Architektura řešení: Prediktivní přehledy s využitím telematiky vozidel

Zjistěte, jak můžou autorizovaní prodejci, výrobci a pojišťovny pomocí Microsoft Azure získat prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Event Hubs, Azure Stream Analytics, Machine Learning Studio, Účty úložiště, HDInsight, Data Factory, Azure SQL Database a Power BI. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Prediktivní přehledy s využitím telematiky vozidelZjistěte, jak můžou autorizovaní prodejci, výrobci a pojišťovny pomocí Microsoft Azure získat prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Event Hubs

Event Hubs ingestuje diagnostické události a předává je do Stream Analytics a webové služby Azure ML.

Azure Stream Analytics

Stream Analytics přijímá vstupní datový proud ze služby Event Hubs, volá webovou službu Azure ML vytvářející předpovědi a odesílá datový proud do služby Azure Storage a Power BI.

Machine Learning Studio

Machine Learning pomáhá snadno navrhnout, otestovat, zprovoznit a spravovat řešení prediktivní analýzy v cloudu a nasazovat webové služby, které může volat Stream Analytics a Azure Data Factory.

Účty úložiště

Azure Storage uchovává datový proud diagnostických událostí ze Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory využívá HDInsight ke spouštění dotazů Hive pro zpracování dat a jejich načtení do služby Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory využívá HDInsight ke zpracování dat a jejich načtení do služby Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Služba SQL Database slouží k uchovávání dat zpracovaných službami Data Factory a HDInsight a přistupuje k ní Power BI za účelem analýzy telemetrických dat.

Power BI

Toto řešení k analýze telemetrických dat používá Power BI, ale jiná řešení používají Power BI Embedded.

Související architektury řešení