Přechod Azure Cosmos DB od globálního měření k měření po oblastech

Cosmos DB přejde od jednoho globálního měření k několika dílčím měřením pro konkrétní oblasti Azure. GUID prostředků pro Cosmos DB se změní. Pokud využíváte fakturační GUID prostředků, doporučujeme vám, abyste provedli odpovídající změny těchto GUID prostředků ve svých vlastních aplikacích. Konkrétní podrobnosti o migraci najdete níž.

Poznámka: Azure poskytuje dvě sady rozhraní API REST, které zákazníkům umožňují získat údaje o využití a data o cenách prostředků: Azure Usage API a Azure RateCard API. Fakturační GUID, která se taky označují jako MeterId, jsou součástí vlastností odezev pro tato rozhraní API. Zákazníci můžou tato rozhraní API využít k tomu, aby si vytvořili vlastní aplikace nebo speciální řídicí panel pro zobrazení svých útrat a využití cloudu. Další informace o rozhraních API najdete v blogovém příspěvku Scotta Guthrieho věnovaném novým dostupným fakturačním rozhraním API Azure.

Název služby Typ služby Název prostředku Starý globální GUID Název oblasti Nový GUID oblasti
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Austrálie – východ 2d6f5341-c2ae-4d34-afca-94391ff66d8b
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Austrálie – jihovýchod 734ac188-22a2-4c03-a35f-2ebc69b61280
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Východní Asie 46a4598f-bd08-4614-b2a3-75b147499c7d
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Jihovýchodní Asie 41149d9f-a473-4349-94f5-3af6b2aba106
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Severní Evropa 8376d911-1e62-4896-a324-5290c8ce2f7c
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Západní Evropa 4cfddfa1-0272-45f1-a206-85eefd9e2524
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S1 Cosmos DB 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Západ USA eceaeb07-3247-4e79-8999-7b2d83b4ca02
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Austrálie – východ 579ee866-7f95-4e13-8cd0-333e83e78fdb
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Austrálie – jihovýchod dc466506-c5d1-4342-8fe8-e2f6dcc44963
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Východní Asie bdb75818-345e-4312-a841-ec111bf62c5a
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Jihovýchodní Asie df9dd79b-1729-42aa-aef8-6d9f26ce5d9f
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Severní Evropa 97fa1a94-4e78-4580-9e27-f9878c4b7c83
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Západní Evropa e019d2d7-395f-489f-944d-75297c8eaf22
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S2 Cosmos DB e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Západ USA 9af5b606-965b-4c39-915a-a7e81ab1a9c3
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Austrálie – východ ea80992b-9870-487e-b9c8-0d0e33b6867e
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Austrálie – jihovýchod fb059566-63d3-406b-bfd7-a3a6cbbdb66d
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Východní Asie 7d154811-9adf-410f-a44f-264b2c0bb928
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Jihovýchodní Asie 904fd065-e9f4-4b4c-9faf-5c8bb7b90d4e
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Severní Evropa 0c11d1cd-655e-4369-b0fc-4cccf9a39816
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Západní Evropa e9af043a-39d8-4d66-8d04-f4071430fd7d
Data Services Databáze Azure Cosmos Hodiny pro S3 Cosmos DB bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Západ USA 4549f2e0-b433-4f94-b73a-3cfa77d950a0