Přeskočit na hlavní obsah

Azure Cognitive Services

Poslední aktualizace: Prosinec 2019

Služby Cognitive Services jsou kolekcí inteligentních služeb, které systémům umožňují vidět, slyšet, komunikovat, chápat a interpretovat potřeby uživatelů pomocí přirozených způsobů komunikace. Díky službám Cognitive Services mohou vývojáři do svých aplikací snadno přidávat inteligentní funkce – například rozpoznání emocí a nálady, rozpoznání zraku a řeči, znalosti, vyhledávání a porozumění jazykům.

Dodržování předpisů

Společnost Microsoft si uvědomuje, že její zákazníci musí dodržovat národní, regionální a oborové požadavky. Dosáhli jsme značného pokroku v oblasti bezpečnostních certifikací služeb Cognitive Services a budeme do této oblasti dále investovat.

Ochrana osobních údajů

Společnost Microsoft se řídí přísnými standardy ochrany osobních údajů a údajů o zákaznících. Uplatňujeme přísná opatření na ochranu vašich údajů před neoprávněnými osobami nebo nežádoucím přístupem.

Cognitive Services jsou služby Azure, jejichž použití se řídí smlouvou, v rámci které jste služby získali. Podmínky pro služby online zahrnují podmínky nařízení GDPR, uvádějí služby Microsoft Azure Core Services a podrobné podmínky specifické pro službu.

Společnost Microsoft je pro účely nařízení GDPR zpracovatelem údajů pro následující služby Cognitive Services, což je v souladu se závazky týkajícími se soukromí ostatních služeb Azure:

 • Počítačové zpracování obrazu
 • Content Moderator
 • Custom Vision
 • Rozhraní Face API
 • Rozpoznávání formulářů
 • Language Understanding
 • Hlasové služby
 • Analýza textu
 • Translator
 • Personalizace
 • QnA Maker
 • Video Indexer

Výše uvedené služby vám poskytují kontrolu úložiště a výmazu údajů o zákaznících, které jsou uloženy v rámci poskytování služeb zákazníkům. V případě služeb, které údaje o zákaznících neuchovávají, jsou tyto údaje po zpracování automaticky vymazány. Podrobnosti o tom, jak spravovat údaje o zákaznících, například údaje školení pro porozumění jazykům, jsou v příslušných případech uvedeny v produktové dokumentaci.

Společnost Microsoft je pro účely nařízení GDPR nezávislým správcem údajů následujících služeb Cognitive Services (služby Vyhledávání Bingu):

 • Automatické návrhy Bingu
 • Vlastní vyhledávání Bingu
 • Vyhledávání entit Bingu
 • Vyhledávání Bingu
 • Kontrola pravopisu Bingu

Údaje služby Vyhledávání Bingu jsou zpracovávány jinak než ostatní údaje zákazníků. Společnost Microsoft může údaje služby Vyhledávání Bingu používat k vylepšování svých produktů a služeb. Vyhledávací dotazy, které ve službě Vyhledávání Bingu zadáváte, jsou například využívány k vylepšování jejích základních algoritmů a modelů v průběhu času. K tomu si společnost Microsoft může ponechat údaje služby Vyhledávání Bingu i poté, co je přestanete používat. Podrobné informace o službách Vyhledávání Bingu získáte v příslušných podmínkách specifických pro službu v podmínkách pro služby online.

Transparentnost

Společnost Microsoft transparentně uvádí informace o svých postupech včetně sdělení, kde jsou vaše údaje uchovávány. Přehled datových center Azure nabízí nejnovější informace o tom, kde jsou uchovávány údaje o zákaznících služeb Cognitive Services. V případě služeb, které údaje o zákaznících neuchovávají, jsou tyto údaje po zpracování automaticky vymazány.