Přeskočit navigaci

Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Využijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Skalerbare web- og mobilprogrammer vha. Azure Database til MySQLByg hurtigt engagerende, højtydende og skalerbare oprindelige apps og apps på tværs af platforme til iOS, Android, Windows eller Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Související architektury řešení

Intelligente apps vha. Azure Database til MySQLUdvikl avancerede transformationsapps vha. de nyeste algoritmer til maskinel indlæring og integrerede visualiseringsværktøjer for at få indsigt og analyser, du kan handle på.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.