Přeskočit navigaci

Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Tato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.

Tato aplikace je sestavená s využitím sady Visual Studio (pro PC nebo Mac) a Xamarinu a sdílí kód C# napříč Androidem, iOS a Windows, aniž by to mělo negativní vliv na uživatelské prostředí. K automatizaci sestavení a testů a jejich distribuci beta testerům a do obchodů s aplikacemi se využívá sada služeb Visual Studio App Center, která také společně se službou Application Insights poskytuje analýzy a monitorování využití.

Zákaznická mobilní aplikace založená na úloháchTato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.539468712

K vytvoření mobilní aplikace použijte sadu Visual Studio a Xamarin.

Na webu Azure Portal nebo v sadě Visual Studio vytvořte a nakonfigurujte nový back-end Mobile Apps a v sadě Visual Studio nakonfigurujte komunikaci řešení s tímto back-endem.

Implementujte ověřování prostřednictvím zprostředkovatelů sociálních identit.

Prostřednictvím rozhraní API a sad SDK App Service vytvořte modelem řízenou datovou strukturu.

Implementujte offline synchronizaci, abyste zajistili funkčnost této mobilní aplikace i bez síťového připojení.

Pokud vytvoříte back-end v sadě Visual Studio, můžete App Service publikovat přímo ze sady Visual Studio (pro PC nebo Mac).

Zdrojový kód řešení můžete uložit u libovolného zprostředkovatele správy zdrojového kódu.

Sestavte a otestujte aplikaci s využitím sady služeb Visual Studio App Center a potom ji publikujte.

K monitorování App Service využijte Application Insights.

  1. 1 K vytvoření mobilní aplikace použijte sadu Visual Studio a Xamarin.
  2. 2 Na webu Azure Portal nebo v sadě Visual Studio vytvořte a nakonfigurujte nový back-end Mobile Apps a v sadě Visual Studio nakonfigurujte komunikaci řešení s tímto back-endem.
  3. 3 Implementujte ověřování prostřednictvím zprostředkovatelů sociálních identit.
  4. 4 Prostřednictvím rozhraní API a sad SDK App Service vytvořte modelem řízenou datovou strukturu.
  5. 5 Implementujte offline synchronizaci, abyste zajistili funkčnost této mobilní aplikace i bez síťového připojení.
  1. 6 Pokud vytvoříte back-end v sadě Visual Studio, můžete App Service publikovat přímo ze sady Visual Studio (pro PC nebo Mac).
  2. 7 Zdrojový kód řešení můžete uložit u libovolného zprostředkovatele správy zdrojového kódu.
  3. 8 Sestavte a otestujte aplikaci s využitím sady služeb Visual Studio App Center a potom ji publikujte.
  4. 9 K monitorování App Service využijte Application Insights.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Visual Studio

Sestavujte webové front-endy, mobilní aplikace a back-endové služby s využitím jazyka C# v sadě Visual Studio 2017 nebo Visual Studio pro Mac.

Xamarin

Vytvářejte mobilní aplikace pro iOS a Android s využitím jazyka C# a sad Azure SDK.

Centrum aplikací Visual Studio

App Center umožňuje využívat pracovní postupy s průběžnou integrací a nasazováním díky přebírání kódu z BitBucketu, GitHubu a Visual Studio Team Services.

App Service

Klientská aplikace využívá jednu ze sad SDK mobilního klienta pro připojení k back-endu pro mobilní aplikace Azure. Klientské sady SDK mají integrovanou podporu pro offline synchronizaci a ověřování a výrazně tak usnadňují vytváření plně funkčních aplikací.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Azure SQL Database

Strukturovaná data se ukládají v cloudové relační databázové službě SQL Database, která podporuje transakce a efektivní dotazování.

Offline synchronizace

Pomocí funkce offline datové synchronizace, kterou nabízí sady SDK klienta mobilní aplikace Azure, můžete vytvářet přizpůsobivé robustní aplikace, které jsou užitečné i při potížích se sítí.

Zprostředkovatel identity

K integraci se zprostředkovatelem identity v rámci podniku nebo sociální sítě využijte ověřování/autorizaci služby App Service.

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřovánímTato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager. 1110987654321

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Tato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager.