Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Stav Azure

Poslední aktualizace: před 57 sekundami

 Služby fungují normálně.

Získání přizpůsobeného zobrazení stavu služeb Azure

Přejít na přizpůsobený řídicí panel
  • V pořádku V pořádku
  • Upozornění Upozornění
  • X Chyba Chyba
  • Informace Informace
Produkty a služby Neregionální* Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty a služby Neregionální* Severní Evropa Západní Evropa Francie – střed Francie – jih Spojené království – západ Spojené království – jih Německo – neregionální Německo – střed Německo – severovýchod
Produkty a služby Neregionální* Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Produkty a služby Neregionální* USA (Gov) – neregionální USA (Gov) – Virginia USA (Gov) – Iowa USA (Gov) – Arizona USA (Gov) – Texas US DoD – východ US DoD – střed
Produkty a služby Neregionální*
Produkty a služby Neregionální* Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SAP HANA ve velkých instancích Azure Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Virtual Machine Scale Sets Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Functions Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Sítě
Content Delivery Network V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Okruhy ExpressRoute V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Brány ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure DNS V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Virtual Network Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Traffic Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Load Balancer Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
VPN Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Infrastructure Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Application Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Watcher Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Storage
Storage Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web a mobilní zařízení
App Service Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Mobile Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
API Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
App Service (Linux) Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Služba Web App for Containers Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
API Management Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Media Services Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Encoding Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Live and On-Demand Streaming Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Notification Hubs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Search Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Mobile Engagement Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Kontejnery
Batch Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Container Registry Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Container Instances Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Service Fabric Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Container Service (AKS) Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Databáze
Azure SQL Database Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Data Warehouse Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Databáze Azure Cosmos Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Redis Cache Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Server Stretch Database Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné
Azure Database for MySQL Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Database for PostgreSQL Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Database Migration Service Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku
Analýza
HDInsight Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Data Factory V2 Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb a rozesílání dat Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Prostředí IR služby SSIS Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Factory Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb dat Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Power BI Embedded V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Store Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Analytics Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Analysis Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Databricks Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
AI a Machine Learning
Machine Learning Studio Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služby Machine Learning Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Experimentování ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Správa modelů ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Bot Service V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cognitive Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Speech API služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku
Content Moderator Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku
Custom Speech Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Vision Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Emotion API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Face API Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku
Language Understanding (LUIS) Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Speech API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Text API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Text Analytics API Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku
Rozhraní Web Language Model API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Batch AI Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Genomics Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Internet věcí
IoT Suite Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum IoT Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Služba IoT Hub Device Provisioning Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Stream Analytics Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Time Series Insights Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Event Grid Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Logic Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Event Hubs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Location Based Services Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Integrace
StorSimple Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku
Service Bus Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
BizTalk Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku
Data Catalog Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Enterprise State Roaming Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Multi-Factor Authentication V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Active Directory Domain Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Key Vault Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Active Directory B2C V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Security Center V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Access Control Service Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku
Azure Information Protection V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML) Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Zátěžové testování Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Application Insights Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Azure DevTest Labs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
HockeyApp V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum aplikací Visual Studio V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Nástroje pro správu
Azure Advisor V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Backup Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Site Recovery Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Scheduler Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Automation Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Log Analytics Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné
Microsoft Azure Portal V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Portál Microsoft Azure Classic V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
azure.microsoft.com V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Monitor Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Metriky a výstrahy Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Protokoly aktivit a výstrahy V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Diagnostické protokoly V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatické škálování Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Skupiny akcí V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Resource Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a dodržování předpisů Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Ochrana a obnovení Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatizace a řízení Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné
Přehledy a analýza Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sledování výkonu sítě Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Mapa služeb Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Shell V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zásady Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Spravované aplikace Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Migrate Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
* Neregionální služby jsou takové služby, které nejsou závislé na konkrétní oblasti Azure
Produkty a služby Neregionální* Severní Evropa Západní Evropa Francie – střed Francie – jih Spojené království – západ Spojené království – jih Německo – neregionální Německo – střed Německo – severovýchod
Služba Compute
Virtual Machines Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
SAP HANA ve velkých instancích Azure Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Virtual Machine Scale Sets Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Functions Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Sítě
Content Delivery Network V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Okruhy ExpressRoute V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Brány ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure DNS V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Virtual Network Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Traffic Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Load Balancer Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
VPN Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Network Infrastructure Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Application Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Network Watcher Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Storage
Storage Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Web a mobilní zařízení
App Service Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Mobile Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
API Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
App Service (Linux) Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Web App for Containers Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
API Management Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Media Services Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Encoding Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Live and On-Demand Streaming Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Notification Hubs Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Search Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Mobile Engagement Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Kontejnery
Batch Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Container Registry Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Container Instances Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Service Fabric Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Container Service (AKS) Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Databáze
Azure SQL Database Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
SQL Data Warehouse Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Databáze Azure Cosmos Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Redis Cache Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
SQL Server Stretch Database Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Database for MySQL Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Database for PostgreSQL Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Database Migration Service Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Analýza
HDInsight Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Data Factory V2 Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb a rozesílání dat Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Prostředí IR služby SSIS Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Factory Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb dat Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Power BI Embedded V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Data Lake Store Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Analytics Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Analysis Services Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné
Azure Databricks Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
AI a Machine Learning
Machine Learning Studio Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné
Služby Machine Learning Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Experimentování ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Správa modelů ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Bot Service V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cognitive Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Speech API služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Content Moderator Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Speech Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Vision Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Emotion API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Face API Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Language Understanding (LUIS) Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Speech API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Text API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Text Analytics API Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Web Language Model API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Batch AI Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Genomics Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Internet věcí
IoT Suite Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Centrum IoT Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Služba IoT Hub Device Provisioning Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Stream Analytics Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Time Series Insights Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Event Grid Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Logic Apps Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Event Hubs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Location Based Services Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Integrace
StorSimple Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Service Bus Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
BizTalk Services Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Catalog Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Enterprise State Roaming Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Multi-Factor Authentication V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Azure Active Directory Domain Services Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Key Vault Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Azure Active Directory B2C V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Security Center V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Access Control Service Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Information Protection V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML) Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zátěžové testování Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Application Insights Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure DevTest Labs Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
HockeyApp V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum aplikací Visual Studio V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Nástroje pro správu
Azure Advisor V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Backup Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Site Recovery Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Scheduler Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku
Automation Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Log Analytics Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Azure Portal V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Portál Microsoft Azure Classic V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
azure.microsoft.com V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Monitor Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Metriky a výstrahy Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Protokoly aktivit a výstrahy V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Diagnostické protokoly V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatické škálování Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Skupiny akcí V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Resource Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a dodržování předpisů Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Ochrana a obnovení Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatizace a řízení Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Přehledy a analýza Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Sledování výkonu sítě Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Mapa služeb Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Shell V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zásady Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Spravované aplikace Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Migrate Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
* Neregionální služby jsou takové služby, které nejsou závislé na konkrétní oblasti Azure
Produkty a služby Neregionální* Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Služba Compute
Virtual Machines Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SAP HANA ve velkých instancích Azure Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Virtual Machine Scale Sets Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Functions Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Sítě
Content Delivery Network V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Okruhy ExpressRoute V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Brány ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure DNS V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Virtual Network Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Traffic Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Load Balancer Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
VPN Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Infrastructure Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Application Gateway Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Watcher Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Storage
Storage Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web a mobilní zařízení
App Service Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Mobile Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
API Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
App Service (Linux) Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Služba Web App for Containers Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
API Management Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Media Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Encoding Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Live and On-Demand Streaming Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Notification Hubs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Azure Search Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné
Mobile Engagement Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Kontejnery
Batch Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Container Registry Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Container Instances Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Service Fabric Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Container Service (AKS) Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Databáze
Azure SQL Database Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Data Warehouse Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Databáze Azure Cosmos Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Redis Cache Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Server Stretch Database Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Azure Database for MySQL Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku
Azure Database for PostgreSQL Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku
Azure Database Migration Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Analýza
HDInsight Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Data Factory V2 Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb a rozesílání dat Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné
Prostředí IR služby SSIS Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Factory Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb dat Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné
Power BI Embedded V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Store Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Analytics Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Analysis Services Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Databricks Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
AI a Machine Learning
Machine Learning Studio Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Služby Machine Learning Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Experimentování ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Správa modelů ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Bot Service V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cognitive Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Speech API služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Content Moderator Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Speech Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Vision Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Emotion API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Face API Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Language Understanding (LUIS) Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Speech API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Text API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Text Analytics API Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Web Language Model API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Batch AI Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Genomics Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Internet věcí
IoT Suite Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Centrum IoT Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Služba IoT Hub Device Provisioning Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Stream Analytics Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Time Series Insights Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Event Grid Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Logic Apps Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Event Hubs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Location Based Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Integrace
StorSimple Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Service Bus Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
BizTalk Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Data Catalog Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Enterprise State Roaming Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Multi-Factor Authentication V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Active Directory Domain Services Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Key Vault Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Active Directory B2C V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Security Center V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Access Control Service Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Azure Information Protection V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML) Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zátěžové testování Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Application Insights Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure DevTest Labs Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
HockeyApp V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum aplikací Visual Studio V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Nástroje pro správu
Azure Advisor V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Backup Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Site Recovery Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Scheduler Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Automation Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Log Analytics Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Azure Portal V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Portál Microsoft Azure Classic V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
azure.microsoft.com V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Monitor Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Metriky a výstrahy Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Protokoly aktivit a výstrahy V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Diagnostické protokoly V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatické škálování Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Skupiny akcí V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Resource Manager V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a dodržování předpisů Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Ochrana a obnovení Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Automatizace a řízení Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Přehledy a analýza Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné
Sledování výkonu sítě Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Mapa služeb Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Shell V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zásady Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Spravované aplikace Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Migrate Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
* Neregionální služby jsou takové služby, které nejsou závislé na konkrétní oblasti Azure
Produkty a služby Neregionální* USA (Gov) – neregionální * USA (Gov) – Virginia USA (Gov) – Iowa USA (Gov) – Arizona USA (Gov) – Texas US DoD – východ US DoD – střed
Služba Compute
Virtual Machines Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SAP HANA ve velkých instancích Azure Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Services Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Virtual Machine Scale Sets Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Functions Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sítě
Content Delivery Network V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Okruhy ExpressRoute V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Brány ExpressRoute Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure DNS V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Virtual Network Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Traffic Manager V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Load Balancer Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
VPN Gateway Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Infrastructure Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku
Application Gateway Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Network Watcher Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Storage
Storage Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web a mobilní zařízení
App Service Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Web Apps Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Mobile Apps Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
API Apps Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
App Service (Linux) Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Web Apps Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Web App for Containers Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
API Management Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Media Services Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Encoding Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Live and On-Demand Streaming Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Notification Hubs Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Search Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Mobile Engagement Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Kontejnery
Batch Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Container Registry Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Container Instances Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Service Fabric Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Container Service (AKS) Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Databáze
Azure SQL Database Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Data Warehouse Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Databáze Azure Cosmos Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Redis Cache Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
SQL Server Stretch Database Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Database for MySQL Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Database for PostgreSQL Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Database Migration Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Analýza
HDInsight Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Factory V2 Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb a rozesílání dat Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Prostředí IR služby SSIS Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Factory Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Pohyb dat Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Power BI Embedded V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Store Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Lake Analytics Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Analysis Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné V pořádku
Azure Databricks Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
AI a Machine Learning
Machine Learning Studio Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služby Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Služba Experimentování ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Správa modelů ve službě Machine Learning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Bot Service V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cognitive Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Speech API služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Content Moderator Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Speech Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Custom Vision Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Emotion API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Face API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Language Understanding (LUIS) Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Speech API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Translator Text API V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Text Analytics API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Rozhraní Web Language Model API Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Batch AI Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Genomics Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Internet věcí
IoT Suite Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum IoT Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné
Služba IoT Hub Device Provisioning Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Stream Analytics Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Time Series Insights Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Event Grid Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Logic Apps Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Event Hubs Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Location Based Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Integrace
StorSimple Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Service Bus Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
BizTalk Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Data Catalog Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Enterprise State Roaming Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Multi-Factor Authentication V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Active Directory Domain Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Key Vault Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Azure Active Directory B2C V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Security Center V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Access Control Service Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Information Protection V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML) Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zátěžové testování Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Application Insights Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure DevTest Labs Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
HockeyApp V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Centrum aplikací Visual Studio V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Nástroje pro správu
Azure Advisor V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Backup Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Site Recovery Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Scheduler Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Automation Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Log Analytics Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Microsoft Azure Portal V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Portál Microsoft Azure Classic V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
azure.microsoft.com V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Monitor Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Metriky a výstrahy Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Protokoly aktivit a výstrahy V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Diagnostické protokoly V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatické škálování Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku V pořádku
Skupiny akcí V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Resource Manager V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Marketplace V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zabezpečení a dodržování předpisů Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Ochrana a obnovení Prázdné Prázdné V pořádku V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Automatizace a řízení Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Přehledy a analýza Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Sledování výkonu sítě Prázdné Prázdné V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Mapa služeb Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Cloud Shell V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Zásady Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Spravované aplikace Azure V pořádku Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
Azure Migrate Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné
* Neregionální služby jsou takové služby, které nejsou závislé na konkrétní oblasti Azure
Produkty a služby Neregionální*
Služba Compute
Virtual Machines Prázdné
SAP HANA ve velkých instancích Azure Prázdné
Cloud Services Prázdné
Virtual Machine Scale Sets Prázdné
Functions Prázdné
Sítě
Content Delivery Network V pořádku
ExpressRoute Prázdné
Okruhy ExpressRoute V pořádku
Brány ExpressRoute Prázdné
Azure DNS V pořádku
Virtual Network Prázdné
Traffic Manager V pořádku
Load Balancer Prázdné
VPN Gateway Prázdné
Network Infrastructure Prázdné
Application Gateway Prázdné
Network Watcher Prázdné
Storage
Storage Prázdné
Web a mobilní zařízení
App Service Prázdné
Web Apps Prázdné
Mobile Apps Prázdné
API Apps Prázdné
App Service (Linux) Prázdné
Web Apps Prázdné
Služba Web App for Containers Prázdné
API Management Prázdné
Media Services Prázdné
Encoding Prázdné
Live and On-Demand Streaming Prázdné
Notification Hubs Prázdné
Azure Search Prázdné
Mobile Engagement Prázdné
Kontejnery
Batch Prázdné
Container Registry Prázdné
Container Instances Prázdné
Service Fabric Prázdné
Azure Container Service (AKS) Prázdné
Databáze
Azure SQL Database Prázdné
SQL Data Warehouse Prázdné
Databáze Azure Cosmos Prázdné
Redis Cache Prázdné
SQL Server Stretch Database Prázdné
Azure Database for MySQL Prázdné
Azure Database for PostgreSQL Prázdné
Azure Database Migration Service Prázdné
Analýza
HDInsight Prázdné
Data Factory V2 Prázdné
Pohyb a rozesílání dat Prázdné
Prostředí IR služby SSIS Prázdné
Data Factory Prázdné
Pohyb dat Prázdné
Power BI Embedded V pořádku
Data Lake Store Prázdné
Data Lake Analytics Prázdné
Azure Analysis Services Prázdné
Azure Databricks Prázdné
AI a Machine Learning
Machine Learning Studio Prázdné
Služby Machine Learning Prázdné
Služba Experimentování ve službě Machine Learning Prázdné
Správa modelů ve službě Machine Learning Prázdné
Azure Bot Service V pořádku
Cognitive Services Prázdné
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu V pořádku
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit V pořádku
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing V pořádku
Rozhraní Speech API služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing V pořádku
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu Prázdné
Content Moderator Prázdné
Custom Speech Service Prázdné
Custom Vision Service Prázdné
Rozhraní Emotion API Prázdné
Rozhraní Face API Prázdné
Language Understanding (LUIS) Prázdné
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího Prázdné
Translator Speech API V pořádku
Translator Text API V pořádku
Rozhraní Text Analytics API Prázdné
Rozhraní Web Language Model API Prázdné
Azure Batch AI Prázdné
Microsoft Genomics Prázdné
Internet věcí
IoT Suite Prázdné
Centrum IoT Prázdné
Služba IoT Hub Device Provisioning Prázdné
Stream Analytics Prázdné
Time Series Insights Prázdné
Event Grid Prázdné
Logic Apps Prázdné
Event Hubs Prázdné
Azure Location Based Services Prázdné
Integrace
StorSimple Prázdné
Service Bus Prázdné
BizTalk Services Prázdné
Data Catalog Prázdné
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory V pořádku
Enterprise State Roaming Prázdné
Multi-Factor Authentication V pořádku
Azure Active Directory Domain Services Prázdné
Key Vault Prázdné
Azure Active Directory B2C V pořádku
Security Center V pořádku
Access Control Service Prázdné
Azure Information Protection V pořádku
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services Prázdné
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML) Prázdné
Zátěžové testování Prázdné
Application Insights Prázdné
Azure DevTest Labs Prázdné
HockeyApp V pořádku
Centrum aplikací Visual Studio V pořádku
Nástroje pro správu
Azure Advisor V pořádku
Backup Prázdné
Site Recovery Prázdné
Scheduler Prázdné
Automation Prázdné
Log Analytics Prázdné
Microsoft Azure Portal V pořádku
Marketplace V pořádku
Portál Microsoft Azure Classic V pořádku
azure.microsoft.com V pořádku
Azure Monitor Prázdné
Metriky a výstrahy Prázdné
Protokoly aktivit a výstrahy V pořádku
Diagnostické protokoly V pořádku
Automatické škálování Prázdné
Skupiny akcí V pořádku
Azure Resource Manager V pořádku
Marketplace V pořádku
Zabezpečení a dodržování předpisů Prázdné
Ochrana a obnovení Prázdné
Automatizace a řízení Prázdné
Přehledy a analýza Prázdné
Sledování výkonu sítě Prázdné
Mapa služeb Prázdné
Cloud Shell V pořádku
Zásady Azure V pořádku
Spravované aplikace Azure V pořádku
Azure Migrate Prázdné
* Neregionální služby jsou takové služby, které nejsou závislé na konkrétní oblasti Azure