Přeskočit navigaci

Automatizace operací s využitím služby Event Grid

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Driftsautomatisering vha. Event GridMed Event Grid kan du sætte gang i automatiseringen og forenkle håndteringen af din politik. Event Grid kan underrette Azure Automation, når der oprettes en virtuel maskine, eller en SQL Database startes. Disse hændelse kan bruges til automatisk at tjekke, at tjenestens konfigurationer overholder angivne standarder, lægge metadata i operationsværktøjer, tagge virtuelle maskiner eller arkivere arbejdselementer.

Související architektury řešení

Serverfrie programarkitekturer vha. Event GridEvent Grid forbinder datakilder og hændelsesmanagere. Brug f.eks. Event Grid til øjeblikkeligt at udløse en ikke-serverbaseret funktion til at køre en billedanalyse, hver gang der tilføjes et nyt foto til en bloblagerbeholder.

Architektury aplikací bez serveru s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Programintegration vha. Event GridEvent Grid forbinder din app med andre tjenester. Du kan f.eks. oprette et applikationsemne for at sende appens hændelsesdata til Event Grid og udnytte dets pålidelige levering, avancerede routing og direkte integration i Azure. Du kan også bruge Event Grid sammen med Logic Apps til at behandle data når som helst uden at skrive kode.

Integrace aplikací s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma aplikace pro odesílání dat událostí aplikace do služby Event Grid a využít tak její spolehlivé doručování, pokročilé směrování a přímou integraci s Azure. Nebo můžete pomocí služeb Event Grid a Logic Apps zpracovávat data kdekoli bez psaní kódu.