Přeskočit navigaci

Předpověď délky pobytu v nemocnicích

Toto řešení zajišťuje prediktivní model délky pobytu pro příjem hospitalizovaných pacientů. Délka pobytu se definuje jako počet dní od počátečního data nástupu až do data, kdy je příslušný pacient propuštěn z libovolného nemocničního zařízení.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

Související architektury řešení

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví

Správa zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.