Přeskočit navigaci

Prognózování hladiny v nádržích s ropou a plynem

V současné době většina zařízení reaguje na problémy s hladinou v nádržích reaktivně. To často vede k rozlévání, nouzovému vypínání, nákladnému odstraňování problémů, problémům v oblasti právních předpisů, drahým opravám a pokutám. Prognózování hladiny v nádržích pomáhá zvládnout a zmírnit tyto i další problémy.

Prognózy se vytvářejí s využitím dat v reálném čase a kdykoli dostupných historických dat ze snímačů, měřičů a záznamů, a pomáhají s následujícími úlohami:

  • Prevence přetečení nádrže a nouzového vypínání
  • Zjišťování chyb a selhání hardwaru
  • Plánování údržby, vypínání a logistiky
  • Optimalizace provozu a efektivity zařízení
  • Zjišťování úniku z potrubí a pomalého toku v potrubí
  • Snížení nákladů a omezení pokut a výpadků

Proces prognózování hladiny v nádržích začíná u vstupu z vrtu. Ropa se při vstupu do zařízení odměřuje prostřednictvím měřičů a pak se odesílá do nádrží. Během procesu rafinace se monitorují a zaznamenávají hladiny v nádržích a pak se prostřednictvím snímačů, měřičů a záznamů zaznamenává výstup ropy, plynu a vody. S využitím dat ze zařízení se pak vytvářejí prognózy. Prognózy se můžou vytvářet například každých 15 minut.

Sada Cortana Intelligence Suite je přizpůsobivá a dá se upravit pro splnění různých požadavků zařízení a společností.

Prognózování hladiny v nádržích s ropou a plynemV současné době většina zařízení reaguje na problémy s hladinou v nádržích reaktivně. To často vede k rozlévání, nouzovému vypínání, nákladnému odstraňování problémů, problémům v oblasti právních předpisů, drahým opravám a pokutám. Prognózování hladiny v nádržích pomáhá zvládnout a zmírnit tyto i další problémy.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Prognózování hladiny v nádržích s ropou a plynemV současné době většina zařízení reaguje na problémy s hladinou v nádržích reaktivně. To často vede k rozlévání, nouzovému vypínání, nákladnému odstraňování problémů, problémům v oblasti právních předpisů, drahým opravám a pokutám. Prognózování hladiny v nádržích pomáhá zvládnout a zmírnit tyto i další problémy.

Související architektury řešení

Optimalizace dodávek energieV energetické síti využívají spotřebitelé energie různé typy komponent zajišťujících dodávky, obchodování a ukládání energie, jako jsou rozvodny, baterie, větrné farmy a solární panely, mikroturbíny a nabídky reagující na poptávku, aby uspokojili své požadavky a minimalizovali náklady na energetické závazky. Aby to bylo možné, musí operátor sítě určit, k jakému množství energie se mají jednotlivé typy prostředků během časového období zavázat, a zároveň brát v úvahu náklady na využití různých typů prostředků a jejich kapacity a fyzické charakteristiky.

Optimalizace dodávek energie

V energetické síti využívají spotřebitelé energie různé typy komponent zajišťujících dodávky, obchodování a ukládání energie, jako jsou rozvodny, baterie, větrné farmy a solární panely, mikroturbíny a nabídky reagující na poptávku, aby uspokojili své požadavky a minimalizovali náklady na energetické závazky. Aby to bylo možné, musí operátor sítě určit, k jakému množství energie se mají jednotlivé typy prostředků během časového období zavázat, a zároveň brát v úvahu náklady na využití různých typů prostředků a jejich kapacity a fyzické charakteristiky.