Přeskočit navigaci

Zásady užívání webu Microsoft Azure Marketplace

Poslední aktualizace v lednu 2018

Tyto zásady užívání webu Microsoft Azure Marketplace se vztahují na všechny vydavatele a nabídky na webu Microsoft Azure Marketplace. Doplňují podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace. Pokud chtějí vydavatelé využívat služeb webu Azure Marketplace, musejí vždy splňovat zásady, které jsou popsány v tomto dokumentu a na které dokument odkazuje. Pokud vydavatel v jakémkoliv okamžiku nesplní všechny podmínky a ujednání, je společnost Microsoft oprávněna nabídku vydavatele z webu Azure Marketplace odstranit. Tento dokument můžeme průběžně aktualizovat.

ODDÍL 1 Základní kritéria.

 1. Software a služby nabízené na webu Azure Marketplace musí splňovat alespoň následující kritéria:
  • Běží v systému Microsoft Azure: Hlavní funkce softwaru nebo služby musí běžet v systému Microsoft Azure.
  • Lze je nasadit v systému Microsoft Azure: Vydavatelé musejí ve své nabídce uvést způsob nasazení softwaru nebo služby v systému Microsoft Azure.
  • Integrace se službou Microsoft Azure nebo rozšíření této služby: Vydavatelé musejí ve své nabídce uvést, s jakou službou Azure se software nebo služba integruje nebo jakou službu Azure rozšiřuje a také musí uvést, jak toho je dosaženo.
 2. Vydavatelé se musejí nacházet v zemi, ze které web Azure Marketplace podporuje prodej. Azure Marketplace momentálně podporuje prodej z následujících zemí:
  • Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Belgie, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Středoafrická republika, Čad, Chile, Kolumbie, Komory, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Kostarika, Pobřeží slonoviny, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Eritrea, Estonsko, Etiopie, Ostrovy Fidži, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Ghana, Řecko, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, zvláštní administrativní oblast Hongkong, Maďarsko, Island, Indie, Indonésie, Irák, Irsko, Izrael, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Korea (Jižní), Kuvajt, Laos, Lotyšsko, Libanon, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mali, Malta, Mauricius, Mexiko, Monako, Mongolsko, Černá Hora, Maroko, Mosambik, Nepál, Nizozemí, Nový Zéland, Nikaragua, Niger, Nigérie, Norsko, Omán, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Katar, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Somálsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Východní Timor, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, USA, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.
 3. Vydavatelé musejí každou nabídku zpřístupnit alespoň v jedné zemi, do které web Azure Marketplace povoluje prodej. Azure Marketplace momentálně podporuje prodej do následujících zemí:
  • Alžírsko, Argentina, Austrálie, Rakousko, Bahrajn, Bělorusko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chile, Kolumbie, Kostarika, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Guatemala, Hongkong, Maďarsko, Island, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kuvajt, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malajsie, Malta, Mexiko, Černá hora, Maroko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Norsko, Omán, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Katar, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, USA, Uruguay, Venezuela.
 4. Vydavatelé musejí být v dobré finanční situaci.
 5. Nabídky vydavatele na webu Azure Marketplace musejí mít omezenou nebo obecnou dostupnost a musejí mít určenu zákaznickou základnu.
 6. Nabídky na webu Azure Marketplace nesmějí využívat produkty ani komponenty, které nejsou podporovány nebo které již nejsou komerčně k dispozici, ani na nich nesmějí být závislé.
 7. Vydavatelé musejí zpřístupnit podrobnou technickou dokumentaci, která popisuje způsob použití jejich nabídek ve službě Microsoft Azure a tuto dokumentaci musejí poskytnout v informacích k jednotlivým nabídkám nebo tam na ni uvést odkaz.
 8. Vydavatelé musejí dostupnost své nabídky na webu Azure Marketplace oznámit na svých veřejných webových stránkách a musejí zahrnout hypertextové odkazy na stránky s výpisem jejich nabídek na adrese https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/.
 9. Vydavatelé musejí každou nabídku klasifikovat na základě jedné nebo více taxonomií klasifikace poskytnutých společností Microsoft, včetně kategorií popsaných v oddíle 4 tohoto dokumentu. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo změnit klasifikaci jakékoliv nabídky, pokud klasifikaci vybranou vydavatelem považuje za nepřesnou.
 10. Pokud má nabídka vydavatele certifikaci Microsoft Azure a neběží primárně ve službě Microsoft Azure, musí vydavatel na webu Marketplace zpřístupnit placenou verzi dostupné nabídky, a to do 90 dní od publikování bezplatné verze nebo verze typu BYOL nabídky na webu Azure Marketplace.

ODDÍL 2 Publikování nabídek.

 1. Vydavatelé musejí do 60 dní od podpisu smlouvy s vydavatelem webu Microsoft Marketplace publikovat na webu alespoň jednu nabídku.
 2. Vydavatelé musejí dodržovat technické požadavky webu Microsoft Marketplace na zahrnutí definované v pravidlech publikování na webu Marketplace a požadavky, které mohou být dále uvedeny na portále pro publikování.

ODDÍL 3 Výpisy nabídek.

 1. Vydavatelé musejí na svých stránkách s výpisem nabídky uvést podrobné informace o nabídce, které musejí být přesné a aktuální. Tyto informace musejí zahrnovat:
  • Popis nabídky
   • Minimální popis nabídky
    • Informace o skladové jednotce
    • Návrh hodnoty
   • Doporučený popis nabídky
    • Podrobné informace o skladové jednotce
    • Podrobný návrh hodnoty
    • Funkce: 3 až 5 faktických poznámek k nabídce
    • Výhody: 3 až 5 výsledků funkcí nabídky
  • Cenový model
   • Nabídka musí být kompatibilní s cenovými modely podporovanými webem Azure Marketplace podle popisu v oddílu 5 tohoto dokumentu.
  • Odkaz na údaje zákaznické podpory
   • Vydavatelé musejí pro nabídky na webu Azure Marketplace poskytnout komerčně přiměřenou zákaznickou podporu, ať už zahrnutou do uživatelských poplatků spojených s nabídkou, nebo jako nabídku podpory, kterou lze zakoupit samostatně.
  • Zdroje nabídky
   • Zdroje zahrnují mimo jiné ukázková videa, snímky obrazovek, dokumenty Whitepaper, případové studie, svědectví a podrobnou technickou dokumentaci popisující způsob použití nabídky vydavatele v systému Microsoft Azure.
  • Zásady vrácení peněz zákazníkům
  • Podmínky užívání
  • Ochrana osobních údajů
 2. Vydavatelé nesmějí zákazníky systému Azure ze své stránky výpisu nabídky přesměrovávat na jiný software nebo služby než ty, které jsou dostupné na webu Azure Marketplace, ani je nesmějí zákazníkům prodávat. Toto omezení se nevztahuje na služby podpory, které vydavatelé prodávají mimo Azure Marketplace.
 3. Vydavatele nesmějí na webu Azure Marketplace propagovat dostupnost svých nabídek na jiných cloudových platformách.
 4. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo upravit a revidovat podrobnosti stránky s výpisem nabídek za účelem kontroly kvality. Společnost Microsoft informuje vydavatele před zveřejněním jejich stránek s výpisem nabídky na webu Azure Marketplace, pokud provede nějaké změny detailů těchto stránek.

ODDÍL 4 Definice klasifikace nabídek.

Bitová kopie virtuálního počítače

Předkonfigurovaná bitová kopie virtuálního počítače s plně nainstalovaným operačním systémem a jednou nebo více aplikacemi. Nabídky bitové kopie virtuálního počítače mohou zahrnovat jednu nebo více kopií virtuálního počítače propojených šablonou ARM.

Bitová kopie virtuálního počítače („bitová kopie“) poskytuje informace nezbytné pro vytvoření a nasazení virtuálních počítačů ve službě Azure Virtual Machines. Bitová kopie zahrnuje virtuální pevný disk operačního systému a žádné nebo více virtuálních pevných disků pro datový disk. Zákazníci mohou z jedné bitové kopie nasadit libovolný počet virtuálních počítačů.

Rozšíření virtuálního počítače

Agenti virtuálního počítače, které lze přidat k novému virtuálnímu počítači, za použití různých možností, například prostřednictvím rozhraní REST API, portálu Azure Portal nebo rutin Azure PowerShell. Rozšíření virtuálního počítače lze také ručně nainstalovat na stávajících virtuálních počítačích a lze je nakonfigurovat pro Windows Server, nebo virtuální počítače využívající systém Linux.

Rozšíření virtuálního počítače („rozšíření virtuálního počítače“) je mechanismus pro instalaci softwarové aplikace nebo sady softwarových aplikací na virtuálních počítačích systému Azure. Rozšíření virtuálního počítače může zahrnovat softwarové aplikace nebo po instalaci na virtuálním počítači či spuštění virtuálním počítačem může stáhnout a nainstalovat jednu nebo více softwarových aplikací na virtuálním počítači z externího umístění. Pro vyloučení pochybností platí, že jakýkoliv software nebo jiná data nainstalovaná vaším rozšířením virtuálního počítače, i když jsou načtena z externího umístění, se pro účely této smlouvy považují za obsah nabídky. Nesete odpovědnost za všechny obslužné rutiny virtuálního počítače související s vašimi nabídkami rozšíření virtuálního počítače a v souvislosti s nimi musíte zákazníkům poskytnout podporu.

Služby

Plně řízené služby pro pracovníky s informacemi, obchodní analytiky, vývojáře nebo profesionály v oblasti IT, kteří je mohou použít při vývoji uživatelských aplikací nebo správě systému. Marketplace podporuje tři typy služeb:

Aplikační služby poskytují funkce, které umožňují zákazníkům rychle vyvíjet aplikace pro cloud v systému Azure.

 • Pokud si zákazníci chtějí zakoupit aplikační služby, musejí mít předplatné služby Azure. Povinností vydavatelů je měřit využití aplikačních služeb zákazníky a hlásit informace o využití společnosti Microsoft podle popisu ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace.

Webová aplikace

Balíček aplikace, který lze použít k instalaci a nasazení speciálního obsahu webu nebo obsahu typu open source či platforem pro správu ve službě Azure Websites Service. Webové aplikace musejí splňovat zásady galerie webových aplikací společnosti Microsoft.

Výraz „webová aplikace“ tak, jak je použit v této smlouvě, je balíček aplikace, který mohou zákazníci použít k instalaci a nasazení speciálního obsahu webu nebo obsahu typu open source ve službě Azure Websites Service.

Výpis katalogu

Nabídky, které nejsou zákazníkům služby Azure dostupné přímo prostřednictvím webu Marketplace, ale pro které je na webu Marketplace zobrazen odkaz, ikona a výpis softwaru/služby, které zákazníky odkazují na web vydavatele nebo poskytují pokyny k tomu, jak mohou zákazníci nabídku v systému Azure získat a využívat. „Výpis pouze v katalogu“ je nabídka, která není zákazníkům dostupná přímo prostřednictvím webu Marketplace, ale pro kterou je na webu Marketplace zobrazen odkaz, ikona nebo výpis softwaru/služby odkazující zákazníky na váš web nebo poskytující pokyny k tomu, jak mohou zákazníci nabídku v systému Azure získat a využívat. Pro vyloučení pochybností platí, že jakýkoliv software nebo data, na který výpis pouze v katalogu odkazuje, se pro účely této smlouvy považují za obsah nabídky.

Šablona ARM

Šablona Azure Resource Manager (ARM), která může odkazovat na více odlišných nabídek, včetně nabídek publikovaných jinými vydavateli, aby zákazníci služby Azure mohli nasadit jednu či více nabídek jednotným a koordinovaným způsobem.

Šablona Azure Resource Manager (ARM) Template“ je datová struktura, která odkazuje na jednu nebo více nabídek a zahrnuje metadata o těchto nabídkách, včetně souvisejících informací výpisu. Šablony ARM jsou využívány službou Marketplace Service k zobrazení a umožnění zákazníkům nasadit určité kategorie nabídek. Vydavatelé mohou na webu Marketplace publikovat šablony ARM, které odkazují na více odlišných nabídek, včetně nabídek publikovaných jinými vydavateli.

Pokud chcete na webu Azure Marketplace zpřístupnit aplikaci nebo službu, která nespadá do žádné z výše uvedených kategorií, zadejte zpětnou vazbu ve fóru Azure Marketplace.

ODDÍL 5 Cenové modely.

V níže uvedené tabulce jsou popsány cenové modely, které web Azure Marketplace momentálně podporuje. Nabídka může zahrnovat odlišné skladové jednotky, které využívají jiné cenové modely.

Cenový model Popis Platí pro

Bezplatné

Bezplatná skladová položka. Zákazníkům nejsou za využívání nabídky účtovány poplatky webu Azure Marketplace. Ceny bezplatných skladových jednotek nesmějí být zvýšeny na nenulovou částku.

 • Bitové kopie virtuálního počítače
 • Rozšíření virtuálního počítače
 • Služby
 • Šablony ARM

Bezplatná zkušební verze

(Vyzkoušet)

Propagační bezplatné skladové jednotky na omezenou dobu. Zákazníkům nebudou za využívání nabídky během zkušebního období účtovány poplatky Azure Marketplace. Po ukončení zkušebního období budou zákazníkům automaticky účtovány poplatky na základě standardních sazeb za používání nabídky. Web Marketplace aktuálně nemůže zabránit zákazníkům ve vytváření více předplatných bezplatných zkušebních nabídek. Vydavatelé, kteří chtějí omezit počet předplatných, která si zákazníci mohou vytvořit pro bezplatné zkušební nabídky, nesou odpovědnost za zahrnutí příslušných omezení do svých podmínek služby.

 • Bitové kopie virtuálního počítače
 • Služby

BYOL

Skladová jednotka Bring-Your-Own-License (BYOL). Zákazníci získají mimo web Azure Marketplace právo na přístup k nabídce a její využívání a za používání nabídky na webu Azure Marketplace jim nejsou účtovány poplatky Azure Marketplace.

 • Bitové kopie virtuálního počítače

Měsíční předplatné

Zákazníkům je za předplatné nabídky účtován pevný měsíční poplatek. Měsíční předplatná začínají k datu nákupu zákazníkem, kromě případů popsaných níže. Měsíční poplatky se v případě ukončení zákazníkem uprostřed měsíce nebo nevyužití služeb poměrně nesnižují. Měsíční poplatky mohou být poměrně sníženy, pokud licenční podmínky zákazníka vyžadují fakturaci podle kalendářního měsíce nebo pokud zákazník uprostřed měsíce zvýší nebo sníží úroveň svého předplatného. Zvýšení nebo snížení úrovně je podporováno, pouze pokud vydavatel nabídku příslušným způsobem nakonfiguruje.

 • Služby

Na základě využití

Zákazníci platí poplatky na základě jejich rozsahu využití nabídky. V případě bitových kopií virtuálního počítače je zákazníkům účtován hodinový poplatek webu Azure Marketplace stanovený vydavateli za používání virtuálních počítačů nasazených z bitových kopií. Hodinový poplatek může být jednotný nebo se může lišit podle velikosti virtuálního počítače. Necelé hodiny jsou účtovány po minutách.

V případě aplikačních služeb nesou vydavatelé odpovědnost za definování měrné jednotky pro fakturační účely (např. počet transakcí, počet odeslaných e-mailů atd.). Pro stejný plán aplikační služby mohou vydavatelé definovat více měřičů. Vydavatelé nesou odpovědnost za sledování využití jednotlivých zákazníků pro každý měřič definovaný nabídkou a za hlášení těchto informací společnosti Microsoft podle hodin za použití mechanismu hlášení poskytnutého společností Microsoft. Společnost Microsoft bude zákazníkům účtovat poplatky na základě informací o využití nahlášených vydavateli za příslušné fakturační období.

 • Služby
 • Bitové kopie virtuálního počítače

Vydavatelé nyní mohou snížit své uživatelské poplatky pro nabídky virtuálních počítačů, které již byly publikovány. Žádné jiné typy cenových změn pro existující nabídky nejsou aktuálně ve službě Marketplace podporovány. Dokud tato dodatečná funkce nebude na webu Marketplace k dispozici, vydavatelé, kteří si přejí změnit uživatelské poplatky spojené s nabídkou, by měli nabídku odebrat z webu Marketplace v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace a v tomto dokumentu a publikovat novou nabídku, která zahrnuje nové uživatelské poplatky.

Po publikování nabídky služby na webu Marketplace musejí vydavatelé vést své vlastní datové protokoly ohledně zajištění svých nabídek zákazníkům, a to minimálně za dva (2) předchozí kalendářní roky. Pokud dojde ke konfliktu mezi daty v datových protokolech vydavatele a v datových protokolech společnosti Microsoft, mají přednost protokoly společnosti Microsoft.

ODDÍL 6 Pozastavení a odebrání nabídky.

 1. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo z libovolného důvodu pozastavit nebo odebrat nabídku z webu Azure Marketplace. Důvody, na základě kterých smí společnost Microsoft nabídku odebrat, mimo jiné zahrnují:
  • Nabídka nebyla za posledních šest a více měsíců využita zákazníky;
  • Nabídka má vysokou míru zrušení u placených skladových jednotek;
  • Nabídka neustále získává negativní zpětnou vazbu od zákazníků;
  • K nabídce je neustále zasílán velký počet tiketů podpory; nebo
  • Vydavatel nesplnil podmínky a ujednání obsažené ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace, pravidlech publikování na webu Marketplace nebo v tomto dokumentu.
 2. Svou nabídku se můžete z různých důvodů rozhodnout z webu Marketplace odebrat. Po odebrání nabídky ji již nemohou zakoupit ani nasadit noví zákazníci, ale odebrání nemá vliv na stávající zákazníky. Ukončení nabídky je proces ukončení služby nebo licenční smlouvy uzavřené mezi vámi a stávajícími zákazníky. Pokyny a zásady týkající se odebrání a ukončení nabídky se řídí smlouvou s vydavatelem webu Microsoft Marketplace (viz oddíl 7). O odebrání nebo ukončení můžete požádat zadáním tiketu podpory.

ODDÍL 7 Platební podmínky.

Vydavatelům budou vyplaceny příslušné čisté výnosy vydavatele definované ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace, a to do 45 dní od ukončení každého kalendářního měsíce.

ODDÍL 8 Softwarové produkty společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft povoluje vydavatelům do svých nabídek bitových kopií zahrnout následující softwarové produkty společnosti Microsoft, a to v souladu s podmínkami a ujednáními přílohy B smlouvy s vydavatelem webu Microsoft Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®

ODDÍL 9 Daně.

 1. Země, kam společnost Microsoft provádí úhrady.
  1. Následující země jsou země, kam společnost Microsoft provádí úhrady, podle definice ve smlouvě s vydavatelem webu Microsoft Marketplace: Evropská unie, Kanada, Indie, Irsko, Lichtenštejnsko, Monako, Nový Zéland, Norsko, Portoriko, Jižní Korea, Švýcarsko, USA. Austrálie, Saúdská Arábie, Tchaj-wan a Spojené arabské emiráty jsou země, kam společnost Microsoft provádí úhrady, jen v případě přímého webového prodeje.
  2. V Irsku společnost Microsoft účtuje irskou daň z přidané hodnoty všem irským zákazníkům (pokud takový zákazník neposkytne údaje o platném certifikátu VAT 56B). Pro podnikové zákazníky v Evropské Unii a Norsku (nacházející se mimo Irsko) společnost Microsoft aplikuje nulovou sazbu DPH, pokud tito zákazníci předloží platné DIČ. Pokud zákazníci platné DIČ nepředloží, bude jim účtováno DPH ve výši sazby platné v zemi nebo jurisdikci zákazníka.
  3. Všem zákazníkům ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku společnost Microsoft účtuje švýcarskou daň z přidané hodnoty.
 2. Země s úhradou ISV.
  1. Země s úhradou ISV zahrnují všechny země, do kterých je povolený prodej, definované v oddíle 1 (3) těchto zásad, které nejsou zeměmi, do kterých společnost Microsoft provádí úhrady. Prodej pro Austrálii, Saúdskou Arábii, Tchaj-wan a Spojené arabské emiráty prostřednictvím podnikového kanálu je považován za prodej s úhradou ISV. Avšak co se týká vydavatelů na Tchaj-wanu, společnost Microsoft nemůže potvrdit, že tito tchaj-wanští vydavatelé vybírají a hradí příslušné daně.
  2. Pokud se vydavatelé rozhodnou zpřístupnit nabídky v zemi s úhradou ISV, ponesou výhradní odpovědnost za určení své případné daňové povinnosti v takové zemi a uznávají, že společnost Microsoft nemusí být momentálně schopna poskytnout podrobnosti transakce požadované k tomu, aby vydavatelé mohli zákazníkům vystavit daňové doklady.

ODDÍL 10 Události zabezpečení.

Vydavatelé musí při nejbližší příležitosti nahlásit společnosti Microsoft podezřelé události zabezpečení, včetně bezpečnostních incidentů a chyb zabezpečení, které se týkají jejich nabídek softwaru a služeb Azure Marketplace. Vydavatelé by měli zaprotokolovat tiket podpory za použití postupu zde popsaného postupu a poskytnout požadované informace.