Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Prediktivní marketingové kampaně pomocí strojového učení a Sparku

Účelem marketingových kampaní je víc než jen předání zprávy. Stejně důležitý je i čas a způsob doručení této zprávy. Bez analytického přístupu založeného na datech můžou kampaně snadno promarnit příležitosti nebo bojovat se získáním pozornosti.

Tato architektura řešení prostřednictvím strojového učení s informacemi z historických dat o kampaních pomáhá předvídat odezvu uživatelů a doporučuje optimalizovaný plán pro spojení se zájemci – včetně nejlepšího kanálu, který použít (e-mail, zprávy SMS, telemarketing atd.), nejlepšího dne v týdnu a nejlepší denní doby.

Optimalizace kampaní pomocí prediktivního marketingu pomáhá zlepšit realizaci prodejů a generování příjmů a může zajistit vysokou návratnost vašich investic do marketingu.

Tato architektura umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dat ve Sparku s využitím Microsoft R Serveru.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazit nasazené řešení

Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Apache Spark pro Azure HDInsight

Microsoft R Server v clusterech HDInsight Spark kombinuje výkon R Serveru a Apache Sparku a poskytuje tak možnosti distribuovaného a škálovatelného strojového učení pro velké objemy dat.

Power BI

Power BI poskytuje interaktivní řídicí panel s vizualizací, která se při předpovědích rozhoduje na základě dat uložených na SQL Serveru.

Storage

Azure Storage ukládá data o kampaních a zájemcích.

Machine Learning Studio

Machine Learning umožňuje jednoduše navrhnout, testovat, zprovoznit a spravovat prediktivní analytická řešení v cloudu.

Související architektury řešení

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Maximalizujte ziskovost předvídáním budoucí poptávky zákazníků a optimalizací cen pomocí služeb velkých dat a pokročilých analýz z Microsoft Azure.

Další informace