Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Mobilní klientská aplikace pro sdílení imagí na sociálních sítích a s doprovodnou webovou aplikací. Back-end aplikací využívá ke zpracování imagí na pozadí službu Azure Function. Mobilní klientská aplikace pracuje v offline režimu a umožňuje zobrazovat a odesílat image, i když nemáte síťové připojení.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: App Service, Traffic Manager, Databáze Azure Cosmos, Redis Cache, Notification Hubs, Azure Active Directory, Functions, Application Insights a HockeyApp. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

App Service

Webová aplikace App Service může hostovat webovou aplikaci určenou pro zákazníky a službu, kterou využívá webový i mobilní klient.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager se využívá k vylepšení výkonu aplikací a doručování obsahu přesměrováním uživatelů na instanci App Service s nejnižší síťovou latencí.

Databáze Azure Cosmos

Databáze Azure Cosmos je plně spravovaná databázová služba pro dokumenty typu NoSQL, která nabízí zpracování dotazů a transakcí u neschematických dat a zajišťuje předvídatelný a spolehlivý výkon a rychlý vývoj.

Redis Cache

Redis Cache zajišťuje přístup k datům s vysokou propustností a nízkou latencí a vylepšuje škálování tím, že omezuje zatížení hlavní databáze.

Úložiště front

Fronty Azure se využívají ke spolehlivému posílání zpráv mezi back-endem App Service a službou Azure Functions.

Úložiště blobů

Image se ukládají ve službě Azure Storage, aby se využily výhody lepšího škálování s nižšími náklady. Komunikace mezi webovou aplikací a službou Azure Functions často využívá triggery objektů blob a fronty Azure.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs se využívá pro škálovatelná nabízená oznámení napříč platformami.

Azure Active Directory

Azure Active Directory se používá pro zabezpečené ověřování na podnikové úrovni.

Functions

Azure Functions využijte pro zpracování na pozadí bez serverů. Když se například do kontejneru přidá nový objekt blob, služba Azure Function může automaticky změnit jeho velikost. Jiná služba Azure Function může naslouchat zprávám ve frontě, aby odstranila několik imagí na pozadí.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

HockeyApp

HockeyApp můžete využít k získání hlášení o selhání, sledování využití aplikací a distribuci vašich mobilních aplikací.

Zprostředkovatel identity

K integraci se zprostředkovatelem identity v rámci podniku nebo sociální sítě využijte ověřování/autorizaci služby App Service.

Průběžná integrace a nasazování

App Service umožňuje pracovní postupy s průběžnou integrací a nasazováním díky přebírání kódu z BitBucketu, GitHubu a Visual Studio Team Services.

Související architektury řešení

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Mobilní backend, který je využívaný klientskými aplikacemi pro iOS, Android a Windows. Pomocí Xamarinu nebo sady SDK nativního klienta můžete vytvořit mobilní klientskou aplikaci, která podporuje offline synchronizaci, včetně offline synchronizace souborů imagí. Ověřování pomocí služby App Service se využívá pro připojení ke zprostředkovateli identity a Azure Blob Storage se využívá k levnému a škálovatelnému ukládání imagí.

Další informace