Přeskočit navigaci

Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení obchodních aplikací poskytuje mechanismus pro sledování názorů zákazníků a reagování na ně. Dá se snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

Agile 비즈니스 프로세스의 지원을 받는 최신 고객 지원 포털이 솔루션은 고객 피드백을 모니터링하고 응답하기 위한 비즈니스 프로세스를 보여줍니다. 이 아키텍처는 더욱 신속한 고객 지원이 가능하도록 여러 비즈니스 시스템을 쉽게 연결하는 방법을 보여줍니다.12345

Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.

Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.

Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.

Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.

Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

  1. 1 Zákazník odešle zpětnou vazbu zveřejněnou ve webovém koncovém bodě.
  2. 2 Zpětná vazba se předá rozhraní API pro analýzu textu Microsoft Cognitive Services, aby z ní bylo možné extrahovat mínění a klíčová slova.
  3. 3 Zpětná vazba od zákazníka vytvoří nový případ v Dynamics CRM nebo jiném systému CRM.
  1. 4 Řešení odešle zákazníkovi textovou zprávu s poděkováním za zpětnou vazbu.
  2. 5 Pokud se mínění ze zpětné vazby vyhodnotí na nižší hodnotu než 0,3, aplikace předá tuto informaci kanálu zákaznických služeb, aby na ni reagoval.

Pokyny k implementaci

Odkazy napravo poskytují podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury.

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení