Architektura řešení: Vlastní mobilní aplikace pro pracovníky

Klientská aplikace Xamarin.Forms s podporou pro iOS, Android a Windows, která funguje offline a umožňuje technikům v terénu zobrazit a upravit úlohy, které mají přiřazené.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: App Service, API Management, Azure SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights a HockeyApp. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

App Service

Mobilní klientská aplikace využívá sadu SDK spravovaného klienta Mobile Apps s podporou pro offline synchronizaci pro připojení k back-endu App Service pro mobilní aplikace. Tento back-end využívá sadu SDK serveru .NET s vlastním kódem. Aplikace má také webový portál pro správu, který manažerům umožňuje zobrazit seznam všech úloh a provádět v něm změny.

Offline synchronizace

Pomocí funkce offline datové synchronizace, kterou nabízí sady SDK klienta mobilní aplikace Azure, můžete vytvářet přizpůsobivé robustní aplikace, které jsou užitečné i při potížích se sítí.

Průběžná integrace a nasazování

App Service umožňuje pracovní postupy s průběžnou integrací a nasazováním díky přebírání kódu z BitBucketu, GitHubu a Visual Studio Team Services.

Hybridní připojení BizTalk

Hybridní připojení BizTalk slouží k bezpečnému připojení k místním prostředkům.

API Management

Azure API Management se využívá k vytvoření konzistentní brány rozhraní API, která se sdílí mezi mobilním klientem a webovou aplikací správce.

Azure SQL Database

Strukturovaná data se ukládají v cloudové relační databázové službě SQL Database, která podporuje transakce a efektivní dotazování.

Azure Active Directory

Azure Active Directory se používá pro zabezpečené ověřování na podnikové úrovni.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

HockeyApp

HockeyApp můžete využít k získání hlášení o selhání, sledování využití aplikací a distribuci vašich mobilních aplikací.

Ukázky kódu

Můžete si prohlédnout ukázky kódu, které vám usnadní první kroky s touto implementací.

Související architektury řešení

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Mobilní backend, který je využívaný klientskými aplikacemi pro iOS, Android a Windows. Pomocí Xamarinu nebo sady SDK nativního klienta můžete vytvořit mobilní klientskou aplikaci, která podporuje offline synchronizaci, včetně offline synchronizace souborů imagí. Ověřování pomocí služby App Service se využívá pro připojení ke zprostředkovateli identity a Azure Blob Storage se využívá k levnému a škálovatelnému ukládání imagí.

Další informace
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Mobilní klientská aplikace pro sdílení imagí na sociálních sítích a s doprovodnou webovou aplikací. Back-end aplikací využívá ke zpracování imagí na pozadí službu Azure Function. Mobilní klientská aplikace pracuje v offline režimu a umožňuje zobrazovat a odesílat image, i když nemáte síťové připojení.

Další informace