Změna správce služby nebo spolupracujícího správce po přihlášení k účtu organizace

Ke klasickému portálu Microsoft Azure se uživatelé můžou přihlásit dvěma způsoby: Jednotlivci se můžou přihlásit pomocí účtu Microsoft a zaměstnanci organizací můžou využít účet organizace. Tento článek popisuje změny funkcí správců služeb a spolupracujících správců v případě přihlášení kterýmkoliv z těchto způsobů.

Tady se můžete podívat na stručný popis funkcí správců služeb a spolupracujících správců:

  • Správce služeb je součástí všech předplatných Azure. Je to osoba, která se může přihlásit k portálu pro vývojáře a pracovat na vývoji na základě předplatného (třeba nasazovat nebo vytvářet nové zdroje). Správce účtu obvykle koupí předplatné Azure a určí vybraného vývojáře jako správce služeb. Ten se potom bude moct přihlásit k portálu pro vývojáře. Správce služeb neuvidí fakturační detaily předplatného na fakturačním portálu. Správce služeb můžete změnit jenom na fakturačním portálu.
  • Spolupracující správce plní podobné funkce jako správce služeb s jedním malým rozdílem – přidává se z portálu pro vývojáře. Předplatné může mít několik spolupracujících správců, ale jen jednoho správce služeb. Stejně jako správce služeb nemůže ani spolupracující správce vidět fakturační údaje.

Změny funkcí správce služeb a spolupracujícího správce a informace o možnosti přihlásit se k Azure s účtem organizace:

Způsob přihlášení Přidat účet Microsoft jako spolupracujícího správce nebo správce služeb? Přidat účet organizace ve stejné organizaci jako spolupracujícího správce nebo správce služeb? Přidat účet organizace v jiné organizaci jako spolupracujícího správce nebo správce služeb?
Účet Microsoft Ano Ne Ne
Účet organizace Ano Ano Ne
  • Pokud k přihlášení použijete účet Microsoft, můžete jiné účty Microsoft přidat jenom jako správce služeb nebo spolupracující správce. Jedná se o bezpečnostní opatření, které znemožňuje účtům mimo organizaci zjišťovat, jestli jsou určité účty platné (třeba jananovotna@contoso.com).
  • Pokud použijete k přihlášení účet organizace, můžete jako správce služeb nebo spolupracující správce přidat ve své organizaci další účty organizace. Účet alena@contoso.com třeba může jako správce služeb nebo spolupracujícího správce přidat účet josef@contoso.com, ale nemůže přidat účet jan@jinaspolecnost.com. Uživatelé přihlášení přes účty organizace můžou jako správce služeb nebo spolupracující správce dál přidávat uživatele s účtem Microsoft.