Přeskočit navigaci

SAP S/4HANA na velkých instancích HANA s využitím vysoké dostupnosti a zotavení po havárii

Tato architektura řešení ilustruje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP sestaveného pomocí vysoce výkonných virtuálních počítačů Azure a databází v paměti HANA běžících na velkých instancích HANA, které zajišťují nevídanou škálovatelnost a výkon. Tento systém využívá výhody clusteringu operačního systému pro zajištění výkonu databází, vysoké dostupnosti s využitím systémové replikace HANA a kompletní konfigurace zotavení po havárii (DR) pro garantovanou dostupnost systému.

具有 HA 和 DR 的 HANA 大型实例上的 SAP S/4HANA此解决方案体系结构说明了用户请求如何流经在高性能 Azure 虚拟机上构建的 SAP 环境和在 HANA 大型实例上运行的内存中 HANA 数据库,实现无与伦比的可伸缩性和性能。该系统利用 OS 群集功能提高数据库性能,使用 HANA 系统复制实现高可用性,并借助完整的灾难恢复 (DR) 配置保证系统可用性。123456789

V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.

Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.

Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.

Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.

Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).

Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.

Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.

Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.

Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

  1. 1 V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.
  2. 2 Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.
  3. 3 Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.
  4. 4 Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.
  5. 5 Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).
  1. 6 Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.
  2. 7 Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.
  3. 8 Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.
  4. 9 Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Velké instance SAP HANA v Azure

SAP HANA v Azure (velké instance) se spouští na vyhrazených blade serverech umístěných v datacentru Microsoft Azure. To je specifické pro databázový server.

Úložiště NFS pro velké instance Azure HANA

Vysoce výkonný systém úložiště NFS v Azure nabízí bezkonkurenční možnosti vytváření záloh snímků a replikaci do sekundárního úložiště. Velká instance HANA je navíc jediná cloudová infrastruktura, která poskytuje šifrování svazku úložiště.

Virtual Machines

SAP v Azure vyžaduje, abyste úlohy SAP spouštěli na certifikovaných virtuálních počítačích Microsoft Azure. SAP vyžaduje alespoň dva virtuální procesory a poměr mezi pamětí a virtuálním procesorem 6:1.

Premium Storage

Microsoft Azure Storage úrovně Premium poskytuje vylepšenou propustnost a méně proměnlivé latence vstupu/výstupu. Premium Storage za účelem vylepšení výkonu využívá disky SSD (Solid State Disk) v uzlech služby Azure Storage a mezipaměť pro čtení zajišťovanou místní jednotkou SSD výpočetního uzlu Azure.

ExpressRoute (front-end)

Azure ExpressRoute ve front-endu (viz diagram) poskytuje zabezpečené možnosti připojení s velkou šířkou pásma, které umožňují navazovat spolehlivá připojení mezi vaší sítí a sítí Microsoft Azure.

ExpressRoute (back-end)

Azure ExpressRoute v back-endu (viz diagram) umožňuje komunikaci mezi komponentami Azure v datacentru Azure a systémy SAP HANA v Azure (velká instance). Cena ExpressRoute je zahrnuta v SAP HANA v Azure (velká instance).

Související architektury řešení

SQL Server 上的 SAP NetWeaverSQL Server 应用程序解决方案上的此 NetWeaver 说明用户请求如何使用 Azure 虚拟机托管 SAP 应用程序和 SQL Server 数据库,以通过在 NetWeaver 上构建的 SAP 环境。此系统利用操作系统群集实现高可用性,利用高级存储实现更快的存储性能和可伸缩性,利用 SQL Server AlwaysOn 实现复制功能,并利用完整的灾难恢复 (DR) 配置实现 99.95% 的系统可用性。123456789

SAP NetWeaver v systému SQL Server

Toto řešení aplikací NetWeaver na SQL Serveru znázorňuje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP založeného na systému NetWeaver, které využívá službu Azure Virtual Machines k hostování aplikací SAP a databázi SQL Server. Tento systém využívá clusterů operačního systému k zajištění vysoké dostupnosti, služby Premium Storage k zajištění rychlejší práce a škálovatelnosti úložiště, funkce AlwaysOn SQL Serveru k zajištění replikace a konfigurace pro plné zotavení po havárii k zajištění 99,95 dostupnosti systému.