Přeskočit na hlavní obsah

Pravidla chování v rámci služeb Azure DevOps

Poslední aktualizace: Leden 2019

Tyto pravidla chování popisují očekávání kladená při zapojení ve službách Azure DevOps a současně kroky, které je nutné přijmout při nahlašování nepřípustného jednání. Zavazujeme se být přívětivou a inspirující komunitou pro každého. Dalším používáním služeb Azure DevOps se zavazujete dodržovat tato pravidla chování a jakékoliv další platné podmínky.

Zakázaný obsah

Níže uvádíme příklady druhů obsahu, které jsou při používání služeb Azure DevOps zakázány. Seznam není vyčerpávající a naše společnost si vyhrazuje právo dočasně zablokovat nebo odstranit jakýkoliv obsah z důvodu porušení pravidel chování.

 • Obsah pouze pro dospělé a sexuální obsah
 • Reklama a bezplatné nabídky
 • Vykořisťování dětí
 • Urážlivý obsah
 • Diskriminace
 • Nelegální hazardní a jiné hry
 • Zakázané látky, zboží a služby
 • Nevyžádaná pošta, flooding a škodlivý obsah
 • Soukromí uživatelů
 • Podmínky užívání
 • Obsah podněcující k násilí a terorizmu
 • Materiály chráněné autorskými právy
 • Činnosti nesouvisející s produkcí softwaru, jako je těžba kryptoměn a kódování videí.

Společnost Microsoft nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli.

Důsledky porušení pravidel chování

Porušení pravidel chování může být důvodem pro odstranění obsahu, případně dočasné zablokování a/nebo zrušení vašeho účtu. Upozorňujeme, že společnost Microsoft nemá povinnost upozornit uživatele před přijetím jakéhokoliv opatření z důvodu porušení pravidel chování.

Hlášení problémů týkajících se pravidel chování

Narazíte-li na obsah, který porušuje pravidla chování, kliknutím na odkaz „hlášení pochybností“ na dané stránce prosím odešlete stížnost.

Aktualizace pravidel chování

Naše společnost může pravidla chování kdykoliv dle svého uvážení aktualizovat.

Začněte využívat kteroukoliv ze služeb Azure DevOps zdarma