Přeskočit navigaci

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for MySQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Browser Azure Database for MySQL(Product Catalog) Azure Database for MySQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage Azure HD Insight(Game Analytics)

Související architektury řešení

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

B r owser Mobile App Azu r e T raffic Manager Azu r e App Se r vices Azu r e Data b ase for MySQL

Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Využijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Browser Azure CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for MySQL Redis Cache

Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.

Mobile App Azure Traffic Manager Azure API Apps(Game backend) Azure Database for MySQL Azure CDN Azure Storage(Game files) Azure HD Insight(Game analytics)

Hraní her s využitím Azure Database for MySQL

Elasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.