete odebrat údaje o platebním nástroji přidruženém k jinému účtu, kontaktujte zákaznickou podporu. Když zrušíte účet nebo odeberete platební nástroj, může společnost Microsoft uchovávat údaje o platebním nástroji přiměřeně dlouho pro dokončení transakcí, splnění zákonných požadavků a požadavků na podávání zpráv společnosti Microsoft a odhalování a prevenci podvodů.

Data podpory

Data podpory jsou údaje, které shromažďujeme, když kontaktujete společnost Microsoft nebo ji požádáte o podporu. Zahrnují údaje, které odešlete v žádosti o podporu nebo které poskytnete při použití automatického poradce při potížích. Můžou také zahrnovat informace o hardwaru, softwaru a další shromážděné podrobnosti týkající se incidentu podpory, mezi které patří kontaktní nebo ověřovací údaje, přizpůsobení relace chatu, informace o stavu počítače a aplikace v době, kdy došlo k chybě a během diagnostiky, systémová data a data registru související s instalací softwaru a konfigurací hardwaru a také soubory se záznamy o sledování chyb. Kromě toho, že data podpory slouží k řešení incidentu podpory, je využíváme k provozu, vylepšování a přizpůsobení produktů a služeb, které nabízíme.

Podporu můžeme poskytovat po telefonu, e-mailem nebo na online chatu. S vaším souhlasem můžeme použít vzdálený přístup k dočasnému procházení vašeho počítače, nebo v případě určitých služeb Online Services v Německu můžete na omezenou dobu přidat specialistu podpory jako autorizovaného uživatele, který tak bude moci zobrazit diagnostická data pro účely řešení incidentu podpory. Telefonní hovory, relace online chatu nebo relace vzdáleného přístupu se specialisty podpory se můžou nahrávat nebo monitorovat.

Po řešení případu podporou vám můžeme poslat otázky průzkumu, ve kterém se zeptáme na vaše zkušenosti a nabídky. Průzkumy podpory je potřeba odhlásit odděleně od ostatní komunikace předávané ze strany společnosti Microsoft, a to tak, že kontaktujete podporu nebo použijete informace v zápatí e-mailu. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit svoje osobní údaje shromažďované našimi službami podpory, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webového formuláře.

Někteří firemní zákazníci si můžou zakoupit některou z nabídek rozšířené podpory (třeba Premier). Na tyto nabídky se vztahují zvláštní podmínky a ujednání.

Soubory cookie a podobné technologie

K poskytování služeb Online Services v Německu můžeme používat soubory cookie (malé textové soubory, které webová služba ukládá na pevný disk zařízení) nebo podobné technologie. Soubory cookie a podobné technologie, například webové signály, můžou sloužit k ukládání předvoleb a nastavení uživatele, shromažďování webových analýz, ověřování uživatelů a odhalování podvodů. Kromě souborů cookie, které můžeme nastavovat při návštěvě našich webů, můžou soubory cookie nastavovat při těchto návštěvách také námi najaté třetí strany, které poskytují naším jménem určité služby, jako jsou třeba webové analýzy. Pokud se chcete dozvědět, jak mít pod kontrolou soubory cookie a podobné technologie, přečtěte si dokumentaci k vašemu internetovému prohlížeči. Volba způsobu, jakým se budou používat soubory cookie, může mít vliv na používání služeb Online Services v Německu.

Místní software

Některé služby Online Services v Německu můžou vyžadovat instalaci místního softwaru (např. agentů, aplikací pro správu zařízení) na zařízení nebo je může taková instalace vylepšit. Tato část prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů upravuje používání místního softwaru poskytovaného společností Microsoft pro použití se službami Online Services v Německu, který nemá vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Místní software může na váš pokyn přenášet (1) data, která můžou zahrnovat zákaznická data, mezi zařízením a službami Online Services v Německu; nebo (2) protokoly a sestavy o chybách do Microsoftu pro účely řešení potíží. Místní software může také shromažďovat data o využití a výkonu místního softwaru nebo služeb Online Services v Německu, která může odesílat do společnosti Microsoft a analyzovat za účelem vylepšení kvality, zabezpečení a integrity produktů a služeb, které nabízíme.

Využití subdodavatelů

Společnost Microsoft může pověřit subdodavatele poskytováním služeb jejím jménem. Tito subdodavatelé budou mít oprávnění získávat data ze služeb Online Services v Německu pouze za účelem zajišťování služeb, jejichž poskytováním je společnost Microsoft pověřila, a bude jim zakázáno používat tato data pro jakékoli jiné účely. Na subdodavatele společnosti Microsoft se vztahují stejná omezení týkající se přístupu k zákaznickým datům jako na společnost Microsoft (podrobně jsou popsána výše).

Důvěryhodný datový zplnomocněnec nesmí využívat subdodavatele bez písemného souhlasu zákazníka. Důvěryhodný datový zplnomocněnec může využívat konkrétní smluvní partnery uvedené ve smlouvě mezi vámi a důvěryhodným datovým zplnomocněncem, přičemž zajistí, že smluvní partneři budou splňovat příslušné požadavky, včetně zpracování zákaznických dat v souladu s německými zákony.

Poskytování dat

Protože společnost Microsoft nebude mít přístup k zákaznickým datům, kromě případů, kdy je takový přístup udělen a monitorován důvěryhodným datovým zplnomocněncem nebo zákazníkem, nemůže a nebude poskytovat zákaznická data třetím stranám (včetně orgánů zajišťujících vymáhání zákona) bez vašeho souhlasu nebo souhlasu důvěryhodného datového zplnomocněnce.

Pokud společnost Microsoft obdrží žádost o zákaznická data od třetí strany, bude třetí stranu informovat o tom, že k zákaznickým datům nemá přístup, a požádá třetí stranu o kontaktování důvěryhodného datového zplnomocněnce nebo vás.

Důvěryhodný datový zplnomocněnec nebude poskytovat zákaznická data třetím stranám, pokud (1) k tomu nedáte pokyn, nebo (2) se na takový případ nevztahuje smlouva mezi vámi a důvěryhodným datovým zplnomocněncem nebo (3) to nevyžadují německé zákony.

Důvěryhodný datový zplnomocněnec nebude poskytovat zákaznická data orgánům zajišťujícím vymáhání zákona, pokud to nevyžadují německé zákony. Pokud vznikne povinnost zpřístupnit zákaznická data orgánům zajišťujícím vymáhání zákona, bude vás o tom důvěryhodný datový zplnomocněnec bezodkladně informovat a předloží kopii příslušného příkazu, pokud to nebude v rozporu se zákonem.

Po obdržení jakékoli žádosti o zákaznická data od dalších třetích stran (například žádosti od koncových uživatelů zákazníka) vás bude důvěryhodný datový zplnomocněnec bezodkladně informovat, pokud to nebude v rozporu se zákonem. Pokud zpřístupnění zákaznických dat po důvěryhodném datovém zplnomocněnci nevyžaduje zákon, bude taková žádost zamítnuta. Pokud je žádost platná a důvěryhodnému datovému zplnomocněnci by mohla vzniknout povinnost zpřístupnit požadované informace, požádá třetí stranu, aby si vyžádala zákaznická data od vás. Pokud subjekt údajů žádá o přístup k datům důvěryhodného datového zplnomocněnce, předá se taková žádost vám.

V návaznosti na výše uvedené informace důvěryhodný datový zplnomocněnec neposkytne třetí straně: (1) přímý, nepřímý, plošný ani neomezený přístup k zákaznickým datům; (2) šifrovací klíče platformy používané k zabezpečení zákaznických dat ani neumožní šifrování rozluštit; (3) jiný druh přístupu k zákaznickým datům, pokud důvěryhodný datový zplnomocněnec ví, že data slouží k jiným účelům, než jaké jsou uvedené v žádosti.

Za účelem zajištění výše uvedeného můžeme třetí straně poskytnout vaše základní kontaktní údaje.

Data správců, platební údaje ani data podpory neposkytneme nikomu mimo společnost Microsoft, důvěryhodného datového zplnomocněnce nebo příslušné přímo řízené pobočky a smluvní partnery, pokud (1) k tomu nedáte pokyn, nebo (2) to neodsouhlasí koncový uživatel, nebo (3) to není uvedené zde nebo ve vámi uzavřené smlouvě, nebo (4) to nevyžadují zákony. Data správců a platební údaje můžeme sdílet se třetími stranami za účelem zabránění podvodům nebo zpracování platebních transakcí.

Služby Online Services v Německu vám můžou umožňovat nákup, přihlášení k odběru nebo používání služeb, softwaru a obsahu jiných společností, než je Microsoft („Nabídky třetích stran“). Pokud se rozhodnete pro nákup, přihlášení k odběru nebo využití nabídky třetí strany, můžeme příslušné třetí straně poskytnout vaše data správců nebo platební údaje. V závislosti na vašich předvolbách kontaktování může třetí strana využít vaše data správců k zasílání propagační komunikace. Na použití těchto informací a vaše využití nabídky třetí strany se vztahuje prohlášení třetí strany a její zásady ochrany osobních údajů.

Zabezpečení

Naší prioritou je přispívat k zabezpečení vašich informací. Implementovali jsme a budeme udržovat příslušná technická a organizační opatření sloužící k ochraně vašich informací před nechtěnou ztrátou, zničením a změnou, neautorizovaným zveřejněním a přístupem nebo nezákonným zničením.

Další informace o zabezpečení služeb Online Services v Německu najdete v Centru zabezpečení služeb Online Services v Německu nebo v dokumentaci.

Umístění dat

Zákaznická data se budou ukládat výhradně v Německu. Služby Online Services v Německu nijak nekontrolují ani neomezují oblasti, ze kterých můžete vy nebo vaši koncoví uživatelé přistupovat nebo přesouvat zákaznická data. Pokud je vámi nebo důvěryhodným datovým zplnomocněncem udělen společnosti Microsoft přístup k zákaznickým datům, společnost Microsoft to může provést z oblasti mimo Německo a budou se na ni vztahovat omezení a závazky uvedené ve vaší smlouvě (například standardní smluvní doložky EU).

Předběžné verze

Společnost Microsoft může nabízet volitelné zkušební verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí („verze Preview“). Verze Preview můžou používat nižší nebo odlišnou úroveň opatření zabezpečení a ochrany osobních údajů, než jaké se obvykle používají ve službách Online Services v Německu. Společnost Microsoft se na vás může obrátit, abyste nám sdělili svůj názor na verzi Preview nebo jestli chcete službu používat dál po vydání její obecné verze.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů příležitostně aktualizujeme, abychom reagovali na názory a požadavky zákazníků a na změny v našich službách Online Services v Německu. V takovém případě se změní datum poslední aktualizace na začátku prohlášení. Pokud se tato prohlášení nebo způsoby, jakými budeme používat údaje ze služeb Online Services v Německu, podstatně změní, upozorníme vás na tyto změny před tím, než vstoupí v platnost, prostřednictvím oznámení, které zveřejníme nebo které vám přímo pošleme. V případě rozporu mezi podmínkami jakýchkoli smluv mezi vámi a společností Microsoft nebo důvěryhodným datovým zplnomocněncem a tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů budou mít vyšší prioritu podmínky těchto smluv. Doporučujeme vám, abyste prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů k produktům a službám, které používáte, pravidelně kontrolovali, a zajistili si tak informace o tom, jak chráníme údaje ze služeb Online Services v Německu.

Jak nás můžete kontaktovat

Vítáme vaše komentáře. Pokud se domníváte, že společnost Microsoft nedodržuje svoje závazky v oblasti ochrany osobních údajů nebo zabezpečení, obraťte se na nás prostřednictvím zákaznické podpory nebo našeho webového formuláře pro záležitosti ochrany osobních údajů. Naše poštovní adresa je:

Zásady ochrany osobních údajů služeb Microsoft Online Services v Německu
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Pro oblast EU a Švýcarska funguje jako náš zástupce pro záležitosti ochrany dat společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Adresa zmocněnce pro ochranu dat ve společnosti Microsoft Ireland Operations Limited:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Ochrana dat
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Irsko

Pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi nebo oblasti najdete na webu http://www.microsoft.com/worldwide/.

Adresa zástupce pro ochranu osobních údajů důvěryhodného datového zplnomocněnce:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Ochrana osobních údajů skupin
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Germany
Datenschutz@telekom.de