Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Azure Database for PostgreSQL を使用した小売業と eコマース顧客とビジネスの両方の需要に応える、セキュアでスケーラブルな eコマース ソリューションを構築できます。個別化された商品や特典を通じて顧客を引きつけ、取引を迅速かつ安全に処理して、顧客満足と顧客サービスに注力できます。BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Související architektury řešení