Moderní datový sklad

Moderní datové sklady umožňují snadno spojit všechna vaše data v libovolném měřítku a prostřednictvím analytických řídicích panelů, provozních sestav nebo rozšířených analýz získat přehledné informace pro všechny vaše uživatele.

Almacenamiento de datos modernoLos almacenamientos de datos modernos le permiten reunir fácilmente todos sus datos a cualquier escala y obtener información detallada mediante paneles de análisis, informes operativos o análisis avanzados para todos sus usuarios.12345

Pomocí Azure Data Factory zkombinujete všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.

Data ve službě Azure Blob Storage můžete využít k zajištění škálovatelných analýz s využitím Azure Databricks. Výsledkem budou vyčištěná a transformovaná data.

Vyčištěná a transformovaná data je možné přesunout do Azure Synapse Analytics, zkombinovat se stávajícími strukturovanými daty a vytvořit tak jedno centrum pro všechna vaše data. Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.

Nad službou Azure Data Warehouse můžete vytvářet provozní sestavy a analytické řídicí panely, odvozovat z dat přehledné informace a využívat Azure Analysis Services k obsluze tisíců koncových uživatelů.

Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.

  1. 1 Pomocí Azure Data Factory zkombinujete všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.
  2. 2 Data ve službě Azure Blob Storage můžete využít k zajištění škálovatelných analýz s využitím Azure Databricks. Výsledkem budou vyčištěná a transformovaná data.
  3. 3 Vyčištěná a transformovaná data je možné přesunout do Azure Synapse Analytics, zkombinovat se stávajícími strukturovanými daty a vytvořit tak jedno centrum pro všechna vaše data. Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
  1. 4 Nad službou Azure Data Warehouse můžete vytvářet provozní sestavy a analytické řídicí panely, odvozovat z dat přehledné informace a využívat Azure Analysis Services k obsluze tisíců koncových uživatelů.
  2. 5 Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics je rychlý, flexibilní a důvěryhodný cloudový datový sklad s výkonnou architekturou paralelního zpracování, která umožňuje elasticky a nezávisle na sobě škálovat výpočetní výkon a úložiště.

Data Factory

Azure Data Factory je služba pro integraci hybridních dat, která umožňuje vytvářet, plánovat a orchestrovat pracovní postupy ETL/ELT.

Azure Blob Storage

Azure Blob Storage je široce škálovatelné úložiště objektů pro snadné a cenově výhodné ukládání nestrukturovaných dat libovolného typu – obrázky, videa, zvuk, dokumenty a další.

Azure Databricks

Azure Databricks je rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Sparku, která podporuje spolupráci.

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services je analýza jako služba na podnikové úrovni, která umožňuje bez obav řídit, nasazovat, testovat a doručovat vaše řešení BI.

Power BI je sada obchodně-analytických nástrojů, které doručují poznatky napříč vaší organizací. Využijte připojení ke stovkám zdrojů dat, zjednodušení přípravy dat a spouštění analýz ad hoc. Můžete vytvářet působivé sestavy a potom je pro vaši organizaci publikovat na webu a napříč mobilními zařízeními.

Související architektury řešení

Análisis en tiempo realObtenga información detallada fácilmente a partir de los datos de streaming en vivo. Capture datos continuamente desde dispositivos IoT o registros de los flujos de clics de los sitios web, y procéselos en tiempo casi real.12345678

Analýzy v reálném čase

Snadno získáte přehledy ze živých streamovaných dat. Můžete průběžně zachycovat data z libovolného zařízení IoT nebo protokoly z navštívených webových stránek a zpracovávat je téměř v reálném čase.

Análisis avanzados de macrodatosTransforme los datos en información procesable gracias a las mejores herramientas de aprendizaje automático de su clase. Esta arquitectura le permite combinar cualquier dato a cualquier escala, y construir e implementar modelos de aprendizaje automático personalizados a escala.1234567

Pokročilé analýzy velkých objemů dat

Transformujte vaše data na užitečné přehledy s využitím nejlepších nástrojů strojového učení ve své třídě. Tato architektura umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku a vytvářet a nasazovat vlastní modely strojového učení ve velkém.