Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Tato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.

Tato aplikace je sestavená s využitím sady Visual Studio (pro PC nebo Mac) a Xamarinu a sdílí kód C# napříč Androidem, iOS a Windows, aniž by to mělo negativní vliv na uživatelské prostředí. K automatizaci sestavení a testů a jejich distribuci beta testerům a do obchodů s aplikacemi se využívá sada služeb Visual Studio App Center, která také společně se službou Application Insights poskytuje analýzy a monitorování využití.

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

K vytvoření mobilní aplikace použijte sadu Visual Studio a Xamarin.

Na webu Azure Portal nebo v sadě Visual Studio vytvořte a nakonfigurujte nový back-end Mobile Apps a v sadě Visual Studio nakonfigurujte komunikaci řešení s tímto back-endem.

Implementujte ověřování prostřednictvím zprostředkovatelů sociálních identit.

Prostřednictvím rozhraní API a sad SDK App Service vytvořte modelem řízenou datovou strukturu.

Implementujte offline synchronizaci, abyste zajistili funkčnost této mobilní aplikace i bez síťového připojení.

Pokud vytvoříte back-end v sadě Visual Studio, můžete App Service publikovat přímo ze sady Visual Studio (pro PC nebo Mac).

Zdrojový kód řešení můžete uložit u libovolného zprostředkovatele správy zdrojového kódu.

Sestavte a otestujte aplikaci s využitím sady služeb Visual Studio App Center a potom ji publikujte.

K monitorování App Service využijte Application Insights.

  1. 1 K vytvoření mobilní aplikace použijte sadu Visual Studio a Xamarin.
  2. 2 Na webu Azure Portal nebo v sadě Visual Studio vytvořte a nakonfigurujte nový back-end Mobile Apps a v sadě Visual Studio nakonfigurujte komunikaci řešení s tímto back-endem.
  3. 3 Implementujte ověřování prostřednictvím zprostředkovatelů sociálních identit.
  4. 4 Prostřednictvím rozhraní API a sad SDK App Service vytvořte modelem řízenou datovou strukturu.
  5. 5 Implementujte offline synchronizaci, abyste zajistili funkčnost této mobilní aplikace i bez síťového připojení.
  1. 6 Pokud vytvoříte back-end v sadě Visual Studio, můžete App Service publikovat přímo ze sady Visual Studio (pro PC nebo Mac).
  2. 7 Zdrojový kód řešení můžete uložit u libovolného zprostředkovatele správy zdrojového kódu.
  3. 8 Sestavte a otestujte aplikaci s využitím sady služeb Visual Studio App Center a potom ji publikujte.
  4. 9 K monitorování App Service využijte Application Insights.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Visual Studio

Sestavujte webové front-endy, mobilní aplikace a back-endové služby s využitím jazyka C# v sadě Visual Studio 2017 nebo Visual Studio pro Mac.

Xamarin

Vytvářejte mobilní aplikace pro iOS a Android s využitím jazyka C# a sad Azure SDK.

Centrum aplikací Visual Studio

App Center umožňuje využívat pracovní postupy s průběžnou integrací a nasazováním díky přebírání kódu z BitBucketu, GitHubu a Visual Studio Team Services.

App Service

Klientská aplikace využívá jednu ze sad SDK mobilního klienta pro připojení k back-endu pro mobilní aplikace Azure. Klientské sady SDK mají integrovanou podporu pro offline synchronizaci a ověřování a výrazně tak usnadňují vytváření plně funkčních aplikací.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Azure SQL Database

Strukturovaná data se ukládají v cloudové relační databázové službě SQL Database, která podporuje transakce a efektivní dotazování.

Offline synchronizace

Pomocí funkce offline datové synchronizace, kterou nabízí sady SDK klienta mobilní aplikace Azure, můžete vytvářet přizpůsobivé robustní aplikace, které jsou užitečné i při potížích se sítí.

Zprostředkovatel identity

K integraci se zprostředkovatelem identity v rámci podniku nebo sociální sítě využijte ověřování/autorizaci služby App Service.

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back-end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back-end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Tato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager.