Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Využijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for MySQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows, or Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.