Přeskočit na hlavní obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů Microsoft Cloud v Německu

Poslední aktualizace: říjen 2016

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká online služeb společnosti Microsoft Cloud v Německu a souvisejících nabídek, které zobrazují toto oznámení nebo na něj odkazují („služby online v Německu“). Upravuje postupy ochrany osobních údajů společnosti Microsoft a správce dat (společnost T-Systems International GmbH, dceřiná společnost Deutsche Telekom AG) (společně „my“ nebo „nás“) v souvislosti se službami online v Německu.

Marketingové stránky společnosti Microsoft a další veřejné webové stránky spojené se službami online v Německu se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů Microsoft.com.

Mnoho služeb online v Německu je určeno pro použití organizacemi. Pokud k přístupu k online službám v Německu použijete e-mailovou adresu spojenou s doménou poskytovanou organizací, ke které jste přidruženi (jako je zaměstnavatel nebo škola), může majitel této domény: (i) ovládat a spravovat váš účet pro online služby v Německu a (ii) zobrazit a zpracovávat vaše data včetně zpráv a souborů. Způsob jakým užíváte služby online v Německu může podléhat zásadám vaší organizace, pokud existují. Pokud vaše organizace spravuje vaše užívání služeb online v Německu, dotazy ohledně ochrany soukromí směřujte prosím na svého správce. Nejsme odpovědní za postupy našich zákazníků v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů, které se mohou lišit od postupů popsaných v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Používáte-li sociální funkce služeb online v Německu, ostatní uživatelé ve vaší síti mohou vidět některou vaši aktivitu. Chcete-li se dozvědět více o sociálních a dalších funkcích, projděte si dokumentaci pro danou službu online.

Služby online v Německu vám umožňují zakoupit, objednat nebo používat jiné produkty a služby online od společnosti Microsoft nebo třetích stran s různými postupy ochrany osobních údajů. Tyto další produkty a služby online se budou řídit příslušnými prohlášeními a zásadami ochrany osobních údajů.

Údaje o zákazníkovi

Zákaznická data budou použita pouze pro poskytování služeb online v Německu zákazníkovi, včetně účelů kompatibilních s poskytováním těchto služeb. Můžeme například využít zákaznická data k tomu, abychom mohli poskytnout personalizovanou zkušenost, zlepšit spolehlivost služeb, bojovat proti spamu nebo jinému škodlivému softwaru nebo zlepšit prvky a funkčnost služeb online v Německu. Nebudeme zákaznická data využívat ani z nich nebudeme odvozovat informace pro žádné reklamní či podobné komerční účely. „Zákaznická data“ označují všechna data včetně veškerých textových, zvukových, video nebo obrazových souborů a softwaru poskytnutých společnosti Microsoft vámi nebo vašimi koncovými uživateli, případně vaším jménem či jménem vašich koncových uživatelů, během užívání služeb online v Německu. Zákaznická data nejsou údaje správce, údaje o platbách nebo údaje o podpoře.

Přístup k zákaznickým datům nad rámec přístupu inicializovaného vámi nebo vašimi koncovými uživateli řídí správce dat. Společnost Microsoft (včetně subdodavatelů společnosti Microsoft) nebude mít přístup k zákaznickým datům s následujícími výjimkami:

  1. Je-li takový přístup udělen správcem dat pro omezené účely řešení incidentu nebo problému zákaznické podpory se službami online v Německu společností Microsoft nebo pokud je tento přístup vyžadován pracovníky společnosti Microsoft k provádění údržby nebo vylepšení služeb online v Německu. V těchto omezených případech správce dat takový přístup udělí pouze na dobu nezbytnou k vyřešení problému. Správce dat bude udělený přístup sledovat a po vyřešení problému přístup ukončí. nebo
  2. Je-li takový přístup udělen vámi přímo společnosti Microsoft pro pomoc s řešením incidentu zákaznické podpory (například sdílení plochy s technikem podpory společnosti Microsoft nebo zaslání souboru e-mailem takovému technikovi).

Další informace o prvcích a funkcích, které vám umožňují řídit zákaznická data, naleznete v dokumentaci pro služby online v Německu.

Údaje o správci

Údaje správce znamenají údaje poskytnuté společnosti Microsoft při přihlášení, nákupu nebo správě služeb online v Německu. Údaje správce zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, kterou poskytnete, a také souhrnné informace o používání související s vaším účtem a administrativními údaji, například vybranými ovládacími prvky, které jsou přidružené k vašemu účtu. Údaje správce používáme k poskytování služeb online v Německu, dokončení transakcí, správě účtu a odhalování a předcházení podvodům.

Společnost Microsoft může použít údaje správce k tomu, aby vás kontaktovala za účelem poskytnutí informací o vašem účtu, odběrech, fakturaci a aktualizacích v souvislosti se službami online v Německu, včetně informací o nových funkcích, zabezpečení a dalších technických aspektech. Můžeme vás také kontaktovat ohledně dotazů třetích stran, které obdržíme ohledně používání služeb online v Německu, jak je popsáno ve vaší smlouvě. Z přijímání těchto nepropagačních sdělení se nebudete moci odhlásit.

V závislosti na vašich předvolbách kontaktování vás společnost Microsoft může kontaktovat i ohledně informací a nabídek týkajících se dalších produktů a služeb nebo sdílet vaše kontaktní údaje s partnery společnosti Microsoft. Své předvolby kontaktování můžete spravovat nebo své údaje aktualizovat ve svém profilu účtu.

Údaje správce mohou také obsahovat kontaktní údaje vašich kolegů a přátel, pokud souhlasíte s tím, že je poskytnete společnosti Microsoft za omezeným účelem zaslání pozvánky k používání služeb online v Německu. Tyto osoby můžeme kontaktovat pomocí sdělení, které mohou obsahovat informace o vás, například vaše jméno a profilový obrázek.

Platební údaje

Při provádění nákupů online budou zákazníci vyzváni k zadání informací o platbě, které mohou zahrnovat číslo vašeho platebního nástroje (např. kreditní karty), jméno, fakturační adresu a bezpečnostní kód přiřazený platebnímu nástroji, DIČ organizace a jiné finanční údaje („platební údaje). Platební údaje používáme k provedení transakcí a pro účely rozpoznání a prevence podvodného jednání. Pokud jste přihlášení a poskytnete nám platební údaje, uložíme je, abychom vám ulehčili realizaci budoucích transakcí.

Informace o platebním nástroji přiřazené k vašemu účtu Microsoft můžete aktualizovat nebo odebrat přihlášením se do tohoto účtu na adrese https://commerce.microsoft.com. Pokud si přejete odebrat informace o platebním nástroji přiřazené k jiným účtům, kontaktujte zákaznickou podporu. Poté, co uzavřete svůj účet nebo odeberete platební nástroj, však společnost Microsoft může uchovávat údaje o vašem platebním nástroji po rozumnou dobu nezbytnou k dokončení transakcí a pro účely rozpoznání a prevence podvodného jednání.

Údaje o podpoře

Údaje o podpoře jsou údaje, které sbíráme, když kontaktujete společnost Microsoft s žádostí o podporu. Zahrnují informace, které odešlete s žádostí o podporu či při spuštění automatického řešení potíží. Také mohou obsahovat informace o hardwaru, softwaru a jiné údaje shromážděné o incidentu, například kontaktní údaje či ověřovací informace, přízpůsobení chatových relací, informace o stavu přístroje a aplikace v okamžiku chyby a během diagnostiky, systémové a registrační údaje o instalaci softwaru, konfiguraci hardwaru a souborech pro sledování chyb. Kromě toho, že údaje o podpoře používáme k řešení vašeho incidentu, využíváme údaje o podpoře k provozu, vylepšení a personalizaci produktů a služeb, které nabízíme.

Podporu vám můžeme poskytnout prostřednictvím telefonu, e-mailu či konverzace online. S vaším svolením můžeme použít vzdálený přístup („VP“) a váš přístroj dočasně ovládat. U některých služeb online v Německu můžete na omezenou dobu přidat odborníka na podporu jako autorizovaného uživatele, aby si mohl zobrazit diagnostické údaje a incident vyřešit. Telefonní rozhovory, rozhovory po chatu online či relace VP s odborníky na podporu mohou být nahrávány a/nebo monitorovány.

Po vyřešení incidentu vám můžeme zaslat dotazník ohledně vaší zkušenosti a nabídky. Od odběru dotazníků podpory se musíte odhlásit odděleně od jiných sdělení společnosti Microsoft. Kontaktujte podporu či se odhlaste prostřednictvím odkazu v zápatí e-mailu. Chcete-li si prohlédnout či upravit vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich služeb technické podpory, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webového formuláře.

Někteří obchodní zákazníci si mohou zakoupit rozšířenou nabídku technické podpory (např. Premier). Pro tyto nabídky platí zvláštní podmínky a sdělení.

Soubory cookie a podobné technologie

K poskytování služeb online v Německu můžeme používat soubory cookie (malé textové soubory umístěné na pevném disku zařízení prostřednictvím webové služby) nebo podobné technologie. Například mohou být soubory cookie a podobné technologie, jako jsou webové majáky, použity k ukládání předvoleb a nastavení uživatele, shromažďování webových analýz, ověřování uživatelů a odhalování podvodů. Kromě toho, že můžeme nastavit soubory cookie, když navštívíte naše stránky, mohou při vaší návštěvě našich stránek nastavit soubory cookie i třetí strany, které jsme najali pro poskytování určitých služeb v našem zastoupení, například analytici stránek. Další informace o tom, jak spravovat soubory cookie a podobné technologie, naleznete v nápovědě vašeho internetového prohlížeče. Volby, které uděláte ohledně používání souborů cookie, mohou mít vliv na používání služeb online v Německu.

Místní software

Některé služby online v Německu mohou vyžadovat nebo mohou být zdokonaleny instalací místního softwaru (např. agentů, aplikací pro správu zařízení) na zařízení. Tento oddíl prohlášení o ochraně údajů upravuje užití místního softwaru, který poskytla společnost Microsoft pro užití v rámci služeb online v Německu a které nemá vlastní prohlášení o ochraně údajů.

Na váš pokyn může místní software přenést (i) údaje, které mohou zahrnovat údaje o zákazníkovi, ze zařízení nebo aplikace na služby online v Německu či z nich, či (ii) záznamy o přihlášení či nebo chybách na společnost Microsoft z důvodu odstranění poruch. Místní software může také sbírat údaje o užití a výkonu místního softwaru či služeb online v Německu, které mohou být zaslány společnosti Microsoft a analyzovány za účelem zlepšení kvality, zabezpečení a integrity produktů a služeb, které nabízíme.

Použití subdodavatelů

Společnost Microsoft může najmout subdodavatele za účelem poskytování služeb jejím jménem. Tito subdodavatelé budou smět údaje ze služeb online v Německu získávat pouze za účelem poskytování služeb, k jejichž poskytování se zavázali u společnosti Microsoft, a nebudou smět tato údaje používat za jakýmkoli jiným účelem. Subdodavatelé společnosti Microsoft podléhají stejným omezením ohledně přístupu k údajům zákazníků jako společnost Microsoft (podmínky uvedeny výše).

Správce údajů nesmí využít služeb subdodavatelů bez písemného schválení zákazníkem. Správce údajů může využít služeb určitých německých smluvních partnerů uvedených ve smlouvě mezi vámi a správcem údajů a zajistí, aby tito smluvní partneři splňovali platné požadavky, včetně zpracování údajů o zákaznících podle německého práva.

Zveřejnění dat

Vzhledem k tomu, že pracovníci společnosti Microsoft nebudou mít přístup k zákaznickým datům s výjimkou případů, kdy je takový přístup udělen a sledován správcem dat nebo zákazníkem, společnost Microsoft nesmí zveřejnit a nezveřejní zákaznická data žádné třetí straně (včetně autorit pro vymáhání práva) bez schválení správcem dat nebo vámi.

Pokud společnost Microsoft obdrží od třetí strany žádost o zákaznická data, společnost Microsoft tuto stranu upozorní, že k zákaznickým datům nemá přístup, a tuto třetí stranu požádá, aby se obrátila na správce dat a/nebo vás.

Správce dat zákaznická data nezveřejní třetím stranám s následujícími výjimkami: (1) pokud o to nepožádáte přímo vy, (2) podle popisu ve smlouvě mezi vámi a správcem dat nebo (3) podle požadavků německých zákonů.

Správce dat zpřístupní zákaznická data pouze v případech, kdy je k tomu povinen dle německých zákonů. Pokud bude správce dat nucen zpřístupnit zákaznická data autoritě pro vymáhání práva, o takovém zpřístupnění vás ihned informuje a poskytne vám kopii tohoto požadavku, není-li takové upozornění v rozporu se zákonem.

Po přijetí jiného požadavku třetí strany o zákaznická data (například požadavků od koncových uživatelů zákazníka) vás správce dat ihned informuje, není-li takové upozornění v rozporu se zákony. Pokud správci dat zveřejnění zákaznických dat nepřikazuje zákon, správce dat požadavek odmítne. Pokud je požadavek oprávněný a na jeho základě by správce dat musel požadované informace zveřejnit, správce dat třetí stranu požádá, aby si data vyžádala od vás. Pokud subjekt údajů vyžaduje přístup ke svým datům, správce dat takový požadavek předá vám.

V souladu s výše uvedeným správce dat neposkytne žádné třetí straně: (1) přímý, nepřímý, všeobecný ani volný přístup k zákaznickým datům; (2) šifrovací klíče používané k zabezpečení zákaznických dat nebo možnost toto šifrování porušit; ani (3) žádný přístup k zákaznickým datům zákazníka, pokud správce dat ví, že jsou tato data používána pro účely jiné než uvedené v požadavku.

V této souvislosti vám můžeme poskytnout základní kontaktní údaje třetí strany.

Nebudeme zpřístupňovat údaje správce, údaje o platbách ani údaje o podpoře mimo společnost Microsoft, správce dat nebo námi ovládané dceřiné společnosti a smluvní partneři s následujícími výjimkami: (1) pokud o to požádáte přímo vy, (2) se souhlasem koncového uživatele, (3) jak je popsáno zde nebo ve vaší smlouvě, nebo (4) podle požadavků zákonů. Můžeme sdílet údaje správce nebo údaje o platbách se třetími stranami pro účely prevence podvodného jednání nebo ke zpracování platebních transakcí.

Služby online v Německu vám umožňují zakoupit, objednat nebo používat služby, software a obsah od společností jiných než společnosti Microsoft („nabídky třetí strany“). Pokud se rozhodnete zakoupit, objednat nebo využít nabídku třetí strany, můžeme třetím stranám poskytnout údaje správce nebo údaje o platbách. V závislosti na vašich předvolbách kontaktování může třetí strana využívat vaše údaje správce k zasílání propagačních sdělení. Použití těchto informací a vaše využívání nabídky třetí strany se bude řídit prohlášením a zásadami o ochraně osobních údajů této třetí strany.

Zabezpečení

Naši prioritou je pomoci vám v ochraně vašich informací. Společnost Microsoft implementovala a bude dodržovat příslušná technická a organizační opatření určená k ochraně vašich údajů před náhodnou ztrátou či změnou, neoprávněným nebo nezákonným přístupem, zveřejněním, změnou, ztrátou nebo zničením.

Pro více informací o zabezpečení služeb online v Německu prosím navštivte centrum/centra zabezpečení služeb online v Německu a/nebo se obraťte na dokumentaci.

Umístění dat

Zákaznická data budou uchovávána výhradně v Německu. Služby online v Německu nestanovují ani neomezují oblasti, ze kterých vy nebo vaši koncoví uživatelé mohou přistupovat k zákaznickým datům nebo je přesouvat. Pokud společnost Microsoft získá přístup k zákaznickým datům od správce dat nebo vás (jak je uvedeno výše), společnost Microsoft tak může činit mimo Německo, s výhradou omezení a závazků stanovených ve vaší smlouvě (například standardní smluvní doložky EU).

Předběžné verze

Společnost Microsoft může nabídnout náhledové verze, betaverze a jiné verze a služby uvolněné před vydáním služeb („náhledy“) pro volitelné hodnocení. Náhledy mohou využívat mírnější nebo odlišná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení než ta, která jsou obvykle obsažena ve službách online v Německu. Společnost Microsoft vás může kontaktovat a požádat vás o zpětnou vazbu ohledně náhledu a zeptat se vás, zda máte zájem jej používat poté, co bude vydána obecná verze.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Příležitostně provádíme aktualizaci našich prohlášení o ochraně osobních údajů, jež odrážejí názory našich zákazníků a změny našich služeb online v Německu. Při použití změn do určitého prohlášení aktualizujeme datum poslední aktualizace, jež je uvedeno v horní části příslušného prohlášení. Dojde-li k podstatným změnám v prohlášení nebo ve způsobu používání informací o službách online v Německu, informujeme vás předem uveřejněním nebo přímým zasláním oznámení o takovýchto změnách. V případě nesouladu mezi ustanoveními jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Microsoft nebo správcem dat a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, rozhodují podmínky této smlouvy. Doporučujeme vám pravidelné čtení prohlášení o ochraně osobních údajů pro vámi používané produkty a služby, abyste měli neustále správné informace o ochraně informací o službách online v Německu.

Jak nás kontaktovat

Uvítáme vaše komentáře. Pokud se domníváte, že společnost Microsoft nedodržuje své závazky týkající se ochrany osobních údajů nebo zabezpečení, kontaktujte nás prostřednictvím zákaznické podpory nebo webového formuláře týkajícího se ochrany osobních údajů. Naše poštovní adresa:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Společnost Microsoft Ireland Operations Limited je naším zástupcem pro ochranu osobních údajů pro oblast EHP a Švýcarska. Úředníka pro ochranu osobních údajů společnosti Microsoft Ireland Operations Limited zastihnete na následující adrese:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Chcete-li vyhledat pobočku společnosti Microsoft ve své zemi nebo regionu, přejděte na adresu http://www.microsoft.com/worldwide/.

Zástupce pro ochranu osobních údajů správce dat je k dispozici na následující adrese:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / ochrana osobních údajů skupiny
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Německo
Datenschutz@telekom.de