Architektura řešení: Individuální marketingová řešení

Individuální marketing je nepostradatelný pro budování loajality zákazníků a zachování ziskovosti. Oslovení zákazníků a jejich zapojení je těžší než kdy dřív a obecné nabídky jsou snadno přehlédnutelné nebo ignorované. Současné marketingové systémy nedokáží využít data, která můžou pomoci tento problém vyřešit.

Obchodníci, kteří používají inteligentní systémy a analyzují obrovská množství dat, můžou každému zákazníkovi dodávat vysoce relevantní a přizpůsobené nabídky a díky tomu omezit nežádoucí nabídky a posílit zapojení zákazníků. Například prodejci můžou poskytovat nabídky a obsah na základě jedinečných zájmů a preferencí každého zákazníka a tak představit produkty lidem, kteří si je nejpravděpodobněji koupí.

Přizpůsobováním nabídek můžete poskytovat každému stávajícímu nebo potenciálnímu zákazníkovi individualizované prostředí a díky tomu zvýšit zapojení a vylepšit konverzi zákazníků, jejich celoživotní hodnotu a zachování.

Personalized marketing solutionsFind essential technology to market your products with personalized offers. Individualize your marketing for greater customer response using big-data insights.Cosmos DB(Azure Services)DashboardBrowserAzureStream Analytics (NearReal-Time Aggregates)Input EventsEvent HubColdStartProduct AffinityMaching Learning(Product Affinity)RawStream DataPersonalized OfferLogic

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Event Hubs

Event Hubs ingestuje nezpracovaná data o navštívených stránkách ze služby Functions a předává je do Stream Analytics.

Azure Stream Analytics

Stream Analytics téměř v reálném čase agreguje kliknutí podle produktu, nabídky a uživatele, zapisuje je do služby Azure Cosmos DB a také archivuje nezpracovaná data o navštívených stránkách do služby Azure Storage.

Databáze Azure Cosmos

Azure Cosmos DB ukládá kromě informací o profilu uživatele také agregovaná data o kliknutích podle uživatele, produktu a nabídky.

Účty úložiště

Azure Storage uchovává archivovaná nezpracovaná data o navštívených stránkách ze Stream Analytics.

Funkce Azure

Azure Functions přijímá z webu data o uživatelem navštívených stránkách a ze služby Azure Cosmos DB čte existující historii uživatele. Tato data se potom využijí k získání hodnocení vztahů mezi produkty zpracováním ve webové službě Machine Learning nebo se využitím společně s daty o úplném spuštění ve službě Azure Cache for Redis. Hodnocení vztahů mezi produkty slouží spolu s logikou individuálních nabídek k určení nejrelevantnější nabídky pro konkrétního uživatele.

Machine Learning Studio

Machine Learning umožňuje jednoduše navrhnout, testovat, zprovoznit a spravovat prediktivní analytická řešení v cloudu.

Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis uchovává předem vypočítaná počáteční hodnocení vztahů mezi produkty pro uživatele bez historie.

Power BI

Power BI vizualizuje údaje o aktivitách uživatelů a také nabídky prezentované načtením dat z Cosmos DB.

Související architektury řešení

Simple digital marketing websiteStart simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real-time, from a browser, with no coding skills.

Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Další informace