Přeskočit navigaci

SAP NetWeaver v systému SQL Server

Toto řešení aplikací NetWeaver na SQL Serveru znázorňuje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP založeného na systému NetWeaver, které využívá službu Azure Virtual Machines k hostování aplikací SAP a databázi SQL Server. Tento systém využívá clusterů operačního systému k zajištění vysoké dostupnosti, služby Premium Storage k zajištění rychlejší práce a škálovatelnosti úložiště, funkce AlwaysOn SQL Serveru k zajištění replikace a konfigurace pro plné zotavení po havárii k zajištění 99,95 dostupnosti systému.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prostřednictvím služby Azure Active Directory synchronizované s místní službou Active Directory provede uživatel aplikace SAP ověření z místního prostředí do řešení SAP v Azure pomocí přihlašovacích údajů pro jednotné přihlašování.

Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute zajistí zabezpečené připojení z místní sítě ke službě Azure Virtual Machines a k jiným prostředkům.

Požadavek na prodejní objednávku putuje do vysoce dostupného prostředí SAP ABAP SAP Central Services ASCS a potom prochází aplikačními servery SAP spuštěnými na souborovém serveru Azure Virtual Machines s rozšířením na více instancí ve virtuálním počítači Azure.

Požadavek přejde z aplikačního serveru SAP do systému SQL Server spuštěného v primárním virtuálním počítači Azure s vysokým výkonem.

Primární (aktivní) a sekundární (pohotovostní) servery spuštěné na virtuálních počítačích s certifikací SAP jsou na úrovni operačního systému seskupené do klastrů, takže poskytují 99,95procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce SQL Server AlwaysOn v synchronním režimu z primárního virtuálního počítače do sekundárního, což umožňuje nulový cíl bodu obnovy.

Data systému SQL Server se ukládají do vysoce výkonné služby Azure Premium Storage.

Data systému SQL Serveru se prostřednictvím vysokorychlostní páteřní sítě Azure a pomocí replikace AlwaysOn SQL Serveru v asynchronním režimu replikují na virtuální počítač pro zotavení po havárii v jiné oblasti Azure. Virtuální počítač pro zotavení po havárii může být kvůli úspoře nákladů menší než produkční virtuální počítače.

Virtuální počítače v oblasti pro zotavení po havárii se dají z důvodu úspory nákladů používat k neprodukčním úlohám.

Aplikační server SAP s ASCS na straně zotavení po havárii může být v pohotovostním režimu vypnutí a dá se spouštět podle potřeby, aby se ušetřily náklady.

  1. 1 Prostřednictvím služby Azure Active Directory synchronizované s místní službou Active Directory provede uživatel aplikace SAP ověření z místního prostředí do řešení SAP v Azure pomocí přihlašovacích údajů pro jednotné přihlašování.
  2. 2 Vysokorychlostní brána Azure ExpressRoute zajistí zabezpečené připojení z místní sítě ke službě Azure Virtual Machines a k jiným prostředkům.
  3. 3 Požadavek na prodejní objednávku putuje do vysoce dostupného prostředí SAP ABAP SAP Central Services ASCS a potom prochází aplikačními servery SAP spuštěnými na souborovém serveru Azure Virtual Machines s rozšířením na více instancí ve virtuálním počítači Azure.
  4. 4 Požadavek přejde z aplikačního serveru SAP do systému SQL Server spuštěného v primárním virtuálním počítači Azure s vysokým výkonem.
  5. 5 Primární (aktivní) a sekundární (pohotovostní) servery spuštěné na virtuálních počítačích s certifikací SAP jsou na úrovni operačního systému seskupené do klastrů, takže poskytují 99,95procentní dostupnost. Replikace dat probíhá prostřednictvím funkce SQL Server AlwaysOn v synchronním režimu z primárního virtuálního počítače do sekundárního, což umožňuje nulový cíl bodu obnovy.
  1. 6 Data systému SQL Server se ukládají do vysoce výkonné služby Azure Premium Storage.
  2. 7 Data systému SQL Serveru se prostřednictvím vysokorychlostní páteřní sítě Azure a pomocí replikace AlwaysOn SQL Serveru v asynchronním režimu replikují na virtuální počítač pro zotavení po havárii v jiné oblasti Azure. Virtuální počítač pro zotavení po havárii může být kvůli úspoře nákladů menší než produkční virtuální počítače.
  3. 8 Virtuální počítače v oblasti pro zotavení po havárii se dají z důvodu úspory nákladů používat k neprodukčním úlohám.
  4. 9 Aplikační server SAP s ASCS na straně zotavení po havárii může být v pohotovostním režimu vypnutí a dá se spouštět podle potřeby, aby se ušetřily náklady.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Machines

Informace o virtuálních počítačích pro aplikační servery SAP.

Premium Storage

Microsoft Azure Storage úrovně Premium poskytuje vylepšenou propustnost a méně proměnlivé latence vstupu/výstupu. Premium Storage za účelem vylepšení výkonu využívá disky SSD (Solid State Disk) v uzlech služby Azure Storage a mezipaměť pro čtení zajišťovanou místní jednotkou SSD výpočetního uzlu Azure.

Související architektury řešení

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAP S/4HANA na velkých instancích HANA s využitím vysoké dostupnosti a zotavení po havárii

Tato architektura řešení ilustruje tok uživatelského požadavku v rámci řešení SAP sestaveného pomocí vysoce výkonných virtuálních počítačů Azure a databází v paměti HANA běžících na velkých instancích HANA, které zajišťují nevídanou škálovatelnost a výkon. Tento systém využívá výhody clusteringu operačního systému pro zajištění výkonu databází, vysoké dostupnosti s využitím systémové replikace HANA a kompletní konfigurace zotavení po havárii (DR) pro garantovanou dostupnost systému.