Kodex chování pro vývojáře kognitivních služeb společnosti Microsoft

Poslední aktualizace: Březen 2017

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro kognitivní služby společnosti Microsoft.

Chtěli bychom vás požádat o pomoc při ochraně lidí, jejichž data vaše aplikace, služba nebo projekt zasílají do kognitivních služeb společnosti Microsoft. Tento Kodex chování uvádí základní kroky, které po vás požadujeme, a nenahrazuje právní radu. Nesete odpovědnost za dodržování zákonů, které se na vás vztahují, včetně zákonů o ochraně soukromí.

Co dělat

 1. Souhlas:
  1. Požadujeme od vás, abyste si získali dostačující souhlas od lidí, jejichž údaje (jako obrázky, hlas, video nebo text) jsou zasílány do kognitivních služeb společnosti Microsoft. Zahrňte do uživatelského rozhraní výrazné upozornění, aby uživatelé věděli, že je požadován souhlas.
 2. Soukromí:
  1. Žádáme vás, abyste používali zásady ochrany osobních údajů, které pokrývají informace o tom, jaká data shromažďujete, k čemu je budete používat a s kým je budete sdílet, včetně společnosti Microsoft. Žádáme vás, abyste do zásad ochrany osobních údajů zahrnuli přiměřeně výrazný odkaz nebo celou adresu URL z aplikace, služby nebo projektu.
  2. Uvažujte o použití propagačního textu podél následujících řádek zásad ochrany osobních údajů:
   1. <<sem vložte název aplikace, služby nebo projektu>> používá kognitivní služby společnosti Microsoft. Společnost Microsoft obdrží určité údaje z <<sem vložte název aplikace, služby nebo projektu>> k poskytování a vylepšování svých produktů. Pokud chcete společnosti Microsoft nahlásit zneužití jejích kognitivních služeb, navštivte prosím webové stránky kognitivních služeb společnosti Microsoft a použijte odkaz Oznámit zneužití v dolní části stránky. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů zde: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.
 3. Oznamování zneužití & žádostí o přístup k osobním údajům nebo jejich odstranění:
  1. Žádáme vás, abyste uživatelům sdělili způsob, jakým mají oznamovat zneužití, a uvedli způsob zpracování žádostí o přístup a odstranění (například někdo odstraní svůj účet a chce nechat odstranit také všechna svá data).
 4. Připsání původu:
  1. Žádáme vás, abyste do aplikace, služby nebo projektu zahrnuli přiměřeně výrazné připsání autorství kognitivním službám společnosti Microsoft. Připsání autorství by mělo být formulováno takto: „s využitím kognitivních služeb společnosti Microsoft“ a mělo by zahrnovat hypertextový odkaz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=829046
 5. Zkontrolujte zabezpečení svého účtu Microsoft:
  1. Doporučujeme vám povolit dvoustupňové ověřování účtu používaného při přihlašování ke kognitivním službám společnosti Microsoft. Pro ostatní tak bude obtížnější přístup k vašemu účtu. Další informace: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/two-step-verification-faq

Co nedělat

Nevytvářejte aplikace s následujícím záměrem:

 • Napadnout soukromí kohokoli prostřednictvím pokusu objevit, získat, shromáždit, uchovávat nebo publikovat soukromé nebo osobně identifikovatelné informace bez jeho znalosti a souhlasu;
 • Jakýmkoli způsobem poškodit nebo zneužít minority;
 • Jakkoli pomlouvat, urážet, obtěžovat a sledování, vyhrožovat ani jinak porušovat práva ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění).

Termination

Pokud porušíte smlouvu, v rámci které používáte kognitivní služby společnosti Microsoft, společnost Microsoft si vyhrazuje právo vypovědět vám přístup ke kognitivním službám společnosti Microsoft na základě podmínek smlouvy, a to na vlastní uvážení a bez jakékoli povinnosti vás upozornit.

Další informace

Podmínky kognitivních služeb společnosti Microsoft – dostupných jako verze k náhledu zdarma, s výjimkou všeobecně dostupné služby Microsoft Azure a multilicenčního programu.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207

Podmínky online služeb – platí pro všeobecně dostupné kognitivní služby používané prostřednictvím Microsoft Azure nebo multilicenčního programu (jakmile budou k dispozici)

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31

Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839