Architektura řešení: Optimize marketing with machine learning

Marketing campaigns are about more than the message being delivered; when and how that message is delivered is just as important. Without a data-driven, analytical approach, campaigns can easily miss opportunities or struggle to gain traction.

Through machine learning informed by historical campaign data, this solution helps predict customer responses and recommends an optimized plan for connecting with your leads—including the best channel to use (by email, SMS, a cold call, etc.), the best day of the week, and the best time of the day.

Optimizing your campaigns with machine learning helps improve both sales leads and revenue generation and can provide strong ROI for your marketing investment.

In this solution, SQL Server R Services brings the compute to the data by running R on the computer that hosts the database.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure
Power BI SQL Database Machine Learning

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

SQL Server R Services

SQL Server stores the campaign and lead data. R-based analytics provide training and predicted models and predicted results for consumption using R.

Machine Learning

Machine Learning helps you easily design, test, operationalize, and manage predictive analytics solutions in the cloud.

Power BI

Power BI provides an interactive dashboard with visualization that uses data stored in SQL Server to drive decisions on the predictions.

Související architektury řešení

Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Maximalizujte ziskovost předvídáním budoucí poptávky zákazníků a optimalizací cen pomocí služeb velkých dat a pokročilých analýz z Microsoft Azure.

Další informace

Individuální marketingová řešení

Objevte nezbytnou technologii k propagaci vašich produktů pomocí individuálních nabídek. Individualizujte marketing pro zvýšení odezvy zákazníků pomocí přehledů získaných z velkých objemů dat.

Další informace

Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Další informace