SAP S/4HANA na velkých instancích HANA s využitím vysoké dostupnosti a zotavení po havárii

Tato architektura řešení ilustruje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP sestaveného pomocí vysoce výkonných virtuálních počítačů Azure a databází v paměti HANA běžících na velkých instancích HANA, které zajišťují nevídanou škálovatelnost a výkon. Tento systém využívá výhody clusteringu operačního systému pro zajištění výkonu databází, vysoké dostupnosti s využitím systémové replikace HANA a kompletní konfigurace zotavení po havárii (DR) pro garantovanou dostupnost systému.

SAP S/4HANA on HANA Large Instances with HA and DRThis solution architecture illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on high-performance Azure Virtual Machines and an in-memory HANA database running on HANA large instances for unparalleled scalability and performance. This system takes advantage of OS clustering for database performance, high availability using HANA system replication and a full disaster recovery (DR) configuration for guaranteed system availability.123456789

V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.

Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.

Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.

Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.

Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).

Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.

Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.

Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.

Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

  1. 1 V tomto příkladu místní uživatel systému SAP zadá v rozhraní, vlastním rozhraní nebo jinde prodejní objednávku.
  2. 2 Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute se využívá pro připojení k Azure Virtual Machines.
  3. 3 Požadavek putuje do vysoce dostupného prostředí ABAP SAP Central Services (ASCS) a potom prochází aplikačními servery běžícími na Azure Virtual Machines v rámci skupiny dostupnosti, která nabízí SLA s 99,95procentní dostupností.
  4. 4 Požadavek se pošle z aplikačního serveru do systému SAP HANA spuštěného na primárních blade serverech velké instance.
  5. 5 Primární a sekundární blade servery jsou na úrovni operačního systému seskupené do clusteru a poskytují 99,99procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce HANA System Replication (HSR) v synchronním režimu z primárního do sekundárního systému, což umožňuje nulový cíl bodu obnovení (RPO).
  1. 6 Data systému SAP HANA v paměti se ukládají do vysoce výkonného úložiště NSF.
  2. 7 Data z úložiště NFS se pravidelně zálohují během několika sekund, a to s využitím integrovaných snímků úložiště v místním úložišti bez jakéhokoli dopadu na výkon databází.
  3. 8 Svazek trvalých dat v sekundárním úložišti se replikuje do vyhrazeného systému DR prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě pro replikaci úložiště HANA.
  4. 9 Velké instance na straně zotavení po havárii se dají kvůli úspoře nákladů využít v neprodukčním prostředí tím, že se připojí jak k úložišti pro kontrolu kvality, tak ke svazku replikovanému pro zotavení po havárii (jen pro čtení).

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Velké instance SAP HANA v Azure

SAP HANA v Azure (velké instance) se spouští na vyhrazených blade serverech umístěných v datacentru Microsoft Azure. To je specifické pro databázový server.

Úložiště NFS pro velké instance Azure HANA

Vysoce výkonný systém úložiště NFS v Azure nabízí bezkonkurenční možnosti vytváření záloh snímků a replikaci do sekundárního úložiště. Velká instance HANA je navíc jediná cloudová infrastruktura, která poskytuje šifrování svazku úložiště.

Virtual Machines

SAP v Azure vyžaduje, abyste úlohy SAP spouštěli na certifikovaných virtuálních počítačích Microsoft Azure. SAP vyžaduje alespoň dva virtuální procesory a poměr mezi pamětí a virtuálním procesorem 6:1.

Premium Storage

Microsoft Azure Storage úrovně Premium poskytuje vylepšenou propustnost a méně proměnlivé latence vstupu/výstupu. Premium Storage za účelem vylepšení výkonu využívá disky SSD (Solid State Disk) v uzlech služby Azure Storage a mezipaměť pro čtení zajišťovanou místní jednotkou SSD výpočetního uzlu Azure.

ExpressRoute (front-end)

Azure ExpressRoute ve front-endu (viz diagram) poskytuje zabezpečené možnosti připojení s velkou šířkou pásma, které umožňují navazovat spolehlivá připojení mezi vaší sítí a sítí Microsoft Azure.

ExpressRoute (back-end)

Azure ExpressRoute v back-endu (viz diagram) umožňuje komunikaci mezi komponentami Azure v datacentru Azure a systémy SAP HANA v Azure (velká instance). Cena ExpressRoute je zahrnuta v SAP HANA v Azure (velká instance).

Související architektury řešení

SAP NetWeaver on SQL ServerThis NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver using Azure Virtual Machines to host SAP applications and an SQL Server database. This system takes advantage of OS clustering for high availability, premium storage for faster storage performance and scalability, SQL Server AlwaysOn capability for replication and a full disaster recovery (DR) configuration for 99.95 per cent system availability.123456789

SAP NetWeaver v systému SQL Server

Toto řešení aplikací NetWeaver na SQL Serveru znázorňuje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP založeného na systému NetWeaver, které využívá službu Azure Virtual Machines k hostování aplikací SAP a databázi SQL Server. Tento systém využívá clusterů operačního systému k zajištění vysoké dostupnosti, služby Premium Storage k zajištění rychlejší práce a škálovatelnosti úložiště, funkce AlwaysOn SQL Serveru k zajištění replikace a konfigurace pro plné zotavení po havárii k zajištění 99,95 dostupnosti systému.