Přeskočit navigaci

Architektura řešení: SAP v Azure

Tato architektura představuje distribuovaný tříúrovňový systém SAP spouštěný na SQL Serveru na cloudové platformě Microsoft Azure.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Virtual Machines a Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Azure Resource Group 2 SQL Server DBMS Azure Premium Storage Azure Resource Group 1 SAP ASCS Virtual Machine Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage SAP on SQL Server Database Server

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Machines

SAP v Azure vyžaduje, abyste úlohy SAP spouštěli na certifikovaných virtuálních počítačích Microsoft Azure. SAP vyžaduje alespoň dva virtuální procesory a poměr mezi pamětí a virtuálním procesorem 6:1. Pro produkční úlohy SAP jsou aktuálně dostupné následující virtuální počítače. HANA One – DS14_v2, samostatná databáze/datový sklad/aplikace HANA – GS5, BW v HANA – GS5, S/4 HANA – GS5, Business Suite v HANA – GS5. Nejnovější informace vždy najdete v části Aplikace SAP v Azure: podporované produkty a typy virtuálních počítačů Azure (poznámka k SAP – 1928533).

Storage

Objekty blob služby Microsoft Azure Storage obsahují disky, které zálohují virtuální počítače, a poskytují dlouhodobé úložiště pro nestrukturovaná data a spustitelné soubory. Každý systém SAP bude využívat službu Microsoft Azure Blob Storage.

Premium Storage

Microsoft Azure Storage úrovně Premium poskytuje vylepšenou propustnost a méně proměnlivé latence vstupu/výstupu. Storage úrovně Premium za účelem vylepšení výkonu využívá disky SSD (Solid State Disk) v uzlech služby Azure Storage a mezipaměť pro čtení zajišťovanou místní jednotkou SSD uzlu služby Azure Compute. Storage úrovně Premium je k dispozici na virtuálních počítačích DS, DSv2 a GS. Storage úrovně Premium díky možnostem, jako je velikost až 64 TB a více než 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS), vyhoví i těm nejdůležitějším datovým požadavkům.

Související architektury řešení