Přeskočit navigaci

Proces zprovoznění zákazníků s využitím architektury bez serveru

Toto řešení ukazuje obchodní proces pro zprovoznění zákazníků. Tato architektura bez serveru umožňuje sestavovat a spouštět aplikace a vy si nebudete muset dělat starosti se základní infrastrukturou a související správou a údržbou. Jejím využitím můžete výrazně zvýšit produktivitu vývojářů.

Customer onboarding process powered by a serverless architectureThe solution demonstrates a business process for customer onboarding. This serverless architecture enables you to build and run applications without having to worry about the underlying infrastructure and the associated management and maintenance.HTTP RequestAPI ManagementCognitive ServicesFace APIPowerBIMailChimpCosmosDBDynamics 36542563Customer1

Informace o novém zákazníkovi se zveřejní na webovém koncovém bodu.

Fotografie zákazníka se vystaví v rozhraní Face API služby Cognitive Services. Face API přidruží fotografii a jméno zákazníka.

Informace o zákazníkovi jsou zaznamenané v Dynamics 365 nebo jiném systému CRM.

Informace o novém zákazníkovi se pošlou do PowerBI.

Zákaznické informace se přidají do seznamu adresátů (MailChimp).

Řešení vytvoří záznam pro člena v SQL Database.

  1. 1 Informace o novém zákazníkovi se zveřejní na webovém koncovém bodu.
  2. 2 Fotografie zákazníka se vystaví v rozhraní Face API služby Cognitive Services. Face API přidruží fotografii a jméno zákazníka.
  3. 3 Informace o zákazníkovi jsou zaznamenané v Dynamics 365 nebo jiném systému CRM.
  1. 4 Informace o novém zákazníkovi se pošlou do PowerBI.
  2. 5 Zákaznické informace se přidají do seznamu adresátů (MailChimp).
  3. 6 Řešení vytvoří záznam pro člena v SQL Database.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě některých produktů.

Související architektury řešení