Analýzy v reálném čase

Snadno získáte přehledy ze živých streamovaných dat. Můžete průběžně zachycovat data z libovolného zařízení IoT nebo protokoly z navštívených webových stránek a zpracovávat je téměř v reálném čase.

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website click-streams and process it in near-real time.12345678

S využitím clusteru Apache Kafka ve službě Azure HDInsight můžete pro aplikace snadno ingestovat data živého streamování.

Využijte možnost spojit pomocí Azure Data Factory všechna vaše strukturovaná data do služby Azure Blob Storage.

Využijte výhod služby Azure Databricks k čištění, transformaci a analýze streamovaných dat a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.

Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.

Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.

Tvorba analytických řídicích panelů a integrovaných sestav nad službou Azure Data Warehouse umožňuje sdílet přehledy v rámci vaši organizace a využívat Azure Analysis Services k poskytování těchto dat tisícům uživatelů.

Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks a Azure HDInsight k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.

Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím aplikací v reálném čase.

  1. 1 S využitím clusteru Apache Kafka ve službě Azure HDInsight můžete pro aplikace snadno ingestovat data živého streamování.
  2. 2 Využijte možnost spojit pomocí Azure Data Factory všechna vaše strukturovaná data do služby Azure Blob Storage.
  3. 3 Využijte výhod služby Azure Databricks k čištění, transformaci a analýze streamovaných dat a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.
  4. 4 Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.
  1. 5 Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
  2. 6 Tvorba analytických řídicích panelů a integrovaných sestav nad službou Azure Data Warehouse umožňuje sdílet přehledy v rámci vaši organizace a využívat Azure Analysis Services k poskytování těchto dat tisícům uživatelů.
  3. 7 Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks a Azure HDInsight k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.
  4. 8 Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím aplikací v reálném čase.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics je rychlý, flexibilní a důvěryhodný cloudový datový sklad s výkonnou architekturou paralelního zpracování, která umožňuje elasticky a nezávisle na sobě škálovat výpočetní výkon a úložiště.

Data Factory

Azure Data Factory je služba pro integraci hybridních dat, která umožňuje vytvářet, plánovat a orchestrovat pracovní postupy ETL/ELT.

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Databricks

Azure Databricks je rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Sparku, která podporuje spolupráci.

HDInsight

Azure HDInsight je plně spravovaná komplexní opensourcová analytická služba pro oblíbené opensourcové architektury, jako jsou Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, R a další.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB je globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů. Potom se naučíte replikovat data do libovolného počtu oblastí Azure a škálovat propustnost nezávisle na úložišti.

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services je analýza jako služba na podnikové úrovni, která umožňuje bez obav řídit, nasazovat, testovat a doručovat vaše řešení BI.

Power BI

Power BI je sada obchodně-analytických nástrojů, které doručují poznatky napříč vaší organizací. Využijte připojení ke stovkám zdrojů dat, zjednodušení přípravy dat a spouštění analýz ad hoc. Můžete vytvářet působivé sestavy a potom je pro vaši organizaci publikovat na webu a napříč mobilními zařízeními.

Související architektury řešení

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily, and means you can get insights through analytical dashboards, operational reports or advanced analytics for all your users.12345

Moderní datový sklad

Moderní datové sklady umožňují snadno spojit všechna vaše data v libovolném měřítku a prostřednictvím analytických řídicích panelů, provozních sestav nebo rozšířených analýz získat přehledné informace pro všechny vaše uživatele.

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best-in-class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine-learning models at scale.1234567

Pokročilé analýzy velkých objemů dat

Transformujte vaše data na užitečné přehledy s využitím nejlepších nástrojů strojového učení ve své třídě. Tato architektura umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku a vytvářet a nasazovat vlastní modely strojového učení ve velkém.