Přeskočit navigaci

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví

Správa zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.

V tomto řešení využijeme klinická a socioekonomická data o hospitalizovaných pacientech k vytvoření sestav zdravotního stavu obyvatelstva. Jako příklad využití machine learningu v rámci správy zdravotního stavu obyvatelstva se využívá model k predikci délky pobytu v nemocnici. Je zaměřený na nemocnice a poskytovatele zdravotnické péče a prostřednictvím správy a prevence nemocí spravuje a řídí výdaje na zdravotní péči. Informace o použitých datech a modelu délky pobytu v nemocnici najdete v průvodci ručním nasazením pro toto řešení. Nemocnice mohou tyto výsledky využívat k optimalizaci systémů správy zdravotnických služeb a soustředit svoje klinické prostředky na pacienty s urgentnějšími potřebami. Pochopení komunit, kterým slouží, prostřednictvím sestav zdravotního stavu obyvatelstva může nemocnicím pomoci při přechodu od plateb za jednotlivé úkony k hodnotové péči se současným snížením nákladů a zajištěním lepší kvality péče.

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictvíSpráva zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictvíSpráva zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.