Operations Management Suite

Správa a ochrana prostředků napříč místními datacentry a Azure

Začněte ještě dnes!

Vyhodnoťte Operations Management Suite zdarma.

Podrobnější přehled pro zajištění lepší kontroly

Operations Management Suite vám poskytne ty správné informace k zajištění informovaných rozhodnutí řešení potíží. Získáte jednotný přehled o místních i cloudových prostředcích, budete moct shromáždit data z několika systémů v jediném pohledu a najít mezi nimi vztah a díky přizpůsobeným výstrahám a flexibilnímu hledání dokážete rychle řešit incidenty.

Zvýšení efektivity prostřednictvím automatizace a konfigurace

Vyhněte se chaotickým řešením při doručování nepřetržitých služeb IT a správě rychlých změn v hybridních prostředích. Operations Management Suite nabízí automatizaci pro omezení chyb a zvýšení efektivity a umožňuje snadné zřizování, rychlou orchestraci, konzistentní nasazování, spolehlivé monitorování a automatické aktualizace.

Rychlejší reakce díky analýze hrozeb a zabezpečení

Zvládněte neustálý a věčně se měnící úkol – jak zajistit zabezpečení hybridního prostředí a udržet si přitom náskok před hrozbami. Shromažďujte události související se zabezpečením a spouštějte forenzní analýzy, audity a analýzy porušení zabezpečení. Odhalte chybějící aktualizace systému a spravujte použití dílčích oprav z cloudu. A taky sledujte malware a získejte informace o nově vznikajících hrozbách.

Zajištění dostupnosti dat

Vaše důležitá data můžou být umístěná kdekoli a to je pro tradiční řešení zálohování nemalá výzva. Sady Operations Management Suite vám umožní nasadit zálohování v cloudu a snížit tak náklady, zvýšit flexibilitu a rozšířit možnosti škálování, které jsou potřeba ke splnění požadavků na dodržování předpisů. Navíc získáte možnost obnovení z kteréhokoli bodu v čase s plným sledováním, auditováním a integrovaným šifrováním.

Zjednodušení a automatizace zotavení po havárii

Zotavení po havárii není o ničem jiném než o dostupnosti vašich aplikací. Ať už jako lokalitu pro obnovení používáte Azure nebo sekundární datové centrum, Azure Site Recovery zjednoduší složité procesy a zvýší vaše možnosti pro rychlé obnovení služeb. Pomocí služby Site Recovery můžete orchestrovat replikace, vytvářet individuální plány obnovení a snadno testovat převzetí služeb při selhání.

Shromažďování dat protokolů, zjišťování vztahů mezi nimi a rozhodování na jejich základě
Dodávejte nepřetržité IT služby a napravujte problémy rychle a ve velkém měřítku
Ochrana a rozšíření datového centra
Identifikace, vyhodnocení a omezení rizik zabezpečení

Začínáme s bezplatným účtem

Začněte zdarma