Přeskočit navigaci

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Varejo e comércio eletrônico usando o Banco de Dados do Azure para PostgreSQLCrie soluções de comércio eletrônico escalonáveis e seguras que atendam às demandas dos clientes e negócios. Comprometa clientes por meio de produtos personalizados e ofertas, processe transações rapidamente e com segurança, e concentre-se em abastecimento e serviço do cliente.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Související architektury řešení