Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Stav Azure

Poslední aktualizace: před 27 sekundami

 Služby fungují normálně.

Pokud potřebujete pomoc, když jsou služby v pořádku, navštivte  Možnosti podpory Azure

Pokud chcete upravit cílená oznámení týkající se stavu prostředků Azure, navštivte prosím Azure Portal.

  • V pořádku
  • Upozornění
  • Chyba
  • Informace
Produkty a služby Non-Regional* Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty a služby Non-Regional* Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Produkty a služby Non-Regional* Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Produkty a služby Non-Regional*
Produkty a služby Non-Regional* Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
SAP HANA ve velkých instancích Azure                    
Cloud Services  
RemoteApp          
Virtual Machine Scale Sets  
Functions    
Sítě
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute                      
Brány ExpressRoute  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Network Infrastructure  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Web a mobilní zařízení
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Kontejnery
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Container Service          
Databáze
SQL Database  
Databáze Azure Cosmos  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL              
Azure Database for PostgreSQL              
Data a analýza
HDInsight  
Machine Learning                  
Data Factory                  
Pohyb dat      
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 for Customer Insights                  
Umělá inteligence a Cognitive Services
Cognitive Services                      
Rozhraní Academic Knowledge API                      
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing                      
Rozhraní Speech API služby Bing                      
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                  
Content Moderator                  
Custom Speech Service                      
Rozhraní Emotion API                      
Rozhraní Face API                  
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                      
Rozhraní Recommendations API                      
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                      
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Rozhraní Text Analytics API                      
Rozhraní Web Language Model API                      
Internet of Things
IoT Suite                    
Centrum IoT                
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights                    
Podniková integrace
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps  
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service          
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                
Zátěžové testování                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                      
Monitorování a správa
Advisor                      
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Portál Microsoft Azure Classic                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metriky a výstrahy  
Protokoly aktivit a výstrahy                      
Diagnostické protokoly                      
Automatické škálování  
Skupiny akcí                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Zabezpečení a dodržování předpisů                      
Ochrana a obnovení            
Automatizace a řízení                      
Přehledy a analýza                      
Mapa služeb                    
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty a služby Non-Regional* Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
SAP HANA ve velkých instancích Azure          
Cloud Services  
RemoteApp          
Virtual Machine Scale Sets  
Functions        
Sítě
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute            
Brány ExpressRoute  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Network Infrastructure  
Application Gateway  
Network Watcher      
Storage
Storage  
Web a mobilní zařízení
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services            
API Management      
Media Services      
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Azure Search        
Mobile Engagement            
Kontejnery
Batch  
Container Registry      
Service Fabric  
Container Service          
Databáze
SQL Database  
Databáze Azure Cosmos  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database for MySQL          
Azure Database for PostgreSQL          
Data a analýza
HDInsight  
Machine Learning          
Data Factory            
Pohyb dat        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 for Customer Insights              
Umělá inteligence a Cognitive Services
Cognitive Services              
Rozhraní Academic Knowledge API              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing            
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing            
Rozhraní Speech API služby Bing            
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing            
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Rozhraní Emotion API              
Rozhraní Face API            
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)              
Rozhraní Recommendations API              
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Rozhraní Text Analytics API              
Rozhraní Web Language Model API              
Internet of Things
IoT Suite      
Centrum IoT      
Stream Analytics    
Event Hubs  
Time Series Insights          
Podniková integrace
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Security Center            
Access Control Service          
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services            
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)            
Zátěžové testování            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorování a správa
Advisor            
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Portál Microsoft Azure Classic            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor      
Metriky a výstrahy      
Protokoly aktivit a výstrahy            
Diagnostické protokoly            
Automatické škálování      
Skupiny akcí            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Zabezpečení a dodržování předpisů            
Ochrana a obnovení          
Automatizace a řízení            
Přehledy a analýza            
Mapa služeb            
Cloud Shell            
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty a služby Non-Regional* Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
SAP HANA ve velkých instancích Azure                    
Cloud Services  
RemoteApp            
Virtual Machine Scale Sets  
Functions        
Sítě
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute                      
Brány ExpressRoute  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Network Infrastructure      
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Web a mobilní zařízení
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs  
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Kontejnery
Batch  
Container Registry        
Service Fabric  
Container Service          
Databáze
SQL Database  
Databáze Azure Cosmos  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database for MySQL                
Azure Database for PostgreSQL                
Data a analýza
HDInsight          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Pohyb dat              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 for Customer Insights                        
Umělá inteligence a Cognitive Services
Cognitive Services                        
Rozhraní Academic Knowledge API                        
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing                      
Rozhraní Speech API služby Bing                      
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Rozhraní Emotion API                        
Rozhraní Face API                      
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                        
Rozhraní Recommendations API                        
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                        
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Rozhraní Text Analytics API                        
Rozhraní Web Language Model API                        
Internet of Things
IoT Suite            
Centrum IoT            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Podniková integrace
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logic Apps      
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service                
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                    
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                    
Zátěžové testování                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                      
Monitorování a správa
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Portál Microsoft Azure Classic                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metriky a výstrahy  
Protokoly aktivit a výstrahy                      
Diagnostické protokoly                      
Automatické škálování  
Skupiny akcí                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Zabezpečení a dodržování předpisů                    
Ochrana a obnovení        
Automatizace a řízení                    
Přehledy a analýza                    
Mapa služeb                        
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty a služby Non-Regional*
Služba Compute
Virtual Machines  
SAP HANA ve velkých instancích Azure  
Cloud Services  
RemoteApp  
Virtual Machine Scale Sets  
Functions  
Sítě
Content Delivery Network
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute
Brány ExpressRoute  
Azure DNS
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Network Infrastructure  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Web a mobilní zařízení
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services  
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live and On-Demand Streaming  
Notification Hubs  
Azure Search  
Mobile Engagement  
Kontejnery
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Container Service  
Databáze
SQL Database  
Databáze Azure Cosmos  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Azure Database for MySQL  
Azure Database for PostgreSQL  
Data a analýza
HDInsight  
Machine Learning  
Data Factory  
Pohyb dat  
Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Data Lake Analytics  
Azure Bot Service  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 for Customer Insights  
Umělá inteligence a Cognitive Services
Cognitive Services  
Rozhraní Academic Knowledge API  
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Rozhraní Speech API služby Bing
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Rozhraní Emotion API  
Rozhraní Face API  
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)  
Rozhraní Recommendations API  
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího  
Translator Speech API
Translator Text API
Rozhraní Text Analytics API  
Rozhraní Web Language Model API  
Internet of Things
IoT Suite  
Centrum IoT  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Podniková integrace
StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Data Catalog  
Logic Apps  
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Security Center
Access Control Service  
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services  
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)  
Zátěžové testování  
Application Insights  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp
Monitorování a správa
Advisor
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation  
Log Analytics  
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Portál Microsoft Azure Classic
azure.microsoft.com
Azure Monitor  
Metriky a výstrahy  
Protokoly aktivit a výstrahy
Diagnostické protokoly
Automatické škálování  
Skupiny akcí
Azure Resource Manager
Marketplace
Zabezpečení a dodržování předpisů  
Ochrana a obnovení  
Automatizace a řízení  
Přehledy a analýza  
Mapa služeb  
Cloud Shell
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region