Zjednodušení nasazení a správy aplikací založených na mikroslužbách

Využijte AKS ke zjednodušení nasazení a správy architektury založené na mikroslužbách. AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných kódů.

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Vývojář odešle změny na GitHub pomocí integrovaného vývojového prostředí, například Visual Studia.

GitHub zahájí v Azure DevOps nové sestavení.

Azure DevOps zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.

Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.

Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a web.

K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.

Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.

Správce má přístup přes samostatný portál pro správu.

  1. 1 Vývojář odešle změny na GitHub pomocí integrovaného vývojového prostředí, například Visual Studia.
  2. 2 GitHub zahájí v Azure DevOps nové sestavení.
  3. 3 Azure DevOps zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.
  4. 4 Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.
  1. 5 Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a web.
  2. 6 K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.
  3. 7 Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.
  4. 8 Správce má přístup přes samostatný portál pro správu.