Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Venta al por menor y comercio electrónico con Azure Database for PostgreSQLCree soluciones de comercio electrónico seguras y escalables que satisfagan las exigencias de los clientes y la empresa. Interactúe con los clientes a través de productos y ofertas personalizados, procese transacciones de forma rápida y segura y céntrese en el cumplimiento y en el servicio al cliente.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.