Přeskočit navigaci

SAP S/4HANA na velkých instancích HANA s využitím vysoké dostupnosti a zotavení po havárii

Tato architektura řešení ilustruje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP sestaveného pomocí vysoce výkonných virtuálních počítačů Azure a databází v paměti HANA běžících na velkých instancích HANA, které zajišťují nevídanou škálovatelnost a výkon. Tento systém využívá výhody clusteringu operačního systému pro zajištění výkonu databází, vysoké dostupnosti s využitím systémové replikace HANA a kompletní konfigurace zotavení po havárii (DR) pro garantovanou dostupnost systému.

SAP S/4HANA på stora HANA-instanser med HA och DRDenna lösningsarkitektur illustrerar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats med Azure Virtual Machines med höga prestanda och en minnesintern HANA-databas för oöverträffad skalbarhet och prestanda. Systemet använder OS-kluster för databasprestanda, hög tillgänglighet med HANA-systemreplikering samt fullständig haveriberedskapskonfiguration (DR) för garanterad systemtillgänglighet.123456789

V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.

Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.

Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.

Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.

Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).

Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.

Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.

Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.

Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

  1. 1 V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.
  2. 2 Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.
  3. 3 Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.
  4. 4 Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.
  5. 5 Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).
  1. 6 Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.
  2. 7 Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.
  3. 8 Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.
  4. 9 Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Velké instance SAP HANA v Azure

SAP HANA v Azure (velké instance) se spouští na vyhrazených blade serverech umístěných v datacentru Microsoft Azure. To je specifické pro databázový server.

Úložiště NFS pro velké instance Azure HANA

Vysoce výkonný systém úložiště NFS v Azure nabízí bezkonkurenční možnosti vytváření záloh snímků a replikaci do sekundárního úložiště. Velká instance HANA je navíc jediná cloudová infrastruktura, která poskytuje šifrování svazku úložiště.

Virtual Machines

SAP v Azure vyžaduje, abyste úlohy SAP spouštěli na certifikovaných virtuálních počítačích Microsoft Azure. SAP vyžaduje alespoň dva virtuální procesory a poměr mezi pamětí a virtuálním procesorem 6:1.

Premium Storage

Microsoft Azure Storage úrovně Premium poskytuje vylepšenou propustnost a méně proměnlivé latence vstupu/výstupu. Premium Storage za účelem vylepšení výkonu využívá disky SSD (Solid State Disk) v uzlech služby Azure Storage a mezipaměť pro čtení zajišťovanou místní jednotkou SSD výpočetního uzlu Azure.

ExpressRoute (front-end)

Azure ExpressRoute ve front-endu (viz diagram) poskytuje zabezpečené možnosti připojení s velkou šířkou pásma, které umožňují navazovat spolehlivá připojení mezi vaší sítí a sítí Microsoft Azure.

ExpressRoute (back-end)

Azure ExpressRoute v back-endu (viz diagram) umožňuje komunikaci mezi komponentami Azure v datacentru Azure a systémy SAP HANA v Azure (velká instance). Cena ExpressRoute je zahrnuta v SAP HANA v Azure (velká instance).

Související architektury řešení

SAP NetWeaver on SQL ServerThis NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver using Azure Virtual Machines to host SAP applications and a SQL Server database. This system takes advantage of OS clustering for high availability, premium storage for faster storage performance and scalability, SQL Server AlwaysOn capability for replication, and a full disaster recovery (DR) configuration for 99.95 percent system availability.123456789

SAP NetWeaver v systému SQL Server

Toto řešení aplikací NetWeaver na SQL Serveru znázorňuje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP založeného na systému NetWeaver, které využívá službu Azure Virtual Machines k hostování aplikací SAP a databázi SQL Server. Tento systém využívá clusterů operačního systému k zajištění vysoké dostupnosti, služby Premium Storage k zajištění rychlejší práce a škálovatelnosti úložiště, funkce AlwaysOn SQL Serveru k zajištění replikace a konfigurace pro plné zotavení po havárii k zajištění 99,95 dostupnosti systému.