Analýza telemetrie

Superpočítače se přesunuly z testovacího prostředí a jsou teď zaparkované ve vaší garáži! Tyto špičkové automobily obsahují spoustu senzorů, díky kterým mohou každou sekundu sledovat a monitorovat miliony událostí. Očekáváme, že do roku 2020 bude většina těchto automobilů připojena k internetu. Představte si, že byste mohli proniknout do těchto dat v plné šíři a poskytovat díky tomu nejlepší bezpečnost, spolehlivost a zážitek z jízdy ve své třídě. Microsoft tuto představu zrealizoval prostřednictvím Cortana Intelligence. Cortana Intelligence od Microsoftu je plně spravovaná sada nástrojů pro pokročilou analýzu velkých objemů dat, která vám umožní získat z dat užitečné informace.

Chceme vám představit šablonu řešení pro analýzu telemetrie vozidel Cortana Intelligence. Toto řešení předvádí, jak mohou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovací společnosti pomocí možností Cortana Intelligence získat přehledy v reálném čase a také prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.

+ Zobrazit více – Zobrazit méně

Popis

Toto řešení je implementované jako vzor architektury lambda a předvádí plný potenciál platformy Cortana Intelligence pro dávkové zpracování a zpracování v reálném čase. Zahrnuje simulátor telematiky vozidel, pomocí Event Hubs ingestuje miliony simulovaných událostí telemetrie vozidel do Azure a potom využívá Stream Analytics pro zajištění přehledů stavu vozidel v reálném čase a ukládá tato data do dlouhodobého úložiště pro bohatší dávkové analýzy. Využívá výhod Machine Learning pro detekci anomálií v dávkovém zpracování i zpracování v reálném čase po zajištění prediktivních přehledů. HDInsight se využívá ke škálované transformaci dat a Data Factory zajišťuje orchestraci, plánování, správu prostředků a monitorování kanálu dávkového zpracování. A konečně Power BI poskytuje tomuto řešení panel s bohatými funkcemi pro vizualizace prediktivních analýz a dat v reálném čase. Vyzkoušejte ho!

Informace o cenách

U předplatného Azure, které použijete pro toto nasazení, se budou účtovat poplatky za služby využité v tomto řešení. Podrobné informace o cenách najdete na stránce s cenami Azure. Seznam služeb použitých v tomto řešení najdete v pravém podokně v části Services Used (Použité služby).

Nezapomeňte prosím zastavit generátor dat, když toto řešení aktivně nepoužíváte. Provoz generátoru dat (simulátor telematiky vozidel) bude mít za následek vyšší náklady.

Pokud toto řešení nepoužíváte, odstraňte ho.

Požadavek

Pokud nemáte předplatné Azure, začněte s bezplatným předplatným Azure.

Musíte si také stáhnout Power BI Desktop.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Telemetry AnalyticsWe want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, vehicle manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights into vehicle health and driving habits.

Související architektury řešení

Interactive Voice Response BotThis solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Businesses with no existing IVR solution can easily get started with automating requests, or, in the case of existing human-operated systems, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

Robot s interaktivní hlasovou odezvou

Toto řešení vytvoří inteligentní aplikaci s interaktivní hlasovou odezvou (IVR), která zpracovává zákaznické objednávky jízdních kol a příslušenství. Podniky, které ještě nemají žádné řešení interaktivní hlasové odezvy, můžou snadno začít s automatizací požadavků. V podnicích se zavedenými systémy s lidskou obsluhou je případně možné toto řešení rozšířit, aby zahrnovalo stávající funkce a pracovní postupy.