Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Venda a retalho e comércio eletrónico com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLCrie soluções de comércio eletrónico seguras e dimensionáveis que satisfaçam as exigências dos clientes e da empresa. Atraia clientes através de ofertas e produtos personalizados, processe transações de forma rápida e segura, e concentre-se na satisfação e no atendimento ao cliente.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.