Přeskočit navigaci

Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení obchodních aplikací poskytuje mechanismus pro sledování názorů zákazníků a reagování na ně. Dá se snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

Modern customer support portal powered by an agile business processThe solution demonstrates a business process for monitoring and responding to customer feedback. This architecture shows how to easily connect multiple business systems to enable nimbler customer support.12345

Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.

Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.

Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.

Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.

Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

  1. 1 Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.
  2. 2 Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.
  3. 3 Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.
  1. 4 Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.
  2. 5 Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Související architektury řešení