Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Stav Azure

Poslední aktualizace: před 34 sekundami

Health All Services Good  Služby fungují normálně.

Pokud potřebujete pomoc, když jsou služby v pořádku, navštivte  Možnosti podpory Azure

Pokud chcete upravit cílená oznámení týkající se stavu prostředků Azure, navštivte prosím Azure Portal.

Aktualizovat každých

  • Health Good V pořádku
  • Health Warning Upozornění
  • Health Error Chyba
  • Health Information Informace
Produkty a služby Globální Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty a služby Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Produkty a služby Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Produkty a služby Globální Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry
RemoteApp        
Service Fabric
Virtual Machine Scale Sets
Azure Container Service        
Functions    
Sítě
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Okruhy ExpressRoute                      
Brány ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher                
Storage
Storage
Web a mobilní zařízení
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Databáze
SQL Database
Synchronizace dat SQL              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                
Pohyb dat    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Cognitive Services                    
Rozhraní Academic Knowledge API                    
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                      
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Rozhraní Emotion API                    
Rozhraní Face API                    
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                    
Rozhraní Recommendations API                    
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                    
Rozhraní Speech API služby Bing                      
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                      
Rozhraní Text Analytics API                    
Rozhraní Web Language Model API                    
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 for Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
Centrum IoT              
Stream Analytics        
Event Hubs
Time Series Insights                  
Podniková integrace
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logic Apps
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C        
Security Center                      
Access Control Service        
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services              
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)              
Zátěžové testování              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Monitorování a správa
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Portál Microsoft Azure Classic                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metriky a výstrahy
Protokoly aktivit a výstrahy                      
Diagnostické protokoly                      
Automatické škálování
Skupiny akcí                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Zabezpečení a dodržování předpisů                    
Ochrana a obnovení          
Automatizace a řízení                    
Přehledy a analýza                    
Mapa služeb                    
Produkty a služby Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Služba Compute
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry    
RemoteApp        
Service Fabric
Virtual Machine Scale Sets
Azure Container Service        
Functions      
Sítě
Content Delivery Network            
ExpressRoute
Okruhy ExpressRoute            
Brány ExpressRoute
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher            
Storage
Storage
Web a mobilní zařízení
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Databáze
SQL Database
Synchronizace dat SQL        
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight
Machine Learning        
Data Factory          
Pohyb dat        
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake Analytics          
Cognitive Services            
Rozhraní Academic Knowledge API            
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing            
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Rozhraní Emotion API            
Rozhraní Face API            
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)            
Rozhraní Recommendations API            
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího            
Rozhraní Speech API služby Bing            
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing            
Rozhraní Text Analytics API            
Rozhraní Web Language Model API            
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 for Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
Centrum IoT    
Stream Analytics    
Event Hubs
Time Series Insights        
Podniková integrace
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logic Apps        
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C    
Security Center            
Access Control Service        
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services          
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)          
Zátěžové testování          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Monitorování a správa
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Portál Microsoft Azure Classic            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Metriky a výstrahy    
Protokoly aktivit a výstrahy            
Diagnostické protokoly            
Automatické škálování    
Skupiny akcí            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Zabezpečení a dodržování předpisů          
Ochrana a obnovení        
Automatizace a řízení          
Přehledy a analýza          
Mapa služeb          
Produkty a služby Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Služba Compute
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry      
RemoteApp          
Service Fabric
Virtual Machine Scale Sets
Azure Container Service        
Functions        
Sítě
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Okruhy ExpressRoute                      
Brány ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Network Infrastructure    
Application Gateway
Network Watcher                      
Storage
Storage
Web a mobilní zařízení
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live and On-Demand Streaming    
Notification Hubs    
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Databáze
SQL Database
Synchronizace dat SQL                  
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Pohyb dat            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake Analytics                      
Cognitive Services                      
Rozhraní Academic Knowledge API                      
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                      
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                      
Rozhraní Emotion API                      
Rozhraní Face API                      
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                      
Rozhraní Recommendations API                      
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                      
Rozhraní Speech API služby Bing                      
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                      
Rozhraní Text Analytics API                      
Rozhraní Web Language Model API                      
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 for Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite          
Centrum IoT        
Stream Analytics      
Event Hubs
Time Series Insights                      
Podniková integrace
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps    
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service              
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                  
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                  
Zátěžové testování                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                      
Monitorování a správa
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Portál Microsoft Azure Classic                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metriky a výstrahy
Protokoly aktivit a výstrahy                      
Diagnostické protokoly                      
Automatické škálování
Skupiny akcí                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Zabezpečení a dodržování předpisů                  
Ochrana a obnovení      
Automatizace a řízení                  
Přehledy a analýza                  
Mapa služeb