Přeskočit navigaci

Spuštění na globální infrastruktuře a škálování pomocí stavebních bloků

Vytvářejte služby pro více hráčů po celém světě a škálujte uložená hráčská data. Díky prvotřídním cloudovým herním službám, dostupnosti a odolnosti proti chybám zvládnete rozšiřování cílové skupiny i herní špičky.

Rozšiřování a podpora globální sítě hráčů pomocí Azure

Inteligentní škálování

Virtuální počítače s imagemi operačních systémů Windows a Linux

Díky integrovaným virtuálním sítím a vyrovnávání zatížení můžete škálovat od jednoho na tisíce virtuálních počítačů a přitom využít výhody hybridní konzistence s místními systémy.

Další informace

Virtual Machine Scale Sets

Tento prostředek Azure Compute můžete použít k nasazování a správě virtuálních počítačů jako sady. Tyto sady pomáhají tvořit ve větším měřítku a cílit na velká výpočetní prostředí, velké objemy dat a kontejnerizované úlohy – to vše se stává stále důležitější s tím, jak se cloud computing vyvíjí.

Další informace

Azure Kubernetes Service (AKS)

Nasazujte a spravujte kontejnery s orchestrací Kubernetes. Kratší čas nasazení. Efektivní vyrovnávání zatížení. Nasazujte napříč několika prostředími. Používejte oblíbené open source nástroje.

Další informace

Datové služby Azure

Blob Storage

Získejte cloudové úložiště pro herní data, včetně všech typů souborů a nestrukturovaných dat, jako jsou obrázky, zvuk, video a další.

Další informace

Databáze Azure Cosmos

Využijte tuto herní databázi s nízkou latencí k rychlejšímu čtení, zápisu a dotazování herních a hráčských dat, navíc s flexibilitou schématu.

Další informace

Úložiště tabulek

Ukládejte herní data flexibilně s ohledem na jejich potřeby a funkci. Například transakce v rámci hry nebo změny stavů ve hře ukládejte do dočasných tabulek úložiště dat.

Další informace

Azure SQL Database

Škálujte své strukturované úložiště relačních dat, jako jsou transakce v rámci hry.

Další informace

Moderní datový sklad

Shromažďujte a analyzujte herní data na rozsáhlé úrovni a zpracovávejte je z relačních i nerelačních databází.

Další informace

Platforma jako služba (PaaS)

Service Fabric

Zvládněte náročný herní provoz, aniž byste se zapotili, díky vysoké škálovatelnosti a nízké latenci platformy Azure Service Fabric. Navíc můžete vyvíjet hry bez nutnosti vytvářet samostatné úložiště nebo mezipaměť.

Další informace

Další služby PaaS

Azure podporuje přední poskytovatele architektury PaaS třetích stran a open source nástroje a služby.

Další informace

Zaměřeno na zákazníka

Rainbow Six Siege od firmy Ubisoft využívá Azure ke globálnímu doručování moderních her pro více hráčů
Další informace
Halo 5 využívá Azure Cosmos DB k povýšení sociálního hraní na platformě Spartan Companies
Další informace
Next Games, tvůrce hry The Walking Dead: No Man’s Land, využívá ke globálnímu škálování Azure Cosmos DB
Další informace

Další informace o vytváření cloudových her v Azure