Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Prediktivní přehledy s využitím telematiky vozidel

Moderní vozidla obsahují celou řadu senzorů, díky kterým můžou každou sekundu sledovat a monitorovat miliony událostí. Podle aktuálních předpovědí bude většina těchto automobilů do roku 2020 připojena k internetu.

Toto řešení předvádí, jak můžou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovny pomocí Cortana Intelligence a Azure získat prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích. Zachytávejte živě streamovaná data v globálním měřítku a analyzujte je v reálném čase, abyste mohli vyřešit potenciální problémy a objevit nové příležitosti.

Proniknutí do bohatých dat generovaných těmito chytrými vozidly vám může pomoct nabídnout nejlepší bezpečnost, spolehlivost a zážitek z jízdy ve své třídě.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazit nasazené řešení

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor SQL Data Warehouse Machine Learning Machine Learning Power BI Event Hub Stream Analytics HDInsight Geography Data(Blob Storage) Vehicle Catalogue Diagnotic Events (Simulated)

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Event Hubs

Event Hubs ingestuje diagnostické události a předává je do Stream Analytics a webové služby Azure ML.

Stream Analytics

Stream Analytics přijímá vstupní datový proud ze služby Event Hubs, volá webovou službu Azure ML vytvářející předpovědi a odesílá datový proud do služby Azure Storage a Power BI.

Machine Learning Studio

Machine Learning pomáhá snadno navrhnout, otestovat, zprovoznit a spravovat řešení prediktivní analýzy v cloudu a nasazovat webové služby, které může volat Stream Analytics a Azure Data Factory.

Storage

Azure Storage uchovává datový proud diagnostických událostí ze Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory využívá HDInsight ke spouštění dotazů Hive pro zpracování dat a jejich načtení do služby Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory využívá HDInsight ke zpracování dat a jejich načtení do služby Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Služba SQL Database slouží k uchovávání dat zpracovaných službami Data Factory a HDInsight a přistupuje k ní Power BI za účelem analýzy telemetrických dat.

Power BI

Toto řešení k analýze telemetrických dat používá Power BI, ale jiná řešení používají Power BI Embedded.

Související architektury řešení