Architektura řešení: Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Mobilní backend, který je využívaný klientskými aplikacemi pro iOS, Android a Windows. Pomocí Xamarinu nebo sady SDK nativního klienta můžete vytvořit mobilní klientskou aplikaci, která podporuje offline synchronizaci, včetně offline synchronizace souborů imagí. Ověřování pomocí služby App Service se využívá pro připojení ke zprostředkovateli identity a Azure Blob Storage se využívá k levnému a škálovatelnému ukládání imagí.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: App Service, Azure SQL Database, Application Insights a HockeyApp. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

App Service

Klientská aplikace využívá jednu ze sad SDK mobilního klienta pro připojení k back-endu pro mobilní aplikace Azure. Klientské sady SDK mají integrovanou podporu pro offline synchronizaci a ověřování a výrazně tak usnadňují vytváření plně funkčních aplikací.

Offline synchronizace

Pomocí funkce offline datové synchronizace, kterou nabízí sady SDK klienta mobilní aplikace Azure, můžete vytvářet přizpůsobivé robustní aplikace, které jsou užitečné i při potížích se sítí.

Azure SQL Database

Strukturovaná data se ukládají v cloudové relační databázové službě SQL Database, která podporuje transakce a efektivní dotazování.

Úložiště blobů

Image se ukládají ve službě Azure Storage, aby se využily výhody lepšího škálování s nižšími náklady.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

HockeyApp

HockeyApp můžete využít k získání hlášení o selhání, sledování využití aplikací a distribuci vašich mobilních aplikací.

Zprostředkovatel identity

K integraci se zprostředkovatelem identity v rámci podniku nebo sociální sítě využijte ověřování/autorizaci služby App Service.

Průběžná integrace a nasazování

App Service umožňuje pracovní postupy s průběžnou integrací a nasazováním díky přebírání kódu z BitBucketu, GitHubu a Visual Studio Team Services.

Ukázky kódu

Můžete si prohlédnout ukázky kódu, které vám usnadní první kroky s touto implementací.

Související architektury řešení

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Mobilní klientská aplikace pro sdílení imagí na sociálních sítích a s doprovodnou webovou aplikací. Back-end aplikací využívá ke zpracování imagí na pozadí službu Azure Function. Mobilní klientská aplikace pracuje v offline režimu a umožňuje zobrazovat a odesílat image, i když nemáte síťové připojení.

Další informace