Zásady účasti na webu Microsoft Azure Marketplace

Poslední aktualizace: únor 2016

Tyto zásady účasti na webu Microsoft Azure Marketplace platí pro všechny vydavatele a nabídky na webu Microsoft Azure Marketplace.  Tyto zásady doplňují podmínky uvedené ve smlouvě s vydavatelem na webu Microsoft Azure Marketplace.  Aby se vydavatelé mohli publikovat na webu Azure Marketplace, musí vždycky dodržovat zásady popsané nebo odkazované v tomto dokumentu.  Pokud vydavatel kdykoli poruší některou z podmínek, Microsoft může jeho nabídku z webu Azure Marketplace odebrat.  Tento dokument můžeme čas od času aktualizovat.

SEKCE 1: Základní kritéria
 1. Software a služby poskytované na webu Azure Marketplace musí splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:
  • Spouštění na Microsoft Azure: Hlavní funkce softwaru nebo služby musí běžet na Microsoft Azure.
  • Možnost nasazení na Microsoft Azure: Vydavatelé musí ve svých informacích o nabídce popsat, jak je software nebo služba nasazená na Microsoft Azure.
  • Integrace nebo rozšíření služby Microsoft Azure: Vydavatelé musí ve svých informacích o nabídce dát najevo, kterou službu Azure software nebo služba integruje nebo rozšiřuje a jak software nebo služba tuto službu Azure integruje nebo rozšiřuje.
 2. Každou nabídku musí vydavatel zpřístupnit aspoň v jedné ze zemí, do kterých web Azure Marketplace podporuje prodej. Azure Marketplace aktuálně podporuje prodej do těchto zemí:
  • Asie a Tichomoří
   • Afghánistán, Austrálie, Bangladéš, Fidži, Filipíny, Gruzie, Hongkong – zvláštní administrativní oblast, Indie, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Malajsie, Mongolsko, Nepál, Pákistán, Singapur, Srí Lanka, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Tonga, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam
  • Střední a Jižní Amerika
   • Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela
  • Severní Amerika a Karibik
   • Antigua a Barbuda, Dominika, Dominikánská republika, Haiti, Jamajka, Kanada, Mexiko, Svatý Vincenc a Grenadiny, Togo, Trinidad a Tobago, USA
  • Evropa
   • Albánie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
  • Střední východ a Afrika
   • Alžírsko, Angola, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Guinea, Irák, Izrael, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Katar, Keňa, Komory, Kuvajt, Laos, Libanon, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mosambik, Niger, Nigérie, Omán, Pobřeží slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Středoafrická republika, Tanzanie, Tunisko, Uganda, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe
 3. Vydavatelé musí zachovat dobrou finanční situaci.
 4. Nabídky vydavatele na webu Azure Marketplace musí být omezeně nebo obecně dostupné a musí mít zavedenou základnu zákazníků.
 5. Nabídky v Azure Marketplace nemůžou využívat žádné produkty ani komponenty, které nejsou podporované nebo už nejsou komerčně dostupné, a nemůžou na nich záviset.
 6. Vydavatelé musí zpřístupnit podrobnou technickou dokumentaci, která bude popisovat, jak se jejich nabídka v Microsoft Azure používá, a tuto dokumentaci musí poskytnout nebo na ní odkazovat v informacích u každé nabídky.
 7. Vydavatelé musí oznámit dostupnost jejich nabídek na webu Azure Marketplace na svém veřejném webu a musí uvést hypertextové odkazy na stránky jejich nabídek zveřejněných na webu http://azure.microsoft.com/marketplace/.
 8. Vydavatelé musí každou nabídku klasifikovat podle jedné nebo víc klasifikačních taxonomií poskytovaných Microsoftem, včetně kategorií popsaných v Sekci 4 tohoto dokumentu. Microsoft si vyhrazuje právo překlasifikovat jakoukoli nabídku, pokud bude vydavatelem zvolený výběr považovat na nepřesný.
 9. Pokud je nabídka vydavatele certifikovaná pro Microsoft Azure a neběží především v Microsoft Azure, vydavatel musí do 90 dnů od publikování bezplatné verze nebo verze BYOL vytvořit placenou verzi nabídky a zpřístupnit ji na webu Marketplace.
SEKCE 2: Publikování nabídek
 1. Vydavatelé musí během 60 dnů od uzavření smlouvy vydavatele Microsoft Azure Marketplace publikovat na webu Azure Marketplace aspoň jednu nabídku.
 2. Vydavatelé musí dodržovat technické požadavky webu Azure Marketplace pro připojení, jak je definuje Příručka publikování na webu Marketplace a jak můžou být identifikované taky na portálu Publikování.
SEKCE 3: Výpisy nabídek
 1. Vydavatelé musí na svých stránkách zveřejněné nabídky zahrnout podrobné informace o nabídce, které musí být přesné a aktuální. Tyto informace musí obsahovat (podle vhodnosti):
  • Popis nabídky
   • Minimální popis nabídky
    • Informace SKU
    • Návrh hodnoty
   • Doporučený popis nabídky
    • Podrobné informace SKU
    • Podrobný návrh hodnoty
    • Funkce: 3–5 věcných informací o nabídce
    • Výhody: 3–5 výsledků, které funkce nabídky vytvoří
  • Cenový model
   • Nabídka musí být kompatibilní s cenovými modely podporovanými webem Azure Marketplace, jak se popisuje v sekci 5 tohoto dokumentu.
  • Odkaz na podrobnosti o zákaznické podpoře
   • Vydavatelé musí pro nabídky na webu Azure Marketplace poskytovat komerčně přiměřenou zákaznickou podporu, ať už zahrnutou v poplatcích souvisejících s nabídkou nebo jako nabídku podpory, která se kupuje samostatně.
  • Prostředky nabídky
   • Za prostředky se považují mimo jiné demonstrační videa, snímky obrazovky, dokumenty white paper, případové studie, osvědčení a podrobná technická dokumentace, jak nabídku vydavatele v Microsoft Azure používat.
  • Zásady refundace zákazníkům
  • Podmínky použití
  • Zásada zabezpečení
 2. Vydavatelé nemůžou na své stránce nabídky přesměrovat nebo přeprodat zákazníkům Azure software nebo službu, která není dostupná na webu Azure Marketplace. Toto omezení neplatí pro služby podpory, které vydavatelé prodávají mimo Azure Marketplace.
 3. Vydavatelé nemůžou na webu Azure Marketplace propagovat dostupnost svých nabídek na jiných cloudových platformách.
 4. Microsoft si vyhrazuje právo upravit nebo revidovat podrobnosti na stránce nabídky a ujistit se o kvalitě. Pokud Microsoft v podrobnostech stránek nabídky provede jakékoli změny, vyrozumí o tom vydavatele na webu Azure Marketplace před publikací těchto stránek.
SEKCE 4: Definice klasifikací nabídek

Image virtuálního počítače

Přednastavená image virtuálního počítače (VM) s plně instalovaným operačním systémem a aspoň jednou aplikací. Nabídky imagí virtuálního počítače můžou obsahovat jednu image virtuálního počítače nebo několik imagí virtuálních počítačů spojených dohromady šablonou ARM.

Image virtuálního počítače („image“) poskytuje informace potřebné pro vytvoření a nasazení virtuálních počítačů ve službě Azure Virtual Machines. Image se skládá z virtuálního pevného disku s operačním systémem a nulového nebo určitého počtu datových virtuálních pevných disků. Zákazníci mohou z jedné image nasadit libovolný počet virtuálních počítačů.

Rozšíření virtuálního počítače

Agenti virtuálních počítačů, které jde přidat na nové virtuální počítače pomocí různých možností, včetně REST API, webu Azure Portal nebo rutin Azure PowerShellu. Rozšíření virtuálních počítačů se dají nainstalovat i ručně na existující virtuální počítače a konfigurovat pro virtuální počítače založené na Windows Serveru nebo Linuxu.

Rozšíření virtuálních počítačů („rozšíření VP“) je mechanismus pro instalaci softwarové aplikace nebo sady softwarových aplikací na virtuální počítače v systému Azure. Rozšíření VP může zahrnovat softwarové aplikace nebo může po instalaci či spuštění virtuálním počítačem fungovat tak, že v rámci tohoto virtuálního počítače stáhne a nainstaluje jednu nebo několik softwarových aplikací z externího umístění. Aby nedošlo k nejasnostem, je třeba zdůraznit, že žádný software ani jiná data nainstalovaná rozšířením VP, a to i v případě jejich načtení z externího umístění, se v rámci této smlouvy nepovažuje za obsah nabídky. Nesete odpovědnost a máte povinnost poskytovat zákazníkům podporu pro veškeré obslužné rutiny rozšíření VP přidružené k vašim nabídkám rozšíření VP.

Služby

Plně spravované služby, které můžou informační pracovníci, obchodní analytici, vývojáři nebo IT profesionálové používat při vlastním vývoji aplikací nebo správě systémů.  Web Marketplace podporuje tři typy služeb:

 

Aplikační služby a Data Services poskytují funkce, které zákazníkům umožňují v Azure rychle vyvíjet aplikace cloudového rozsahu. 

 • Aby si zákazníci mohli koupit Aplikační služby, musí mít předplatné Azure. Vydavatelé nesou odpovědnost za měření využití Aplikačních služeb zákazníky a za ohlašování informací o využití Microsoftu, jak popisuje smlouva vydavatele Microsoft Azure Marketplace. 
 • Zákazníci si můžou služby Data Services koupit buď přes předplatné Azure, nebo bez něj přes službu Datamarket (dostupnou na webu http://datamarket.azure.com/home/). Microsoft bude zákazníkům měřit využití služeb Data Services pro fakturační účely.

 

Nabídky SaaS jsou dokončené nabídky typu software jako služba, které obecně nejde rozšířit.  Zákazníci si nemůžou nabídky SaaS koupit přes předplatná Azure, musí to udělat přes službu Datamarket za použití platební karty.

Webová aplikace

Balíček aplikace, který se dá použít k instalaci a nasazení Open Source nebo speciálního webového obsahu nebo platforem pro správu do služby Azure Websites. Webové aplikace musí splňovat Principy galerie webových aplikací.

V rámci této smlouvy se „webovou aplikací“ rozumí balíček aplikace, pomocí kterého mohou zákazníci ve službě Azure Websites nainstalovat nebo nasadit webové aplikace typu open source nebo vlastnické webové aplikace.

Katalogový výpis

Nabídky, které nejsou zákazníkům dostupné přímo přes web Marketplace, ale pro které web Marketplace zobrazuje odkaz, ikonu nebo výpis softwaru nebo služby směrující zákazníky na web vydavatele nebo poskytuje pokyny, jak zákazníci získají a použijí nabídku v systému Azure. „Položka jenom uvedená v katalogu“ je nabídka, která není zákazníkům k dispozici přímo prostřednictvím webu Marketplace, ale pro niž je na tomto webu uveden odkaz, ikona a/nebo popis, které zákazníky přesměrují na váš web nebo které uvádějí pokyny, jak zákazníci mohou získat a používat nabídku v systému Azure. Aby nedošlo k nejasnostem, je třeba zdůraznit, že jakýkoli software nebo data, na které odkazuje položka jenom uvedená v katalogu, se v rámci této smlouvy považuje za obsah nabídky.

Šablona ARM

Šablona Azure Resource Manageru (ARM), která může odkazovat na několik různých nabídek, včetně nabídek publikovaných jinými vydavateli, a umožnit tak zákazníkům Azure nasazovat jednu nebo víc nabídek jedním, koordinovaným způsobem.

Šablona Azure Resource Manageru (ARM)“ je datová struktura, která odkazuje na jednu nebo více nabídek a zahrnuje jejich metadata, včetně přidružených informací o uvedené položce. Šablony ARM používá služba Marketplace k tomu, aby zákazníkům zobrazila a umožnila nasazení určitých kategorií nabídek. Vydavatelé mohou na webu Marketplace publikovat šablony ARM, které odkazují na více odlišných nabídek, včetně nabídek publikovaných jinými vydavateli.

Pokud chcete na webu Azure Marketplace zveřejnit aplikaci nebo službu, která nespadá do žádné z kategorií nahoře, poskytněte prosím zpětnou vazbu na Fóru webu Azure Marketplace.

SEKCE 5: Cenové modely

Následující tabulka popisuje cenové modely, které web Azure Marketplace aktuálně podporuje. Nabídka může zahrnovat různá SKU, která používají různé cenové modely.

Cenový model Popis Platí pro

Free

SKU zdarma Zákazníkům se za použití nabídky neúčtuje poplatek webu Azure Marketplace. Ceny pro SKU zdarma nejde navýšit na nenulové částky.

 • Image virtuálních počítačů
 • Rozšíření virtuálního počítače
 • Služby
 • Šablony ARM

Bezplatná zkušební verze

(k vyzkoušení)

SKU zdarma po omezenou dobu pro propagační účely. Zákazníkům se za použití nabídky ve zkušební době neúčtuje poplatek webu Azure Marketplace.  Jakmile zkušební období vyprší, zákazníkům se budou automaticky účtovat standardní sazby za využití nabídky. Web Marketplace nemůže v tuto chvíli uživatelům zabránit, aby si u bezplatných zkušebních verzí nabídek zaregistrovali víc předplatných. V případě, že chce vydavatel omezit počet předplatných, která si můžou uživatelé u bezplatných zkušebních verzí zaregistrovat, musí zajistit uvedení příslušných omezení v podmínkách použití.

 • Image virtuálních počítačů
 • Služby

BYOL

SKU s používáním vlastní licence (BYOL)  Uživatelé získají právo k přístupu nebo využití nabídky mimo web Azure Marketplace a neúčtuje se jim poplatek webu Azure Marketplace za využití nabídky.

 • Image virtuálních počítačů

Měsíční předplatné

Zákazníkům se účtuje pevný měsíční poplatek za předplatné nabídky. Měsíční předplatná začínají pro zákazníky datem nákupu a v případě, že zákazník předplatné zruší před skončením měsíce nebo služby vůbec nevyužije, se poměrná část poplatků neúčtuje.

 • Služby

Podle využití

Zákazníkům se poplatky účtují podle rozsahu využití nabídky. U imagí virtuálních počítačů se zákazníkům účtuje vydavatelem určená hodinová sazba webu Azure Marketplace za použití virtuálních počítačů nasazených z imagí. Hodinová sazba může být jednotná nebo pohyblivá podle velikosti virtuálního počítače. Neúplné hodiny se účtují po minutách.

Pro služby Data Services bude Microsoft měřit zákazníkovu aktivitu za vydavatele. Vydavatelé určují maximální počet transakcí, které pro datový plán povolují. Microsoft určí, kdy zákazník provedl v rámci zúčtovacího období maximální počet transakcí, a do dalšího období zákazníkovi zablokuje přístup ke službě. 

Pro Aplikační služby jsou za definici měrné jednotky pro účely vyúčtování (třeba počet transakcí, počet odeslaných e-mailů apod.) odpovědní vydavatelé. Vydavatelé můžou pro jeden plán Aplikační služby definovat několik měření. Vydavatelé nesou odpovědnost za sledování využití u jednotlivých zákazníků a jednotlivých měření definovaných v nabídce. Zároveň nesou odpovědnost za ohlášení těchto informací Microsoftu každou hodinu pomocí ohlašovacích mechanismů poskytnutých Microsoftem.  Microsoft bude pro příslušné zúčtovací období zákazníkům účtovat poplatky na základě informací ohlášených vydavateli.

 • Služby
 • Image virtuálních počítačů

V tuto chvíli web Marketplace neposkytuje vydavatelům možnost upravit ceny pro uživatele u nabídek, které jsou už zveřejněné. Dokud tato funkce nebude na webu Marketplace dostupná, měli by vydavatelé, kteří chtějí u nabídky změnit poplatky pro uživatele, tuto nabídku z webu Marketplace odebrat (v souladu s požadavky smlouvy vydavatele Microsoft Azure Marketplace a tohoto dokumentu) a publikovat novou nabídku s novými poplatky pro uživatele.

SEKCE 6: Pozastavení nebo odebrání nabídky
 1. Microsoft si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo odebrat z webu Azure Marketplace nabídku. Důvody, pro které Microsoft může nabídku odebrat, jsou mimo jiné tyto:
  • Nabídku šest nebo víc měsíců nevyužil žádný zákazník.
  • Nabídka má vysoký poměr zrušení pro placené SKU.
  • Nabídka získává od uživatelů soustavně negativní zpětnou odezvu.
  • Nabídka získává soustavně velké množství lístků podpory.
  • Vydavatel nedodržel podmínky smlouvy vydavatele Microsoft Azure Marketplace, Příručky publikováním na webu Marketplace nebo tohoto dokumentu.
 2. Vydavatel může nabídku odebrat po uplynutí 30 dnů od oznámení tohoto záměru. Po odebrání nabídky služby musí vydavatel službu dál poskytovat všem zákazníkům po dobu 90 dnů, nebo dokud zákazníkovi u této nabídky nevyprší období předplatného. Rozhodná je doba, která je delší. Po odebrání jakéhokoli jiného typu nabídky se odebrání projeví jenom potenciálním zákazníkům. Současní zákazníci budou moct nabídku dál využívat ve stejném rozsahu, v jakém ji mohli využívat před odebráním. Oznámení o odebrání se musí odeslat na tento e-mailový alias: azmarketplacelegal@microsoft.com. Po 30 dnech od přijetí oznámení o odebrání Microsoft odebere nabídku, která tak už nebude dostupná novým předplatitelům, a informuje zákazníky, kteří ji v současnosti využívají.
SEKCE 7: Platební podmínky

Vydavatelům se vyplatí Čistý podíl vydavatele, definovaný ve smlouvě vydavatele Microsoft Azure Marketplace, do 45 dnů po každém kalendářním čtvrtletí nebo částečném čtvrtletí podle následujícího rozvrhu:

Čtvrtletí Kalendářní data čtvrtletí Platbu vydavatele provedl

Q1

1. ledna – 31. března

15. května

Q2

1. dubna – 30. června

15. srpna

Q3

1. července – 30. září

15. listopad

Q4

1. října – 31. prosince

15. února

Jako omezenou výjimku s ohledem na použití nabídek imagí virtuálních počítačů zákazníky v předplatných Azure Direct bude Microsoft vyplácet Čistý podíl vydavatele do 45 dnů po každém kalendářním měsíci.

SEKCE 8: Softwarové produkty Microsoftu

Microsoft povoluje vydavatelům zahrnout do svých nabídek imagí následující softwarové produkty Microsoftu, jejichž použití se řídí podmínkami Exhibitu B smlouvy vydavatel Microsoft Azure Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®
SEKCE 9: Daně
 1. Země pro bankovní převody
  1. Následující země jsou zeměmi pro bankovní převody podle definice ve smlouvě vydavatele Microsoft Azure Marketplace: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA.
  2. V Irsku bude Microsoft irským firemním zákazníkům účtovat irskou daň. Zákazníkům v Evropské unii pobývajícím mimo Irsko se bude irská daň účtovat jenom v případě, že neposkytnou číslo platné DIČ EU.  Pokud platné číslo DIČ EU poskytnout, Microsoft uplatní nulovou sazbu nebo stornovací poplatek.
  3. Microsoft bude všem zákazníkům ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku účtovat švýcarské DPH.
 2. Země pro bankovní převody ISV
  1. Země pro bankovní převody ISV zahrnují všechny země, do kterých se dá prodávat a zároveň nejsou zeměmi pro bankovní převody.
  2. Pokud se vydavatelé rozhodnou zpřístupnit nabídku v zemi pro bankovní převody ISV, ponesou plnou odpovědnost za určení svých případných daňových povinností v této zemi pro bankovní převody ISV a berou na vědomí, že Microsoft nemusí být v tuto chvíli schopný poskytnout podrobnosti o transakci potřebné k tomu, aby vydavatel poskytl zákazníkům daňové doklady.