Přeskočit navigaci

Webový řídicí panel v reálném čase

Můžete zabezpečeným způsobem monitorovat a řídit data streamovaná ze služeb připojených k internetu.

Webdashboard i realtidOvervåg og kontrollér på sikker vis data, der streames fra enheder med forbindelse til internettet1234

Webová aplikace se připojí ke službě SignalR a obdrží token.

Uživatel se připojí k webové aplikaci a získá koncový bod a token služby SignalR.

Uživatel se připojí ke službě SignalR.

Službě SignalR a uživateli se odešlou data ze zdroje v reálném čase.

  1. 1 Webová aplikace se připojí ke službě SignalR a obdrží token.
  2. 2 Uživatel se připojí k webové aplikaci a získá koncový bod a token služby SignalR.
  1. 3 Uživatel se připojí ke službě SignalR.
  2. 4 Službě SignalR a uživateli se odešlou data ze zdroje v reálném čase.

Související architektury řešení