Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení obchodních aplikací poskytuje mechanismus pro sledování názorů zákazníků a reagování na ně. Dá se snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

Modern customer support portal powered by an agile business processThe solution demonstrates a business process for monitoring and responding to customer feedback. This architecture shows how to easily connect multiple business systems to enable a nimbler customer support.12345

Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.

Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.

Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.

Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.

Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

  1. 1 Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.
  2. 2 Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.
  3. 3 Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.
  1. 4 Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.
  2. 5 Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení