Odemknutí starších dat

Azure Stack můžete využít k aktualizaci dat vašich starších aplikací a jejich rozšíření o nejnovější cloudové technologie, jako jsou architektury Azure pro webové služby, kontejnery, bezserverovou architekturu a mikroslužby. Toto je řešení k vytvoření nových aplikací s integrací a zachováním starších dat z mainframových a kritických obchodních aplikací.

Odemknutí starších datAzure Stack můžete využít k aktualizaci dat vašich starších aplikací a jejich rozšíření o nejnovější cloudové technologie, jako jsou architektury Azure pro webové služby, kontejnery, bezserverovou architekturu a mikroslužby. Toto je řešení k vytvoření nových aplikací s integrací a zachováním starších dat z mainframových a kritických obchodních aplikací.1234

Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.

Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.

Data zpracují aplikace spuštěné v clusteru Kubernetes v Azure Stacku.

Cluster Kubernetes komunikuje se staršími systémy v podnikové síti.

  1. 1 Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.
  2. 2 Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.
  1. 3 Data zpracují aplikace spuštěné v clusteru Kubernetes v Azure Stacku.
  2. 4 Cluster Kubernetes komunikuje se staršími systémy v podnikové síti.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst