Přeskočit navigaci

Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení ukazuje obchodní proces pro monitorování zpětné vazby od zákazníků a reagování na ni. Tato architektura ukazuje, jak snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

1 2 3 4 5

Zákazník odešle zpětnou vazbu, která se zveřejní ve webovém koncovém bodě.

Zpětná vazba se předá rozhraní API služby Cognitive Services pro analýzu textu, aby z ní bylo možné extrahovat zabarvení a klíčová slova.

Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v CRM (Dynamics 365).

Odešlete zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.

Pokud tato zpětná vazba má skóre zabarvení menší než 0,3 (nižší skóre znamená, že zákazník byl nespokojený), zveřejněte tuto informaci na kanálu Microsoft Teams, aby se s tímto zákazníkem mohl spojit pracovník zákaznických služeb.

  1. 1 Zákazník odešle zpětnou vazbu, která se zveřejní ve webovém koncovém bodě.
  2. 2 Zpětná vazba se předá rozhraní API služby Cognitive Services pro analýzu textu, aby z ní bylo možné extrahovat zabarvení a klíčová slova.
  3. 3 Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v CRM (Dynamics 365).
  1. 4 Odešlete zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.
  2. 5 Pokud tato zpětná vazba má skóre zabarvení menší než 0,3 (nižší skóre znamená, že zákazník byl nespokojený), zveřejněte tuto informaci na kanálu Microsoft Teams, aby se s tímto zákazníkem mohl spojit pracovník zákaznických služeb.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Související architektury řešení