Přeskočit navigaci

Analýza telemetrie

Superpočítače se přesunuly z testovacího prostředí a jsou teď zaparkované ve vaší garáži! Tyto špičkové automobily obsahují spoustu senzorů, díky kterým mohou každou sekundu sledovat a monitorovat miliony událostí. Očekáváme, že do roku 2020 bude většina těchto automobilů připojena k internetu. Představte si, že byste mohli proniknout do těchto dat v plné šíři a poskytovat díky tomu nejlepší bezpečnost, spolehlivost a zážitek z jízdy ve své třídě. Microsoft tuto představu zrealizoval prostřednictvím Cortana Intelligence. Cortana Intelligence od Microsoftu je plně spravovaná sada nástrojů pro pokročilou analýzu velkých objemů dat, která vám umožní získat z dat užitečné informace.

Chceme vám představit šablonu řešení pro analýzu telemetrie vozidel Cortana Intelligence. Toto řešení předvádí, jak mohou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovací společnosti pomocí možností Cortana Intelligence získat přehledy v reálném čase a také prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.

Telemetry AnalyticsWe want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, automobile manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights on vehicle health and driving habits.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Telemetry AnalyticsWe want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, automobile manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights on vehicle health and driving habits.

Související architektury řešení

Interactive Voice Response BotThis solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Businesses with no existing IVR solution can easily get started automating requests, or, where existing human-operated systems exist, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

Robot s interaktivní hlasovou odezvou

Toto řešení vytvoří inteligentní aplikaci s interaktivní hlasovou odezvou (IVR), která zpracovává zákaznické objednávky jízdních kol a příslušenství. Podniky, které ještě nemají žádné řešení interaktivní hlasové odezvy, můžou snadno začít s automatizací požadavků. V podnicích se zavedenými systémy s lidskou obsluhou je případně možné toto řešení rozšířit, aby zahrnovalo stávající funkce a pracovní postupy.