Přeskočit navigaci

Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Využijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Azure Database for PostgreSQL을 사용한 확장성 있는 웹 및 모바일 응용 프로그램iOS, Android, Windows 또는 Mac용의 유용하고 성능 기준에 맞으며 확장성 있는 플랫폼 간 및 네이티브 앱을 신속하게 빌드하세요.

Související architektury řešení

Azure Database for PostgreSQL을 사용한 지능형 앱최신 기계 학습 알고리즘 및 통합 시각화 도구를 사용하여 정교한 혁신적인 앱을 개발함으로써 실행 가능한 정보 및 분석을 얻으세요.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.