Přeskočit navigaci

Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení ukazuje obchodní proces pro monitorování zpětné vazby od zákazníků a reagování na ni. Tato architektura ukazuje, jak snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

Customer HTTP Request 4 5 3 1 2 Text Analytics Dynamics 365 Post to MicrosoftTeams Connections Customer mobile NegativeFeedback

Zákazník odešle zpětnou vazbu, která se zveřejní ve webovém koncovém bodě.

Zpětná vazba se předá rozhraní API služby Cognitive Services pro analýzu textu, aby z ní bylo možné extrahovat zabarvení a klíčová slova.

Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v CRM (Dynamics 365).

Odešlete zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.

Pokud tato zpětná vazba má skóre zabarvení menší než 0,3 (nižší skóre znamená, že zákazník byl nespokojený), zveřejněte tuto informaci na kanálu Microsoft Teams, aby se s tímto zákazníkem mohl spojit pracovník zákaznických služeb.

  1. 1 Zákazník odešle zpětnou vazbu, která se zveřejní ve webovém koncovém bodě.
  2. 2 Zpětná vazba se předá rozhraní API služby Cognitive Services pro analýzu textu, aby z ní bylo možné extrahovat zabarvení a klíčová slova.
  3. 3 Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v CRM (Dynamics 365).
  1. 4 Odešlete zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.
  2. 5 Pokud tato zpětná vazba má skóre zabarvení menší než 0,3 (nižší skóre znamená, že zákazník byl nespokojený), zveřejněte tuto informaci na kanálu Microsoft Teams, aby se s tímto zákazníkem mohl spojit pracovník zákaznických služeb.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Související architektury řešení